DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


Jng. Petar Rohr (Našice):


Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji
privatnog velikog šumskog posjeda.*


Držimo na umu onu narodno-gospodarsku važnost, koju nam
predstavljaju naše šume.


Lebdi nam pred očima ona silna, potencirana ekonomska snaga,
koja se krije u našim šumama, a koju bi trebalo samo oživjeti, pokrenuti
i u punoj mjeri na životu održati-


Zagovaramo onaj oblik riješavanja naših budućih šumsko-gospodarskih
općili prilika, koje će moći da budu odlučne u nastojanju
za postizavanjem što mtezivnijcg i što većeg produkcijonog kapaciteta
naših sveukupnih šumsko-produktivnih površina.


Težimo za mogućnošću što slobodnijeg racijonalnog i poštenog
gospodarenja, te za modernom izgradnjom našeg samostalnog
nacijonalno-privrednog života.


Znademo, da je sveta dužnost našeg šumarstva, da ono prvenstveno
namiri sve potrebe našega domaćega čovjeka — kod kuće;
ali znademo i to, da naše šumarstvo mora biti takovo, da kao važan,
slobodan privredni faktor našega samostalnog narodnog razvitka
zauzme i u svjetskom privrednom životu ono mjesto, koje mu
po bogatoj prirodi pripada.


A znademo konačno još i to. da naše šumarstvo uz ispravno uvaženje
svih pokretnih eneržija s kojima raspolažemo, i uz dostojno
respektovanje svih, iskustvom i znanošću stečenih tekovina, može
da postigne onu i onakovu visinu u opće produktivnom, znanstvenom
i privrednom radu, na kojoj bi nam zavidjeti mogli i oni, kulturom
stariji, jači i bogatiji narodi-


Pod dojmom svih tih momenata pristupili smo rješavanja one
dužnosti, koju nam nalaže čl- 41- našega ustava.


Razlozi ; namjera toga ustavnoga člana biva nam jasna, ako
noćimo sve netom istaknute momente i ako se prenesemo u mislima
u nedaleka, svima nam još dobro poznatu prošlost našeg narodnog
razvitka.


Poznato je naime, da su te naše šume koje su u doba našeg
najjačeg narodnog osvješćivanja znale da postanu dobrim, često i
jedinim skloništem naše narodne samoobrane, mogle u rukama i u
vlasti tadašnjih našem življu nesklonih faktora, da budu istodobno
i pomoćnim srestvom za usporavanje našeg političkog sazrijevanja,
našeg nacijonalnog osvješćivanja i realnim sredstvom, da se onemogući
naš neodvisni ekonomski razvitak.


* U br. 12 god. 1923. »Šum. Lista« donijeli smo tekst zakonskog nacrta o
ckspropruici´i priv. vel. šum. posjeda. Sada donosimo i obrazloženje toga zak.
nacrta, sastavljeno po g. ing. Robni, koje je usvojio upr. odbor i glavna skupština
J. Š. U. — Op. Ur.