DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 15     <-- 15 -->        PDF

O postotku poduzetničkog dobitka.


Po formuli U 100 ovisi apsolutna visina vrijednosti U faktično


samo od prodajne cijene, jer je p veličina, koju treba ustanoviti za
svaku kalkulaciju prema vladajućoj potražbi, dakle prema prilikama,
koje leže izvan same kalkulacije, koje se prema tome ne mogu promjenifi
po razmjeru, u kojem stoje međusobno razni produktivni


p


troškovi pojedinih preduzeća.
v
Glavna pogreška formule U= . koja se može pretvoriiii i u
´


oblik 11= ,p0(O-f S) j e \a> da j SI a Iačuna poduzetnički dobitak ne —
kako bi ispravno trebalo — kao postotak proizvodnih troškova, nego
kao postotak proizvodnih troškova i šumske takse.
P se može promijeniti prema uviđavnosti stručnjaka ; no pogrešku,
koja kupcu već unapred priznaje stalan postotak na samoj šumskoj
taksi, nemogu ispravili nikakve promjene na postotku poduzetničkog
dobitka.
Okolnost, da se je i prilikom raspravljanja novih ugovora sa
trgovcima drveta, odnosno industrijalcima radilo sasvim po formulama
ustanovljenim u naredbi bivše zemalj. vlade iz godine 1919. nije
nikakav dokaz za ispravnost te formule.
Među ovim industrijalcima nalazili su se sigurno takovi, koji bi
protesfovali protiv uporabe ove formule, da su samo imali priliku
pobliže se upoznaii s nutarnjim odnosima iste.
U ostalom meni je poznat slučaj, da je jedan stručnjak iz krugova
industrijalaca tom prilikom tražio, da se kod ustanovljenja šumske
takse uzmu u obzir i kamati uloženog kapitala; zahtjev, koji je ne
samo sa stanovišta toga stručnjaka, nego i sa znanstvenog stanovišta
potpuno opravdan, jer se kupovnina polaže unaprijed.
Objelodanio sam korektnu formulu iz znanstvenih razloga, pošto
smatram, da naše šumarstvo mora stajati na tom temelju, kao i radi
toga, da se mogu poslužiti s ovom formulom te na taj način postići
pravilne i pravedne rezultate i mlađi stručnjaci, koji ne raspolažu
s tolikim iskustvom, da bi mogli regulator p po nazorima g. ing.
Wasznera svrsishodno upotrijebiti.
Formula je bezuvjetno korektna, te ima za praktične svrhe još i
tu vrlo važnu prednost, da isključuje svaku samovolju, jer ona ustanovljuje
visinu poduzetničkog dobitka neodvisno od individualnosti,
odnosno iskustva pojedinog stručnjaka.
U nastavku svog članka nastoji g. ing. Waszner još da dokaže
na jednom primjeru „u koliko je štetno za prodavaoca, ako se korisno
drvo II. klase proda jednostavno pod imenom „gorivog drva" i za
cijenu posljednjeg".
U svrhu dokaza ovog svog u principu bezdvojbeno ispravnog
mnijenja izvodi g. ing. Waszner opsežne formule.
Kao preduslov za ove formule postavljena je prilično neposredno
pod b)jednadžba