DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 693


prodaje itd. te naglog uništavanja požarom, popašom, krčevinama, krađom itd.)
dok režijsko gospodarenje ne uznapreduje tako, da se može i na njih proteg*
nuti. Ako država treba novcaa, neka omogući reformom organizacije režijski
rad ondje, gdje se može provesti bez većih investicija; pa će dobiti isto takav
prihod kao što je onaj, koji kani postići prodajom putem ugovora. Otklanjaju
odlučno potrebu sklapanja ugovora.


Druga struja naglašuje, da je uslijed nestašice novčanih srestava režija
u većem stilu isključena, a država treba novaca, pa je jedini put prodaja ovih
parcela putem ugovora, pa makar i uz momentanu štetu po šumarstvo.


Većina se priklanja prvoj struji te se konačno nalazi izlazak u rezoluciji,
s kojom se svi zadovoljuju, a koja glasi:


Izvršujući zadatak glavne skupštine J. Š. U. da se donese mišljenje po
pitanju unovčenja naših šuma uopće, naročito pak po pitanju unovčenja još
neiskorištenih dvaju bosanskih šumskih kompleksa putem dugotrajnih ugovora
a na način, kako se prodaju šume putem takovih ugovora u Bosni, upravni
odbor J. Š. U. donio je nakon svestrane rasprave ovu rezoluciju:


»I. U pogledu iskorištavanja naših šuma putem dugotrajnih ugovora, kod
kojih se eksploatacija posvema prepušta u ruke kupcu, zauzela je već stano*
vište beogradska i ljubljanska skupština ovog udruženja. Obe su skupštine
odbacile ovaj način kao štetan tako sa stručnog kao i s narodnosgospodarstve*
nog stanovišta, te su postavile za cilj budućeg gospodarenja u državnim šumama
eksploataciju putem režije.


Stojeći i dalje na tom stanovištu naglašujemo, da je potrebno uklanjati
s puta sve ono, što priječi postepeno postignuće spomenutog cilja kao i podu*
pirati i pQduzimati sve one mjere, koje će naše državno šumarstvo privesti
tome cilju, a to je u glavnom:


1. U administrativnom pogledu:
Pojednostavljenje državne administracije, proširenje djelokruga upravnih
šumarskih organa, postepeno smanjenje površina šum. upravnih jedinica upo«
redo s umnažanjem personala radi intenzivnosti gospodarenja, izobrazba šumars
skog osoblja u trgovačkom pogledu, osnivanje uzornih šumarija za režijsko
poslovanje te privremeno dodjeljivanje šumarskog osbolja takovim šumarijama,
uvađanje nagrada za uspješno poslovanje — kao i poduzimanje svih onih mjera,
koje su u tom pravcu predlagane tako sa strane ovog udružnja kao i po pojes
dinim šum. nadleštvima;


2. U finansijskom pogledu:
Staranje za kredit radi izgradnje šum. prometila u drž. režiji, povećanje
obrtnog fonda za režijsko poslovanje, uprošćenje načina prodaje režijom
izrađenog drveta te uklanjanje onih članaka zakona o državnom računovodstvu,
koji posvema sapinju dapače onemogućuju režijsko poslovanje.


II. Uvjereni smo, da bi se postepenim uvađanjem režijskog poslovanja
na sva područja, gdje ga prilike omogućuju, te postepenim proširivanjem radiusa
toga poslovanja i na sve ostale drž. šume (naročito na one, gdje ističu ugovori
te su već sagrađena šumska prometila) — zahtjevima drž. finansija pomoglo
u istoj onoj mjeri, koja se namjerava postići davanjem još neotvorenih šumskih
kompleksa na eksploataciju privatnom kapitalu.
Nu ako eksploatacija u režiji na cijelim spomenutim bosanskim šumskim
kompleksima (SebešićsSemešnica i Drinjača) za sada nije moguća bila stoga,