DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Pismo Uredništvu. 737


La transformation et . eurichessement de cette contrée désolée est un
enseignement pour les Américain.«1


Kao što se vidi osim toga što te šume liferuju svu smolu francusku —
samo za vreme rata amerik. centor u Mimison*u eksploatisao je 41 milion
kubnih stupa borovog drveta u tim šumama — »a taj pusti i nezdravi predeo
pre 150 godina postao je danas bogat šumski i turistički predeo.«


Komparacija sa nemačkim uspesima je gotovo nemoguća, i sumnjamo
da je i jednom živom Nemcu palo na pamet da brani svoj prioritet na tom
polju. Puštali smo najviše cifre i datume da govore, ne unoseći ni trunke indi»
vidualnog promatranja.


O Nancy*jskoj školi potrebno je još ovo reći:


Gosp. prof. Levaković kaže: Šumarske akademije u \´ancy*u nema, već
postoji nacionalna škola za vode i šume — prevedeno na naš jugoslovenski
jezik, to bi bila još neka pučka stručna škola ili u najveću ruku poput ne*
mačkih Gewerbe=Schule.


Upotrebili smo naročito reč akademija za to, što ta škola svojim sistemom
i organizacijom, kao i našem germaniziranom ukusu i navikama, još najviše
odgovara tomu — ma da ne sasvim — a bez da smo imali potrebu da se
upuštamo potanko u sistem tehničkih viših škola u Francuskoj, koji se dijametralno
razlikuje od naših t. j . nemačkih. Ipak držimo da je ovo prvi slučaj,
da se sumnja u njen visokoškolski karakter. Onima, kojima već smeta ime
prosto škola bez »Hoch« ili »supérieure« da dodamo: da najviša tehnička škola
u koju se ulazi jednim teškim konkursom nosi naziv Ecole Centrale koja upravo
daje samo teoretičare i naučne radnike na tehničkom polju (u nju je od stras
naca ušlo svega 2 Poljaka i jedan Srbin koliko nam je poznato).


Druga isto tako visoka tehnička škola u kojoj je također konkursni sistem
samo sa vojnom organizacijom, zove se prosto opet: Ecole Polytechnique;
naporedo sa ovim dvema školama po svome naučnom i pedagoškom renomćsu
ide École Nationale des Eaux et Forets. U sve tri škole ograničen je broj
slušalaca, u sve tri škole uveden je direktorijalni sistem sa inspeetorom studija,
sve tri ne traju više od 6 semestara — a svima svršenim studentima iz svih triju
škola položaj je unapred osiguran i preciziran. Država tu uzima i o svom
trošku vaspitava, ono što je najbolje u prirodnim i matematičkim naukama
u zemlji.


Ono što bi odgovaralo našim tehničkim fakultetima i za šta se traži samo
srednjoškolska matura: to su »Instituts Techniques« kojih ima u celoj zemlji
i koji joj daju najveći broj praktičkih inženjera.


Nancyjska škola traje 6 semestara od kojih su četiri teoretska i dva
praktična; semestar, raspusta nema, i po intenzivnosti rada i količini materijala,
koji se daje — ona nesumnjivo predstavlja bar tri godine a možda i više slo=
bodnih univerzitskih studija.


U trima posleratnim generacijama, i među Francusima bilo je dosta koji
nisu imali agronom, instituta, a među Alsašanima ni jedan. Razume se da
su radi uspešnog praćenja studija morali savladati ono što im ne dostaje —


1 Revue des Eaux et Forets Tome LXI No. 4 Avril 1923.