DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Nacrt zakona


I Lovstvo. I


. to


O trovanju vukova.


U društvu gospodara, šumara i lovaca često se govori o velikoj šteti,


što ju vukovi čine na domaćim životinjama i korisnoj divljači.


Mnogo se o tom pisalo, ali premalo uradilo. Za to treba da lovci učine,


što mogu, a oni mogu mnogo.


Trovanje je za čovjeka, a napose za lovca, dosta nesimpatično sredstvo


za tamanjenje štetne zvjeradi. Upravo za to nebi mogao preporučiti trovanje za


drugu zvjerku osim vuka. Otrovati medjeda, lisicu, kunu ili drugu zvjerku zaista


nije lovački, jer razni načini lova na štetnu zvjerad pružaju lovcu mnogo inte


resantnih užitaka i iskustva, koja vode do sigurnih uspjeha.


Trovanje vukova sa strihninom jest u našim prilikama nužno sredstvo


za postignuće cilja: vukove reducirati, a s vremenom i uništiti.


Taj cilj ne možemo nikako postići samo puškom i željezom (penjanjem


raznih gvozda).


Želim ovdje da saopćim šumarima i lovcima svoja iskustva, što sam ih


kroz mnogo godina stekao u svom 45.000 Ha velikom reviru u prašumama bh.


planina.


SI. 1.


Nestručnjacima se čini, da je trovanje zvjeradi sasvim jednostavna stvar.
Oni misle, dosta je negdje u reviru baciti komad otrovanog mesa, a gladni
vuci moraju to naći, proždrti i krepati. No i taj posao zahtijeva razmišljanje,
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Lovstvo.


promatranja i kombinacije, da se pistigne cilj. Mladi lovac i mladi vuk jednako
su neoprezni i neiskusni. Lovac treba da jednako s puškom, željezom i otrovom
radi na zatoru vukova, da steče iskustva i osigura uspjeh svom nastojanju. No
lovac mora da znade i to, da što više progoni vukove, to i oni postaju lukaviji
i oprezniji. Svaki neuspjeh lovca, uspjeh je za vuka i dobra škola za obojicu.
Vukovi postanu ovako ne samo lukavi i oprezni već i nepovjerljivi.


Pređimo dakle na samo trovanje. Najviše, gotovo isključivo postupa se
ovako: Zatruje se cijelo goveče, konj ili samo komadi. Nožem se zareže na
raznim mjestima duboko u meso. U te rezotine nasipa se strychnina i ovi otvori
se začepe (Vidi sliku 1, Slika 2. prikazuje prorez otrovanog mesa [mrcine, lješine,
kadavera]). Na svakom zatrovanom mjestu na kadaveru nalazi se po jedna


SI. 2. SI. 3.


doza koncentriranog i nerastopljenog strihnina, koja mora vuka usmrtiti, ako je
proždre. Dođu li zaista vuci kratko vrijeme iza zatrovanja gladni na mrcinu te
je žderu, to osjete gorčinu strihnina istom onda, kada otrov stigne u ždrijelo ili
želudac i počne se rastapati, jer je strihnin u mesu još koncentriran i nerastopljen,
te nije prodro dublje u meso.


Nu sada je već kasno, jer je već nastupila ukočenost. Tako se događa,
ako je otrov valjan, te ćemo u tom slučaju naći vuka blizu strvine. No ovako
brzo rijetko kada se vuci otruju, jer tako brzo ne nađu mrcinu ili joj ne vjeruju.
Najčešće leži otrovana mrcina dane, tjedne pa i mjesece dugo, dok se vukovi nakane,
da je uzmu.


Promotrimo li takovu mrcinu iza jednog tjedna ili još kasnije, to opažamo,
da je vlaga, u mesu nastala od rastvaranja i djelovanja kiše, snijega i t, d.
rastopila strihnin, koji je onda prodro u meso i otrovao svaki dio mrcine. Naravski,
tako je zadobila cijela mrcina i gorki okus. (Vidi sliku 3., koja prikazuje
prorez otrovanog komada).


........... ....//..///..%


7.........


SI. 4. SI. 5.
Ako istom sada vuk nagrize ovakovu mrcinu, odmah osjeti gorčinupostane nepovjerljiv, izbljuje proždrte komade i bježi daleko. Rijetko kada toliko
proždere da pogine, jer na nikojem mjestu nema više koncentrirane smrtne
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Lovstva .


doze. Ovakovi vuci su oprezni, gledaju u svakoj mrcini prevaru, izbjegavaju
je, pa ako iin je već i glad dodijala, oprezno kušaju, nema li mrcina gorkog okusa.
Osjete li i najmanju sumnju, ostavljaju mrcinu i bježe daleko. Lovac ima mnoge
posla i brige, dok mu uspije utamaniti ovakove vukove.


Tko želi sigurne uspjehe polučiti, neka pokuša trovati po ovoj ne samo
mojoj, nego opće oprobanoj metodi.


Uzme se komad maslaca i mijesi se dotle, dok se ne istisne i ne iscijedi
iz njega sva voda i vlaga. Iz toga maslaca naprave se zalogaji, Komadići veliiti
kao žganjci. U ove žganjce ubode se okrugli glatki komadić drva i načini rupa,
kako se vidi na slici 4. (Slika 4—6 predstavlja naravnu veličinu). Taj fclipić
valja prije upotrebe umočiti i ovlažiti u toplom mlijeku ili vodi. U ovu rupu nasipa
se doza strihnina i zatvori se maslacem. (Vidi sliku 5.) ćim je maslac tvrđi,
tim je lakše praviti ovakove zalogaje, zvane »kapsule«.


Kad nastanu zimski mrazovi, postavljaju se mircine na glavnim prometalima,
od prilike na 5 km razdaleko, na mjestima kuda sunce ne dopire, a prepariraju
se ovako : Na gore okrenutoj površini mrcine zarezu se zarezi toliki, da a
njib stanu zalogaji. Ovi zarezi ne režu se okomito, već položito. U svaki zarez
urine se po jedan zalogaj, a onda se rupa začepi čepom od mesa (mrcine), da
zalogaj ne može ispasti napolje. (Vidi sliku 6.). Za jednu mrcinu od srne treba do
30 zalogaja. Ovako preparirana mrcina može u revirH ležati mjesece đueo. Do«a
strihnina ostaje u svakom zalogaju nepromijenjena, ne rastapa se, jer je štiti
stoj maslaca od vlage i rastvaranja.


SI. ft


Nadu li ovakovu mrcinu gladni vuci, koji su za otrov još neiskusni, oni
će mrcinu nagristi i žderati. Ovakovi neiskusni vuci odgrizaju i proždiru
velike komade mesa, a da ih ne izgrizaju, pa tako progutaju često cijele zalogaje
maslaca sa strihninom. Otrov ne djeluje odmah već tek onda, kad ga probavvljanje
u stomaku rastopi, al to može da potraje 2, 3 pa i 4 sata. Za to vrijeme
odu vukovi vrlo daleko, ali moraju sigurno poginuti.


Radi nestašice personala, radi visokog snijega i velikih udaljenosti nije
fizički moguće svaki dan obilaziti mrcine, a niti tragati za vukovima mnogo
kilometara daleko. Dani su kratki, konaci daleki, a napokon lovac i lugar ima
samo po jedan par cipela i nogu.


Nadu li nevjerovani vuci ovakovu mrcinu, to je oni kao lisice po
gorkom iskustvu vrlo oprezno okušavaju i nagriskavaju, pak se istom onda
odvaže na žderanje, kada se uvjere, da je meso svuda jednako i da nije gorko.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 38     <-- 38 -->        PDF

34 Lovstvo.


Zagrize li slučajno vuk preparirani zalogaj, to mu se nerastopljeni strihnin
prospe po ždrijelu, ostaje na nepcu, jeziku i´ medu čeljustima, pomiješa se sa
slinom i rastapa se.* Kad vuk osjeti gorak tek, već je prekasno, on ´ već ne može
više daleko.


Ovom bi se metodom polučio siguran uspjeh, kad bi se sistematski provela
u svim krajevima, gdje ima vukova. Prednost ove metode leži još i u tome
što se zalogaji, koji bi ispali iz mrcine ili se sa komadima mrcine raznesu, čim
nastane toplo vrijeme, rastope i utjecajem topline,, vlage i zraka ishlape i prestaju
biti otrovni. Jedna je mana te metode, da lovac rijetko kada nađe vuka,
da mu može kožuupotrebiti. Tako izgubi prvu nagradu´za svoju muku. Trebalo
bi zato lovcima osigurati neku nagradu. U velikim bh. lovačkim revirima, koji
su teško prohodni nadu se strvine vukova često samo slučajno, jer su daleko
od zatrovane mrcine. U proljeće nalaze čobani kozari strvine. Kože su vrlo
znatiželjne, pa kad koja nađe strvinu, meci tako dugo dok ne dođu sve koze
i kozar. Događa se, da se strvine u opće ne nađu.


Dobro je, da se lovac s čobanima dobro pazi, jer mu to često valja i
donosi ´ koristi.
Držim se stare lovačke regule: »Želiš ., da tvoja lovačka radost traje
dulje od 8 dana, pazi na mir i ljubav kod seljaka«.
´ Sve radnje oko trovanja traže mnogo napora i vremena, a i troška.
Otrov je skup, i nadležna vlast "bi ga morala nabavljati.


Ne smije se ići samo za sabiranjem vučjih koža, jer je cilj cijelog ovog
nastojanja konačno istrebljenje vukova kao štetnika za domaće blago i korisnu
divljač. Uspjeha može biti samo onda, pozvani o-rgani imaju za to smisla, volje
i ljubavi, jer je inače uzalud goniti organe osobito zimi, po nevremenu da kontrolišu
zatrovane mrcine.


Da bi čitaoc imao sliku o uspjehu ovakovog nastojanja, donosim ovđe
iskaz utamanjenih vukova i šteta od vukova po stanje korisne divljači u bosansko-
hercegovačkoj branjevini (zabrani) broj IV.


U toj je branjevini od mjeseca septembra 1921. do kraja mjeseca februara
1923. pronađeno 26 vučjih leševa (9 ubijeno puškom, a 17 zatrovano). Od toga
bilo je 13 vučica i 5 vukova, a za 8 komada nije se već mogao ustanoviti spol.


U istoj zabrani pronađeno je u vremenu od 31. augusta 1921. do 28. feb.
1923. razderanih i uginulih srna 248 komada. Od toga su vuci razderali 115, psi
61, psi i vuci 44, od bolesti (proljeva) u .proljeću uginulo 26 komada, od zvierokradica
ranjeno i uginulo 2 komada.


Napokon moram upozoriti još na to, da vuci, kad u jednom kraju unište
korisnu divljač, traže opet krajeve, u kojima ima više divljači, osobito u lovne
zabrane.


Napisao F. Siraet, nadlovac.


<3SëX§29


* Običaje se u strihnin pomiješati i sitno stučenog stakla, koje u ovom
slučaju izrani jezik i nepce, te pospješuje dolazak strihnina u krv. Op. Ur.