DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Prodaja drva iz državnih šuma u Potkarp. Rusiji.


vodi cijelu eksploataciju kupac, dočim ondje vodi
eksploataciju sama država; naprotiv se ondje plaća po u n a *
prijed određenim cijenama, dok je kod nas uvedeno
percentualno plaćanje. Kod nas se sklapanje ovakovih ugovora
drži internom stvari Ministarstva šuma i rudnika pa se nerado
gleda svako uplitanje stručne štampe i stručnih udruženja u to
pitanje; ondje je naprotiv prepušteno to pitanje javnoj diskusiji,
a gen. direktor dr. ing. Šiman zamolio je članove šum. udruženja
na njihovoj skupštini u Banskoj Bistrici, da u što većem broju
učestvuju u toj polemici, obećavši ujedno, da se ugovor ne će
sklopiti »iza zatvorenih vrata« i da će se svi prihvatljivi predloži
uzeti u obzir.


Iz polemike, koja se razvila naročito između dr. ing. Šimana
i ing. Opletala, iznosimo dva članka, iz kojih se razabire jedno
i drugo stanovište. Iznosimo ih samo radi informacije naše
stručne javnosti sasvim objektivno, pridržavajući si kritiku i
stanovište u tom pitanju za kasnije.1 Uredništvo.


Dr. ing. Karei Šiman:


Prodaja drva iz državnih šuma u Potkarp. Rusiji.2


Nedavno je pod tim naslovom objavio u »Lidovym Novi*
nama« g. ing. Opletal, bivši generalni direktor državnih šuma i
dobara, seriju opsežnih članaka. U tim člancima bavi se on kris


ikom naumljene prodaje drva u Potkarpatskoj Rusiji, koju
namerava provesti Ministarstvo poljoprivrede na osnovu po»
sebnog zakona o državnom zajmu za investicije u navedene
državne šume i na osnovu ugovora o isporuci drva — s ameri*
kanskom financijskom grupom Bertron, Griscom i Comp, u
New*Yorku uz učestovanje domaćih faktora.
O tom projektu Ministarstva Poljoprivrede pisali su također
viši šumarski inspektor Frič u »Češkom Lesu«, dalje u »Na=
rodnoj politici« gospoda senatori dr. VI. Faček i Vaclav Jansa.


"´sini toga pojavili su se u raznim dnevnicima i stručnim časčlanci, koji upozoravaju našu javnost na naumljeni po«
kušaj iskorištavanja dot. uništavanja državnih šuma.


Razumljivo je, da su spomenuti članci pobudili znatnu paž*
nju, a najviše je uzbudio šire krugove spomenuti članak struč=
njaka g. ing. Opletala. Može se samo pozdraviti, da je tako važna
stvar, koja je od dalekosežnog značaja za naše državno šumsko
gospodarstvo, postala predmetom javne diskusije i stvarne kris
tike, kada je već dospela do stadija ozbiljnih pregovora.


1 Prevod zahvaljujemo dobroti g. stud. ing. Ljubiše Metlaša u Zagrebu. Ur.


- Pisano za »Lidové Noviny« kao odgovor na članke g. ing. Opletala.