DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 10     <-- 10 -->        PDF

580 Prodaja drva iz državnih šuma u Potkarp. Rusiji.


Po prethodnom savetovanju s Ministarstvom Financija i naj=


višim Računarskim kontrolnim Uredom bavio se s pomenutim


projektom privredni savet Ministara, a radi informacija također


pet članova parlamentarne komisije koaliranih stranaka, t. zv.


drvarska petorica; nakon toga je Ministarstvo Poljoprivrede


povelo službene pregovore sa zastupnicima navedene amerikan=


ske grupe. Kod tih pregovora došlo je do projekta ugovora o


isporuci drva u Potkarpatskoj Rusiji, koji se znatno razlikuje od


onoga, kako ga je objavio g. ing. Opletal.


Kada je g. ing. Opletal sada odlučio, da stvar iznese pred
sud najšire javnosti, i popratio je sa svojim vrlo temeljitim kri*
tičkim opaskama, nadam se, da će mi dozvoliti, kako redakcija
»Lidovyh Novina« tako i javnost, da u sporazumu s Ministrom
dr. Hodžom objasnim stanovište, koje zauzima u toj stvari Mi=
nistarstvo poljoprivrede.


Ne može se sumnjati, da je namera g. ing. Opletala dobra,
i da nastoji da svojom kritikom osigura interese drž. šumskog
gospodarstva i uopšte naše države; ipak treba požaliti, da je g.
ing. Opletal, oslanjajući se u svom članku na početni projekat
ugovora, koji je bio predan društvu na osnovu prethodnog
usmenog potpuno neoficijelnog, informativnog pregovaranja,
osnovao svoj temeljiti rad, nažalost dakle na osnovici, koja je
u mnogome netačna. Tim padaju i mnogi prigovori, koje stavlja
naumljenom projektu i ugovoru.


Ministarstvo poljoprivrede podvrglo je predanu ponudu ne
samo brižljivom studiju, nego ju je postavilo i na nove temelje.
Prema tome je g. ing. Opletal na krivom putu, kada tvrdi, da
je projekat ugovora, kako ga je objavio, u osnovnim stvarima,
utvrđenim sa strane Ministarstva, već definitivan. Ako je hteo


g. ing. Opletal podvrći ceo projekat u današnjoj njegovoj formi
javnoj kritici, trebao se najprije informisati o napredovanju
pregovora i pribaviti si oficijelni projekat ugovora Ministarstva
Poljoprivrede s ogradom, da ima biti prihvaćen od Ministarskog
Saveta. Da je to učinio, bio bi se sigurno osvedočio, da taj pravi
projekat ugovora nije prema prvotnom predlogu izmenjen samo
u neznatnim pojedinostima, kako to spominje u svom članku,
nego da nasuprot sadrži vrlo važne promené. Time bi si
bio uštedio mnogo posla i uzaludnih prigovora, a javnost bi si
mogla stvoriti pravu sliku stvari o tome, uistinu vrlo važnome
projektu.
Trebalo bi mnogo uzaludnog vremena i mesta u ovom časo=
pišu, kada bi sprovrgavao tačku po tačku mnogih neobrazloženih
prigovora, jer se svako može osvedočiti iz oficijalnog ugovora,
predloženog Ministarskom Savetu, da su neosnovani. Za širu
javnost biće važnije, ako pokušam objasniti projekat Mini*
starstva Poljoprivrede u svojoj jezgri i osnovnim mislima.


Kako je poznato, država je vlasnik znatnog šumskog pod=
ručja u Potkarpatskoj Rusiji, koje iznaša preko 300.000 ha, o