DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 32     <-- 32 -->        PDF

28
Nacrt zakona


Cl. XXIV.


Sreske će komisije provesti izvide, koji su potrebni, da se sve ustanove
ovoga zakona provedu a naročito će


1. ustanoviti interesne sfere pojedinih opština;
2.
ustanoviti poimenice broj interesenata i njihovih potreba, kataster;
3.
ustanoviti broj stoke i potrebnu površinu ispaše za pojedine opštine
ili više njih, gde ie paša zajednička;
4.
odeliti prema uputstvu Ministra šuma i Rudnika komplekse čl. VIII.,
IX., X., XVI. ovog zakona;
5.
Prema čl. VI. i VII. sastaviti potrebne predloge na Ministra šuma i
rudnika;
6.
nastojati sporazumno resiti sporove između interesenata i opština;
7.
provesti sve potrebne izvide, kako bi šumsko agrarna komisija mogla
doneti rešenje po predmetu servituta obzirom na odredbu čl. III. al. 1.
ovog zakona u koliko su ovi servituti sporni;
8.
sa stručnim mišljenjima i geometrijskim operatima predložiti cijeli materijal
šumsko agrarnoj komisiji na rešenje.
Cl. XXV.


Agrarni prisjednici imaju da daju obaveštenja i da stavljaju predlog, koji
će se unijeti u zapisnik.


Interese pojedinih grupa ili porodica zastupaće njihov predstavnik.


XI.
ŠUMSKO AGRARNA KOMISIJA.


Cl. XXVI.


Šumsko agrarna komisija sastoji se od po jednog stručnog delegata Direkcije
Šuma i agrarne direkcije te Delegacije Ministarstva Poljoprivrede i Voda
u Sarajevu, kojima će predsjedati naročiti organ postavljen sporazumno od Ministra
Šuma i Rudnika te Ministra za agrarnu reformu.


Potrebna stručna lica staviće komisiji na raspolaganje Direkcija Šuma,
Agrarna Direkcija i Delegacija Ministra Poljoprivrede i Voda u Sarajevu.


Cl. XXVII.


U nadležnost šumsko agrarne komisije spada naročito


1. Uprava ćele akcije po ovom zakonu;
2. Odluka o predlozima sreskih komisija;
3.
Predloži Ministra Šuma i Rudnika u slučajevima čl. VI. iXXIII. ovog
zakona;
4.
Rešenje po predmetima nabrojenim u tačci 7. čl. XXIV. na osnovu od
sreskih komisija već provedenih izviđa.