DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Nacrt zakona


..


XVI.
ZABRANA ODTUDIVANJA I OPTEREĆIVANJA.


Cl. XXXII.


Oni kompleksi, koji se izluče u korist opština ili pojedinaca po ovom zakonu
neće se moći odtuđiti ni opteretiti, pa će se to zabilježiti u zemljišnim
knjigama.


XVII.
ZAVRŠNE ODREDBE.


Cl. .....


Ministar Šuma i Rudnika, Ministar za Agrarnu Reformu, Ministar Finansija,
Ministar Pravde, Ministar Unutrašnjih dela i Ministar Poljoprivrede i Voda
ovlašćuju se da za provađanje ovoga zakona izdadu nužne naredbe.


Cl. XXXIV.


Ovaj zakon staje na snagu danom, kad ga Kralj potpiše i kad bude obnarodovan
u »Službenim Novinama« Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.


Provođenje ovoga zakona povjerava se Ministru Šuma i Rudnika, Ministru
za Agrarnu Reformu, Ministru Pravde, Ministru Financija, Ministru Unutrašnjih
Dela, Ministru Poljoprivrede i voda.


Svim vlastima zapovedamo, da po ovom zakonu postupaju, a svim i svakomu,
da mu se pokoravaju.


®&&L)