DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Nacrt zakona
29


XII.
ŽALBE.


Cl. XXVIII.
0 žalbama protiv rešenja šum. agr. komisije odlučuje Ministar Šuma i
Rudnika kao druga i poslednja instancija.
Svoja rešenja donosi Ministar šuma i rudnika po predlogu kolegija u
kojim će biti jedan pravnik, jedan šumarski organ i jedan organ poljoprivrede
i voda.
Rok za žalbu iznosi 3 nedelje od dana kad se rešenja šum. agr. komisije
iglase odnosno dostave interesentima.
Rešenja šum. agr. komisije oglasiće se, u koliko se tiče opština ediktom
i zvaničnom listu i izloženjem u sedištu opštine.
Rešenja, koja se tiču pojedinaca, dostaviće se njima u ruke.


XIII.
IZVRŠIVANJE REŠENJA.
Cl. XXIX.


Punovažna rešenja i odobrenja naredbe imaju značaj punovažnih sudskih
resuda i provešće se u zemljišnim knjigama.


Rešenja koja se odnose na državne objekte i privatne objekte čl. III. ovog
ikona provešće se od ureda.


XIV.
PRIVREMENA UPRAVA OPŠTINSKIH ŠUMA I ISPAŠA.
Cl. XXX.
Upravu i nadzor nad opštinskim šumama i ispašama kao i razdiobu užiinja
vršiće i dalje nadležne šumske državne vlasti i to dotle, dok to pitanje ne
guliše naročiti zakon.
Iza toga preuzeće sve to organi opštinski na način, koji će odrediti naroi
zakon.


XV.
TROŠKOVI.
Čl. XXXI.
Sva akta, podnesci, molbe, žalbe i provođenja u zemljišne knjige na
rovu
ovog zakona prosta su od pristojbe.
Troškove provođenja ovog zakona nosi država.