DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 42     <-- 42 -->        PDF

736 Pismo Uredništvu.


Prvi eksperimenti počeli su 1787 da se produže do 1793 god., kada je
pomenuti enženjer našao definitivno svoju metodu, koju su nastavili njegovi
sledbenici i koja je dovela do današnjih rezultata. (Metoda sa tzv. trapezoid»
nom »obalskom dunom« visokom 12—16 m i nagibom prema moru 18—20° a na
zadnjoj strani 40—45° — pozadi te obal. dune slobodno sejanje 25 fcg borovog
semena pomešanog sa 8 fcg semena od Sarothamnus Vulgaris i 5 fcg semena
psamma arenaria po hektaru; — te kulture pokrivaju se borovim grančicama
izdeljanim u obliku lepeze, horizontalno položenim i orijentisanim od severa
na jug, sa debljim krajem ka zapadu.) Trebalo je za tim osigurati stalnu finan«
sijsku pomoć, što je bilo naročito teško u to revolucionarno doba — ali citoyen
Bremontier koji je bio predsednik Izvanredne komisije za vezivanje sipina (kojoj
je taj posao bio poveren), uspeva 13 mesidona IX. godine da dobije stalnu
godišnju pomoć od 50.000 Uvri, koja je 1808 popeta na 75.000.1


Ta izvanredna komisija za vezivanje sipina rasturena je 1817. god., pošto
su svi radovi prešli u ruke Ministarstva Građevina — kao rezultat ona ostavlja
te godine 4734 ha vezanih sipina sa borovom šumom, i 851.159 fr. utroška, ili
195 fr. po ha. Iste 1817 god. godišnji kredit popet je na 90.000 fr., za tim na


300.000 fr., i 1854 na 400.000 fr.
Dekretom od 28. IV. 1862 prelazi sav posao u šumarske ruke, i toga
datuma ostalo još svega 7000 ha nevezanih duna, i 3000 ha uzanog peščanog
terena između mora i prvih borova — taj ostatak posla završen je 1865 godine.


Ukupna utrošena suma bila je 9,608.000 franaka a vezana površina 79.000 ha
{u ovaj prostor nisu ušle opštinske dune 7000 ha, kao ni onih 14.000 ha severno
od Gironde također pošumljeno sa primorskim borom što ukupno iznosi


110.000 ha) troškovi oko podizanja šumar, kuća i puteva, kao i upravni troškovi
3,400.000 tako da je cela operacija koštala okruglih 13 miliona franaka. Danas
se veštačko pošumljenje na bivšim francuskim dunama ne vrši, jer je ceo pro»
stor pošumljen a te borove šume vrlo se lako i brzo prirodno regenerišu.2
Uzgred budi rečeno da su svi troškovi oko vezivanja duna isplaćeni
otuđivanjem onog malog dela borovih šuma zakonom od 1860. in 1864. godine.3
Prvi redoviti prihodi od definitivne seče prvih dozrelih šuma, t. j . onih
koje je još Bremontier sadio, padaju osamdesetih godina prošloga veka.


A profesor amerikanski G. Ralph S. Hosmer — profesor šumarskih nauka
na univerzitetu Cornellu u njujorškoj državi bavio se u Evropi 6 meseci u
poslednje vreme, i napisao svoje utiske o evropskim šumama i šumarima, kao
i o organizaciji i nastavi i za pošumljenje franc, duna ovako se izražava:


C est que ce pays ruiné au XVIII siecle fournit aujourdhui toute la
terebinthine française, ainsi que le fret de retour en bois de mine de navires
charbonniers anglais. Pendant la querre le centre américain di Mimison a ex«
ploité pour les armées 41 milions de pieds cubes de bois de pin. La contrée
désertique et malsaine il y a 150 ans est devenue une riche région forestiere et
touristique: la côte d´Argent.


1 Op. cit. por. Pierre Buffault.


2 Notes sur les Dunes de Gascogne. I. Bert. Impremerie Nati 1900.


3 La Foret A. Jacquot. Paris-Nancy 1911.