DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


Referat šum. sav. ing. Ante Ružica (Ljubljana).


I.
Izjednačenje i regulisanje neposrednih poreza u našoj je
ujedinjenoj Kraljevini jedan od najprečih, najpotrebnijih, a
ujedno i najtežih problema, koje moramo što prije resiti. Država
treba podvojenih sredstava da se uredi i da zdravi teške rane,
koje su joj naneli ratovi za oslobođenje. S druge strane opet na*
lazimo toliko raznih sistema prikupljanja tih sredstava u sastav*
nim njenim delovima, od prvih početaka prihodnih i naturalnih
poreza pa do kombinovanih modernih ustanova, koje su opet
sve daleko zaostale i zastarele naročito obzirom na njihov efe*
kat. Naš je državni Ustav u svom članu 116. prihvatio moderno
načelo jednakog pravičnog i progresivnog oporezovanja svih
građana Kraljevine, i dok se taj član Ustava ne provede, niti će
država imati sredstava, a niti je moguće misliti na potpuno sre*
đenje naših političkih, ekonomskih i kulturnih odnosa.


Temeljna načela modernog oporezovanja postavio je već ve*
liki reformator Adam Smith, koja načela važe i danas. Građani
nek doprinose troškovima velike zajednice koliko je iole moguće
srazmerno svojoj poreskoj sposobnosti, po točnim zakonskim
propisima, u vreme, kad im najbolje prija i konačno, prikuplja*
nje samo da bude što jevtinije. U kasnije vreme dolazi još naro*
čito i socijalni momenat pravičnosti i zaštite slabijega. Posledica
toga je progresija, prelaz od realnih na personalne vrsti poreza
te naročito jače oporezovanje fundiranog prihoda od prihoda od
rada na sve dohotke svih građana, izuzev minimum egzistencije.
No taj je ideal moguć samo u sređenim najnaprednijim moder*
nim državama. U svim drugim odnosima treba provesti više vrsti
poreza, da se koliko je moguće približimo onom temeljnom na*
čelu općenitosti, pravičnosti i poreske sposobnosti.


Najveće teškoće kod nas proizlaze naročito iz toga, što u
velikom delu zemlje posedovni odnosi još nisu uređeni i kata*
strirani, a tamo gde jesu, ni katastar a ni procene prihoda više
ne odgovaraju istini. A poznato je, da uvođenje ili revizija kata*
stra i u inače uređenim zemljama traži često više decenija, tako
da ni kontinuiteta jednog te istog operata ne može biti ista.


Kod nas, prema tome, još dugo vremena nije ni pomišljati na
kakvo drugo rešenje, osim na uvođenje mešanog sistema opore*
zovanja. Taj nam sistem pruža jedino, a i najbolje jamstvo za
to, da će faktično svi prihodi bilo na jedan bilo na drugi način
biti već i u to prelazno doba što pravilnije i što pravičnije zadu*
ženi. Taj je način oporezovanja zavela i napredna Čehoslovačka
republika.


.*