DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


vembra. Oinenja težknče, ki se z nekaterih strani delajo natisu tega nacrta in
jih je treba premagati. Nacrt z obrazložitviio obsega 185 s strojem pisanih
strani in vsebuje potrebne smernice in določila za pravilno rešitev vseh aktuclnih
šumarskih i roblemov v naši državi, temelji pa na sedanjih razmerah.


Po daljši debati je bil soglasno sprejet naslednji sklep:


»Uvideva se potreba, da se čimprej natisne tuđi manjšinski nacrt zakona


o šumah in sašumljavanju v »Šumarskcm listu«;
Kei: je za 1. številko »Š. L.« že prepozno, priđe v poštev sele 2. številka
letnika 1924.;


Zato se napraša Glavna uprava, da ta natis odobri in sicer kot prilogo


2. številke; tekst more event. biti tuđi droben:
Radi kritja stroškov naj bi se Glavna uprava (morda tuđi potoni Podružnice)
obrnila s prošnjo za prispevek na kr. Direkcijo šum v Ljubljani (iz gozdnegain
lovskega zaklada) ter na Trgovsko in obrtniško zbornico v Ljubljani.«


Tajnik poroča o obupnem materielnem s t a n j u dr ž a vn e ga
uradništv a in omenja, kako skuša uvidevna javnost v drugih pokrajinah
to stanje omiliti, posebno pri strokovnih uradnikih, ki so ob enem javni delavci.
V Sloveniji pa kar se šumarskega osebja tiče, tega razumevanja ne najdemo.
Dnevno se prihaja k nam po najrazličnejše strokovne informcije in navodila,
ki smo jih navajeni dajati iz idealnih nagibov brezplačno, medtem ko jih
dotični informatorji navadno vporabijo in zaračunajo v lastno korist.


Po daljši razpravi se sklene obveznos t za vse strokovne člane
Udruženja, da ne smejo preko uradnih dolžnosti da;ati nikomur strokovne pomoći
v kakšnisibodi obliki brezplačno. Ta sklep se ima sporočiti inženjerski,
odvetniški in trgovski zbornici Kmetijski družbi, Zvezi industrijcev, uredništvom
slavnih listov in vsem večjim lesnim industrijskim in trgovskim družbam y
Sloveniji.


Na to se predsednik zahvali vsem odbornikom za vneto sodelovanie in
zakiiuči sejo.


Pokloni Udruženju.


Uprava J. Š. U. primila je sa zahvalnošću ove novčane poklone:
Prof. Dr. Gjuro Nenadić poklonio je Fondu za propagandu honorar u
iznosu od 125 Din, koji ga pripada za članak, napisan u Šumarskom Listu.


Ing. Alfred Lohwasser, kr. šumarski savjetnik, poklonio je Kôrôskônyijevoi
zakladi honorar u iznosu od 60 D. koji ga pripada za članak, napisan u Šumarskom
Listu.


Ing. Branko Manojlović, šumarski nadinžmjer, poklonio je Fondu za
propagandu nagradu, koja ga pripada za sakupljene oglase u iznosu od 343 D
i 75 para.