DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Nacrt zakona


Cl. XV.


Kako će se iza svršene akcije po ovom zakonu steći pravoužitničko
pravo, na opštinskim šumama, odrediće naročiti zakon, koji će potanje regulisati
i prava pravoužitnika.


VII.
ODVAJANJE KOMPLEKSA ZA KOLONIZACIJU.


Cl. XVI/


Istovremeno sa ovom akcijom provodiće se izlučivanje podesnih zemljišta
za poljoprivredu u cilju, da se zemljoradnici snabdiju potrebnom zemljom.


Cl. XVII.


Kod izlučivanja državne zemlje za agrikulturne svrhe isključiće se ...pre
visoka šuma kao i starije i vrednije sastojine niske i srednje šume, u koliko
ti objekti sačinjavaju jednu arondiranu ekonomsku celinu.


Prema tome pri izlučivanju državne zemlje za kolonizaciju ne smiju se
stvarati nove enklave, niti se smiju načeti arondirane visoke šume kao ni starije
vrednije sastojine niskog i srednjeg uzgoja.


Nakon isključenja niskih šuma i ostalih starijih i srednjih sastojina kao
i izlučenja opštinskih šuma i ispaša staviće se preostalo zemljište na raspolaganje
u svrhu kolonizacije.


VIII.
UREĐENJE UZURPACIJA I ENKLAVA


Cl. XVIII.


U isto vreme uredivaće se i izurpacije na drž. kompleksima i na kompleksima,
koji se izlučuju u opštinske svrhe.


Organi, koji budu provodili izlučenje opštinskih šuma i ispaša, ustanoviće
one uzurpacije, koje nemaju uslova za kolonizaciju bilo sa strane uzurpanta bilo
sa strane neuzurpiranog zemljišta i staviće u pogledu takovih uzurpacija predlog
nadležnoj vlasti; to vrijedi za uzurpcije, koje nadlenža vlast do sad nije još odobrila


Cl. XIX.


Sva ona državna zemljišta, koja su pojedini zemljoradnici uzurpirali
usred državnih šuma, opštinskih šuma ili pašnjaka i koja se nigde ne dodiruju
privatnih zemljišta i nisu određena za kolonizaciju, imaju se oduzeti iz posjeda
uzurpanata.


U zamjenu za oduzetu zemlju daće se dotičnim zemljoradnicima, ako su
potrebni, druga zemljišta u potrebnom opsegu na drugom mestu, koje je određeno
za kolonizaciju.