DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 52     <-- 52 -->        PDF

682 Vlastita režija u praksi.


Ing. Franjo Ravnik (Srednje):


Vlastita režija u praksi.


(Osvrt na »Iskorištavanje đrž. šuma u vlastitoj režiji« od ing. Milana
Marinovića.)


Pitanje izrade drveta u vlastitoj režiji ne samo da ne silazi s dnevnog


reda, nego što dalje, postaje sve aktualnijim. To je pokazao šumarski kongres


u Beogradu i u Ljubljani, a osobito brošura ing. Marinovića »Iskorištavanje


drž. šuma u vlastitoj režiji«.


Duboko zamišljeni, te svestrano veoma dobro obrađeni sadržaj zaslužuje
da mu posvetimo mnogo pažnje, te da sve, što je u brošuri rečeno pređe u
krv svakome šumaru i stručnjaku, a osobito svim mjerodavnim faktorima.


Gosp. ing. Marinoviću moramo biti zahvalni, da se je prihvatio ovoga
nezahvalnog rada, nezahvalnog zato, jer je svojim nazorima stekao sigurno
mnogo neprijatelja ne samo među trgovcima sa divotom nego na žalost također
među nekim šumarima, koji ne shvaćaju svog poziva te ne vide, da jedini spas
naših šuma leži u racijonalnom iskorišćavanju šuma u vlastitoj režiji. Ali ideja
režije dobiva sve veće simpatije, i skoro svi faktori su već došli do spoznanja,
da će režija biti u budućnosti jedini način gospodarenja i to ne samo radi
finansijelnih, nego i radi uzgojnih momenata, ne spominujući ovdje sve ostale
prednosti koje su u potankosti tako pregledno istaknute u spom. brošuri.


Ideja iskorišćavanja šuma u vlastitoj režiji prokrčiće sebi put i kod nas,
jer je nosi sobom duh vremena i veliki napredak šumarskih znanosti, koje sve
diktiraju taj način iskorištavanja šuma. Dakako da šumari ne smiju pri tome
ostati skrštenih ruka, nego moraju sve svoje sile i sve svoje znanje posvetiti
toj ideji.


Trebalo bi postepeno, ali ubrzanim tempom poduzeti sve mjere, da se
priudese prilike tako, da se šume mogu iskorišćavati u vlastitoj režiji. Ako
velim ubrzanim tempom, ne mislim da bi preko noći mogli prekinuti sa svim
dosada uobičajenim načinima iskorištavanja, te sve šume iskorištavati u vlastitoj
režiji, jer će i ubrzanim tempom dugo godina trajati (osobito kod nas u Bosni
radi terenskih i drugih poteškoća), dok se ne stvore takve prilike, da će se
režijsko poslovajne moći svagdje uvesti i sa uspjehom voditi. Pogotovo se
u današnjim prilikama momentano ne mogu iskorišćavati u vlastitoj režiji velika
suvisla šumska područja, naglašujem u današnjim prilikama, pod kojima danas
upravitelj mora raditi u vlastitoj režiji. Svaki šumar, koji je zaposlen kod režije
zna vrlo dobro, s kakvim poteškoćama je skopčano danas vođenje režijskog
poslovanja. Treba da se najprije ispune neki preduvjeti, a ti su: jasno određena
šumarska politika, sve potrebne investicije za izradnju izvoznih naprava, koje
treba na temelju precizno izrađenog i dobro promišljenog plana izvesti, i temeljs
na reorganizacija administrativne šumarske službe, jer je danas osoblje optere*
ćeno sitnicama birokratskog sitema, te nema ni vremena, da posveti veću pažnju
vanjskoj službi, to jest glavnoj i najglavnijoj službi šumara. Njima treba i kod