DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 74     <-- 74 -->        PDF

456
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Občni zbor podružnice Ljubljana J. Š. U.


V smislu čl, 18. podružničinih pravil se mora vršiti vsako leto vsaj en
mesec pred glavno skupščino Udruženja — ki bo letos v dneh 18.—21. avgusta


t. 1. v Ljubljani — letni zbor Podružnice. Občni zbor Podružnice se bode vršil
v soboto dne 7. julija t. 1. ob 9. uri v Ljubljani v prostorih gostilne pri »Mraku«,
Rimska cesta ć, z nastopnim
dnevnim redom:


1. Poročilo Uprave (preds., tajn., blag.).
2.
Poročilo nadzorstva.
3. Predlog budžeta za 1. 1923.»24. Event vpeljava posebne članarine za
Podružnico.
5. Vol tve: a) tretjine članov odbora ter člana redakc. odbora, b) dveh
članov redakc. odbora, c) članov častn. soda v smislu čl. 46. gl. pravil, d) članov
Glavne uprave, e) članov v odseke.
6.
Glavna skupščina Jugosl. šumarskega udruženja v Ljubljani:
a) prireditev, poroč. nač. posam. odsekov,
b) predlogi in stališče k programu.
7.
Šumarske sole. Samostalni predlogi.
8.
Eventualnosti.
Pravico do udeležbe imajo vsi elani; prisostvovafi so- pa dolžni vsi člani
iz Ljubljane in okolice ter člani odsekov za pripravo skupščine.


UPRAVA.
V Ljubljani, dne 19. junija 1923.


Tajnik: Ing. Ružić s. r.
Predsednika zastopa: Šivic s. r.


Glavna godišnja skupština


održat će se ove godine u Ljubljani u mjesecu augustu. Program
zbora s prijavnicom razaslao je pripravni odbor u Ljubljani
svakom pojedinom članu s pozivom, da prijavi svoje učešće
najdalj e do 10. jula. Tko nije primio programa, neka ga
reklamira, da uzmogne za vremena odgovoriti na sve detalje
prijavnice.


Po tom pogramu bit će 18.—19. sjednice glavne uprave i od=
sjeka rada, 20.—21. zasijedanje glavne skupštine, 22.—23. izleti.
Detaljan program same skupštine bit će izrađen na sjednici
glavne uprave 16. jula i objelodanjen u 7. broju Šum. lista.


Upozoruju se gg. članovi, da u smislu pravila podnesu pravo*
vremeno svoje predloge za glavnu skupštinu dot. za pojedine
cdsjeke rada.