DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Vlastita režija u praksi. 683


direkcije i kod uprava dati što više slobode i širi djelokrug, jer ga danas one*
mogućuje veliki, nepraktični i spori birokratizam, te koncentracija svih i manje
važnih stvari kod ministarstva. Ovdje bi konkretnim primjerima mogli obrazlo»
/iti sve slabe strane sporog birokratizma i koncentrisanja svih poslova kod
Ministarstva, koji onemogućuje upravitelju, da na vrijeme izvršava godišnji
preliminar, jer mu je to radi dugog čekanja raznih odobrenja sa strane direkcije
i sa strane Ministarstva sasvim nemoguće. Da pri tome svaki savjesni upravitelj
gubi volju za rad, koja mu se u takvim slučajevima upravo ubija, nije potrebno
naglašavati.


Gosp. ing. Marinović je u svojoj brošuri objelodanio i rastumačio značenje
i opću korist vlastite režije tako tačno i sve strano, da nije potrebno tome
svemu još nešto pridodati. Hoću samo da se osvrnem na temeljne misli u
brošuri gosp. ing. Marinovića, te da ih osvijetlim sa stanovišta faktičnog rada
u vlastitoj režiji, koji sam rad izbliže promatrao za vrijeme svoje prakse u
režijskom poslovanju šumske uprave u Srednjem.


Većinom su sve šume koje se nalaze u blizini željeznica već iskorištene, te
radi toga treba početi sa iskorištavanjem udaljenih šumskih kompleksa. Prvi
preduvjet iskorištavanja tih udaljenih šuma je izgradnja izvoznih naprava, jer
time u prvome redu omogućujemo povoljni porast šumske takse. Gosp. ing. Ma*
rinović je s pravom u svojoj radnji osobito naglasio izgradnju izvoznih naprava
jer je pravo shvatio, koliko važnost imadu ove u moderno uređenom gospo*
darstvu. Baš iz ovih razloga, jer se bez dobrih izvoznih naprava ne da inten*
zivno režijsko poslovanje ni zamisliti, posvetio je ovom pitanju i prije već
mnogo pažnje1 i opozorio. da su izvozne naprave prvi preduvjet uspješnom
šumskom gospodarenju. Izgradnjom izvoznih naprava ne samo da se izvoz
drveta iz šume do stovarišta pojeftinjuje, te prema tome i šumska taksa raste,
nego dobivamo i Ijepu i neoštećenu robu, što kod prodajne cijene opet igra
ne malu ulogu. Treba samo pogledati robu, koja je u nedostatku dobrih izvoznih
cesta izvučena volovima po šumskim putevima, pa ćemo odmah vidjeti da izgrad*
nja dobrih izvoznih naprava nije od malenog značaj. Radi pomanjkanja prometila
je taj izvoz kod nas običajan te drvo tim načinom izvučeno, čini na kupca loš
utisak, te radi toga ne možemo ni postići dobre prodajne cijene, koju bi sigurno
bili postigli, da drvo nije vučenjem tako oštećeno. Naš ovdašnji seljak služi se
još uvjek prastarim kolima na običnim neizgrađenim putevima. Razumljivo je,
da je uradnja na ovim lošim putevima i nespretnim kolima veoma malena, bez
obzira na to što se takvim izvozom mrcvari i izvozno blago. U koliko je moguće,
mogli bi se ovi putevi sa malim troškovima popraviti za promet sa boljim i
modernim kolima, kako je to ovdješnje režijsko poslovanje učinilo. Stvar izgleda
na prvi pogled veoma neznatna, ali režiji bi za prvi početak i ovo pridonijelo
mnogo uspjeha, i dok ne možemo dobiti većeg investicijskog novca, moramo
vlastitoj režiji pomoći i s manjim sredstvima, ako hoćemo da dođemo do veće
šumske takse.


Vidi se jasno, kako veliko značenje imadu u prvome redu prometila, pa
bila još tako jednostavna. Ako pomislimo, koliko naših šuma propada i trune,
osob.to ovdje u Bosni u zabitnim krajevima i to sve samo radi pomanjkanja


1 Vidi Sum. list 1922.. str. 662. etc.


4*