DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1923 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Žica.. 565


dati sve ostale poteškoće u terenu, te se njena zadaća i sastoji
u tome, da veže stalnija izvozna sredstva sa onim zakucima u
planinama, kamo s ostalim napravama ne možemo prodrijeti
ili iz tehničkih razloga ili zato, jer se njihova izgradnja ne ren=
tira radi malih količina drveta. Iskorišćavanje »žicom« možemo
iz ovoga razloga nazvati intenzivnim, jer se »žicom« u brdovitim
krajevima možemo svagdje provući, i jer se mogu tako i jeftino
dobaviti i manje vrijedni sortimenti, koji bi inače morali ostati
u šumi.


Kako je gore bilo rečeno, izvažaju se »žicom« obično samo
manji odnosno lakši sortimenti, ali se i tome može doskočiti, da
se žica zamijeni sa čeličnim uzetom i da se na gornjoj stanici
udesi jača i pouzdana naprava za kočenje brzine tereta. Time
dakako »žica« već gubi svoj prvotni jednostavni karakter i pre«
laži u kompliciranije i tehnički dotjeranije žičare. Jednostavna
»žica« služi zato u prvom redu za izvoz ogrijevnog drveta i osta*
lih lakših sortimenata, u koju su svrhu prve »žice« i bile po*
dignute.


Napokon se mora istaknuti i to, da od svih načina dobavljan
ja i izvoza drveta u visokim planinskim krajevima »žica« naj*
više čuva i sastojinu i podmladak i samo šumsko tlo.