DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Bilješke. 451


Čistine! 1—20 21—40 41—60 61—80 81—100 godina ha
50 60 76 115 42 132 ha.


Šuma raste na I. razredu Grundnerovih prihodnih tabela za bukvu. Drvna
masa dvaju najstarijih dobnih razreda ustanovljena je izbrajanjem stabala te
iznosi u posljednjem dobnom razredu 350m* po ha, a u pretposljednjem razs
redu 296 m3 po ha. Sastojine ostalih dobnih razreda jesu dobroga obrasta.


Na osnovu ovih podataka provedite uređenje ove šume uz 100 g. ophodnju
po onim propisima, koji vrijede za onu šumsku upravu kod koje služite. Ne
ima li takvih osobitih propisa, odaberite sami najshodniju metodu. Naročito
imate iskazati prihod za I. periodu i za svaku godinu toga razdoblja, te u kratko
opišiti bitnost dotične metode gledom na izračunanje prihoda, te dijelove, iz
kojih bi se gospodarska osnova imala sastojati.


Prije same procjene trebalo je po Vama obaviti omeđašenje šume i iz»
mjera nutarnjeg razdjeljenja. Opišite koji je način za to najshodniji.


Zadatak iz III. skupine.


1. Neka kandidat opiše, što su popuzine (usjeline), kako nastaju, koji im
uzroci mogu biti, kako se uređuju i uklanjaju?
2. 2 km ispod nekog šumskog objekta A, koji leži u brdskom terenu, pro»
laži šumsko industrijska željeznica sa rastečinom od 76 cm vlasništvo trgo«
vačke tvrtke »N«.
Ova tvrtka stoji pred završetkom svojih opsežnih eksploitacionih radnja,
te će i ovu svoju prugu najdulje za dalnjih godinu i pol maknuti. Cijeli položaj
tog objekta gravitira toj željeznici. Obzirom na dobru konjunkturu na drvnom
tržištu i gornju činjenicu odlučila je Vaša nadležna uprava toga šumskog
objekta A, da ga eksploitiše u vlastitoj režiji, tim više što je sa t. t. »N« uta»
načila vrlo povoljne uvjete za izvoz tih drva njenom željeznicom.


Potrebna je ali izgradnja priključne krilne pruge do objekta A, koju će
izvršiti sam vlasnik objekta, dok će t. t. »N« staviti uz neznatnu odštetu na
raspolaganje sav za tu izgradnju potrebiti željezni materijal.


Pruga će prolaziti u sam objekat još l1/» km daleko tako te će se parnim
pogonom moći voziti svega Sfs .. duljine.
Biti će potrebna izgradnja i jedne koturače u postrani jedan dol, u duljini
od 500 m.
Vama je povjeren nadzor i izvedba svih potrebitih radnja, a napose Vam
je izdan nalog da ustanovite i obrazložite potrebu.
a) Svekolikog potrebitog željeznog materijala koji će Vam prema spora*
zumu ustupiti t. t. »N«.
b) Svekolikog drvnog materijala koji će Vam staviti na raspoloženje Vaša
uprava.


c) Svega drvenog ili inog potrebitog materijala obzirom na činjenicu da bi
Vam trača morala križati na 1 mjestu potok 3 m širok, 2 m dubok, obični bez
ili sa tek malo vode. Visina velike vode 1 m. Nadalje što će Vam trača da
pređe 3 uvalice.


d) Navedite u kratko sve ostale tehničke radove koji Vam predstoje u
terenu.