DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 52     <-- 52 -->        PDF

48 Literarni pregled.


Pučka predavanja iz šumarstva.


Ministarstvo Šuma i Rudnika odazvalo se je predstavci J. Š. U. spome


nutoj u 12. broju »Šum. Lista« (str. 745.) glede održanja pučkih predavanja po


šum. činovnicima.


Pod brojem 34.788 od 10. XII. 1923. izdalo je Minist. Šuma i Rudnika na


ređenje svim Žup. oblastima, Direkcijama šuma i Qosp. uredima imovnih općina,


da saopšte područnim šum. organima, neka se pozivu .5. Š. U. u pogledu dTŽanja


predavanja neizostavno oda´zoru, kadgod se u mjestu njihova sjedišta bude dr


žalo predavanje, a po mogućnosti i izvan sjedišta mjesta, ako se budu tamo »


to doba nalazili po službenom poslu.


I Literarni pregled.


Šumarsko lovački kalendar za godinu 1924


Izašao je iz štampe ovaj kalendar, što stupa u 20. godinu svoga opstanka.
Ističemo ovaj važni momenat za to, što je kalendar do sada dolično ispunjava»
prazninu, koja se osjećala na polju naše stručne literature.


U ovogodišnjem izdanju doneseno je par novih članaka, tako članak ®
naéiBU pečenja cigle i paljenja vapna u poljskim pećima pomoću drva; nadaljt
statistika naših šuma, trgovina drvom, prikaz šumske industrije, prihoda držav.1.
šuma,, potrebe drva za željeznice, članak o plodnosti tla, te se svršava s
poočnim člankom »Kako rastu šume?«


Odobravamo ovaj korak g. prof. dra Nenadića, da za naše lugarsku
osoblje u kalendaru donosi lijepo pisane i lako razumljive članke iz pojedinih
područja šumarske nauke.


Na kraju spominjemo, da je kalendar ukusno opremljen, jer je uvezan
u zeleno platno, a bijeli papir za pisanje je znatno povećan na 3 arka). Primjetili,
da bi bilo praktičnije kada bi taj papir bio na posebnoj vrpci? te bi se
mogao po volji vaditi. Cijena kalendaru je 25 D, a narudžbe prima g. prof.
dr Gj. Ne nad i ć, Starčevićev trg 17.


Rudarstvo u Srbiji-


U nakladi »Jugoslovenskog Lloyda« izašla je kao četvrta sveska »Industrijske
biblioteke« knjiga »Rudarstv o u Srbiji « iz pera ekonomskog pisca


g. Jaše Orgaševića. — Predgovor napisao je g. dr. Dimitrije Antula, gen.
direktor ministarstva šuma i rudnika, kojeg završuje sa značajnom izrekom, da
»unapređivanje naše rudarske industrije znači utvrđivanje političke i ekonomske
nezavisnosti naše zemlje«.