DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 18     <-- 18 -->        PDF

64 Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


Dakle jedan čisto politički momenat!


Taj politički momenat podržavan po tuđinskoj vlasti na štetu
našega nacijonalnoga i ekonomskog uspona, taj je danom našega
oslobođenja i ujedinjenja u jednu, nacijonalnu našu državnu cjelinu
trebao dakako među prvima da padne — za sva vremena.


Ali klin se klinom izbija, — te je tako iz pitanja čisto gospodarske
naravi nastalo i kod nas to pitanje političkim pitanjem prve
vrste, koje je ušlo kao takovo i u sam ustav.


U tome leži i razlog, da su se odmah na početku našeg samostalnog
privrednog i državnoga života našli na istome putu dva momenta
s istovjetnim, a na oko ipak tako različitim težnjama.


Jedan momenat je čisto gospodarske, drugi čisto političke naravi.
Jedan i drugi teži za što jačim općim nacijonalno-ekonomskim
efektom, i dok drugi traži garancije i upliv stalno političke naravi,
to prvi, — nakon što je politički osiguran naeijonalni momenat cijeloga
gospodarskog djelovanja —, ide za što većom ekonomskom
samostalnošću i slobodom.


U šumarskim strukovnim krugovima oduvjek se teško osjećao
svaki zahvat čiste politike u ona pitanja, koja su posve strukovnog,
gospodarsko-privrednoga karaktera.


No u momentu, gdje je takav zahvat moguć bio, — a bio je —,
u smjeru štetnom po interese naših nacijonalnih želja, postaje jasno.
da je naša nacijonalna državna politika pozvana bila, da to jednoć za
uvijek onemogući.


Naše šume ne mogu i ne smiju više nikada u budućnosti naše
historije da budu bilo čijim srestvom za naše narodno osiromašenje.
i srestvom za usporavanje naše narodne osebujnosti.


Pred ovom i ovakovom tendencijom naše čiste poilitike, koja
zahvaća i u naše šume, padaju i ograde naše šumarsko-strukovne
osjetljivosti i svijesti ali samo u toliko, u koliko će time dobivena
nacijonalno-politička korist razriješiti našem šumarstvu i one spone,
koje bi prejakim svojim političkim zahvatom u pitanju budućnosti
naćeg samostalnog šumsko-gosDodarsko^ d´elovanja mogle štetno
djelovati i po sam poželjni razvitak našega samostalnog, opće privrednog
državnoga života.


To je momenat, gdje se ta dva velika faktora — politika i
ekonomija — mogu sukobiti, i to biva obično, na štetu ekonomije


, Rasčinjajući to pitanje i dalje, neosporno je, da riješavanjem
njegovim u gore iznešenom smislu, izbija istodobno i sva sila drugih
nacijonalnih, socijalnih i ekonomskih pitanja- Bilo bi stoga pogrješno
kada ne bi, donoseći nacrt za zakon o eksproprijaciji velikog privatnog
šumskog posjeda, svratili pažnju i na sve te momente, koji su
— nakon riješenja pitanja općeg i nacijonalno-po´itičkog karaktera. —
isto tako važni, i ako nam je do toga stalo, da spasivši naše šume samo
za sebe, očuvamo i onu jedino ispravnu osnovicu, koja je dana nacrtom
za opći zakon o šumama, kako ga je usvojilo .1. Š- U-


Tim nacrtom zakona o šumama, — za sada već naše šume, — osigurane
su nam sve naše nacijonalne težnje, sa svim posljedicama..