DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Lovstvo.
37


Lz X. sekcife J. Š. U.


Predsjedništvo X. sekcije I. 5. U. razaslalo je na članove sekcije i prijatelje
lova cvaj dopis:


»P. n


Žalosno stanje u koje je došao iza prevrata broj divljači i čitavo lovstvo
u svim krajevima naše države potaklo je prijatelje lova, da se ozbiljno pozabave
s tim pitanjem. Poznato je, da se broj plemenite divljači s dana u dan
smanjuje , a da se naprotiv množi štetna divljač. Izvršivanje lova postalo je u
nekim krajevima zanatom, kojim se bave ljudi, što nemaju ni smisla ni volje
za uzgoj divljači, te im je jedina svrha, da postreljavši što više divljači dođu
do1 unosne zaslužbe. i\


U isto vrijeme opaža se, da je oduševljenje i ljubav za lov sve manji
u krugovima onih, kojima je izvršivanje lova dio njihovog zvanja — a to su
naši šumari. Nije rijedak slučaj medu mlađim šumarima, da nemaju nikakova
smisla za lov, da nemaju ni puške ni lovačkog pribora. Posljedice toga odražavaju
se na svim linijama u umnožavanju zvjerokradica, i štetne zvjeradi,
smanjivanju broja plemenite divljači po našim šumama te istiskivanje iz lovačkih
društava i redova šum. stališa, koji je nekad bio voda i zaštitnik lova u našim
krajevima. Pošto je lov usko spojen sa šum. zvanjem te nije samo šport,
već vrlo važna privredna grana, osnovana je u Jug. šum. Udruženju naročita
sekcija, da detaljno prouči sva pitanja, spojena s lovom, te da se opet podigne
u šumarima ljubav za lov te se poduzmu sve potrebne mjere, da se lov u našim
krajevima opet pridigne barem na predratnu visinu.


čast je predsjedništvu X. sekcije dostaviti Vam ova pitanja sa zamolbom
da izvolite dati na n!ih što detaljniji odgovor za područje, koje u tom pogledu
najbolje poznr´jete.


Odgovor izvolite poslati tajniku sekcije g. ing. Cvetku Božiću, šum. uprav.
Bohinjska Bistrica, Slovenija.


Tajnik u z.:
Predsjednik:


Ing. Marinović v. r.
Dr. Lovrenčić v. r.


(Ume i prezime i stališ) (Lovno područje, srez, okrug, županija)


PITANJA.


I. Sadanje stanje lova u
lovnom području
A. Divljač.
1.
Glavne vrsti divljači:
a) visoka i niska divljač,
b) plemenita i škodljiva divljač,
c) zabranjena divljač za lov.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Lovstvo.


2. Način lova na pojedine vrsti divljači.
B. Izvršivanje lova.
1. Tko lovi:
a) pojedinci ili
b) udruženja (po kojem pravilu).


2. Čija su lovišta.
3.
Sistem lovljenja: .. .
a) zakupni,
b) regalni,
c) vlastiti lovovi pojedinaca,
d) zaštitni lovovi — broj i veličina.


C. II. Stanje lovišta i približni broj divljači:
a) prije rata,
b) poslije rata (uzroci).


II. Lovni obrt, puškarstvo, prepariranje koža, izvoz sirovih koža itd.
D. Lovsko zakonodavstvo: njegove dobre i zle strane u praksi.
E. Odnošaj šumara prema lovu, uzroci i posljedice indiferentnosti.
II. Predloži za podignuće lova.
A. U zaonodavnom pogledu.
1. Načela;
2. Uredjenje lovišta s obzirom na:
3. Čuvanje i uzgoj divljači.
4. Izvršivanje lova.
III.
5. Kaznene sankcije.
Organizacija lovstva u državi:
a) u upravnom pogledu,
b) uređenje službe,


a) vlasnika,
b) teritorij,
c) divljač.


,


a) način lovljenja,
b) tko može loviti,
c) gospodarenje u lovištima
d) promet s ubitom divljači.


c) uređenje lovske izobrazbe.
IV. Kako da se podigne interes šumarskog osoblja prema lovu?
V. Naročiti predloži, koji nisu dotaknuti gornjim pitanjima.