DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 28     <-- 28 -->        PDF

24 Nacrt zakona


II.
OGRANIČAVANJA OPŠTINSKIH ŠUMA I ISPAŠA.


Cl. V.


Ako se pokaže, da je teren na kojem su se prostirala servitutna prava
s obzirom na potrebe pravoužitnika ili na izdašnost objekta odnosno obzirom
na izlučene odnosno eksproprisane privatne šume prevelik, onda će se predati
u svojinu dotičnim opštinama samo potreban kompleks.


Ostatak će se upotrebiti za podmirenje oskudnih opština i za kolonizaciju
odnosno ostaće u državnoj svojini.


III.
PROŠIRIVANJE OPŠTINSKIH ŠUMA I ISPAŠA.
PRIVREMENO DRVARENJE I ISPAŠA NA DRŽAVNIM OBJEKTIMA.


Cl. VI.


Ako se pokaže, da je u izvesnom kraju dosadanji teren servitutuog zemljišta
i pored izlučenih i eksproprisanih privatnih šuma premalen da potrene
pravoužitnika podmiri, izlučiće se u tu svrhu iz državnih objekata toliko, koliko
je neophodno potrebno i ako to dopuste interesi državne šumske ekonomije.


Cl. VII.


U slučaju čl. V. VI. mogu se izlučiti u korist opština i oni državni kompleksi,
na kojima nisu prije postajala servitutna prava.
0 ovome odlučuje Ministar Šumai Rudnika na predlog šumske agrarne
komisije.


IV.
KOJI SE OBJEKTI NEĆE IZLUČIVATI.


Cl. VIII.


Neće su izlučivati objekti, koji moraju da ostanu radi općih interesa u
državnoj upravi; naročito gdje se vrši pošumljivanje ili gdje će se vršiti; gdje
to zahtijevaju klimatske i terenske prilike dotičnoga kraja; gdje se imaju da regulišu
gorski potoci ili bujice ili gdje bi izlučivanje radi naročite vrste šumske
ekonomije bilo štetno za državne interese.


Cl. IX.


Ministar za Šume i Rudnike na predlog šumske agrarne komisije označiće
šumske komplekse, koji ovim zakonom neće ni u kom slučaju biti tangirani i
koji će ostati trajno, bez ikakvog opterećenja državi na raspoloženje.