DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d. 65


koje proizlaze iz čl- 41. ustava; a podjednako su osigurane i sve one
političke smjernice, koje treba da nađu izražaja u budućem našem
šumskom gospodarstvu-


A ova osnova zakona — t- j . o eksproprijaciji privatnog velikog
šumskog posjeda, — koja se temelji na čl- 41. ustava i na ustanovama
predloženog nacrta zakona o šumama, treba tek da je garancija
za to, da naše šume nikada više ne će poslužiti drugim, tudjim
interesima, nego samo interesima naše države i našega naroda-


Privatna inicijativa, koja je oduviiek važila kao najvažniji
faktor na polju produktivnoga rada, investicijona snaga privatnoga
kapitala, te individualna sposobnost i produktivna snaga naših državljana
— u ko4iko će služiti samo interesima naše države, — to
su najpozitivniji faktori svakoga privrednoga života. Oni ne mogv
i ne smiju da se eliminiraju i otstrane s onoga nolja rada, na kojem
njihova privredna i produktivna sposobnost, — uz apolutnu prav;
zaštitu njihovog rada po državi —, može da stvori prava čudesa.


Država, koja si je osigurala sva zakonska prava kontrole i konzekvencija
ne samo da može, nego je i dužna, da tu zaštitu pruži.
Podlogu zato daje joj baš čl- 41. ali i 37. našega ustava.


Mogućnost osiguranja domaće potrebe uz mogućnost konkurencije
na svjetskom velikom tržištu, osigurana je samo tim načinom.


J. Š- U- proučivši to pitanje svestrano, i vodjeno svim tim momentima,
iznjelo je u tom predmetu svoje gledište sa svoje sjednice
održane u Sarajevu dne 20-—23. VIII. 1922-, a koje glasi: (Da ueponavljamo
cijelu rezoluciju upozorujemo na str. 547. Šum- lista iz
godine 1922. Ur.)
Na tim temeljima predlažemo ovim Nacrt zakona o
eksproprijaciji velikog šumskog posjeda, koji
smo jednostavnosti radi nastojali učiniti što kraćim, a razdijelili smo
ga u II- glavna dijela.


I. dao je općenite naravi, te ustanovljava potrebu i predmet
eksproprijacije, te ustrojenje »šumarskog savjeta«, koji će prosuđivati
potrebu, opravdanost i mogućnost eksproprijacije-
II- dio govori o izvlastbenom, procjenbenom i otšetnom postupku
te o ošteti.


I- dio obuhvaća čl. 1—22. te postavlja opće principe prigodom
same eksproprijacije. Navodi slučajeve, kada može da nastupi potreba,
i koji se objekti mogu u smislu ovoga predjoga ekpropriisati


Odmah članom 1. ovlašćuje se Ministar za Šume i Rude kao
onaj čmbenik najviše državne vlasti, koja će po načelu potrebe odrediti,
da se eksproprijacija izvrši.


Čl- 2. se označuje svrha i slučajevi potrebe, radi kojih će se
eksproprijacija moći da izvrši, a jednako se postavljaju i ona načela,
po kojima je predmet po ovome zakonskom predlogu pravno prikladan
da se ekspropriiše?


Isticanjem načela potrebe, izražena je fakultativnost samoga
akta u onome smislu, kako je ona tumačena po usvojenom staja