DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d. t~


mnjivo od daleko većeg općeg interesa, nego li na pr. slučaj, koji
nastupa iz naslova na pr- toč. 3. istoga člana, koji može da bude e
važnosti samo za onaj stanoviti kraj, gdje ima velikog privatnog
šumskog posjeda- Dakle je i narav potonjeg slučaja gotovo posve
lokalnoga, iako možda od javnoga interesa- Isto tako će i vrijednost
ustanove toč- 2. čl-1- ovoga projekta imati intenzivniji interes javnosti,
jer se u tom slučaju može raditi o ekonomskom interesu onakovoga
kraja, gdje u opće nema šume- Osim toea ne valja zaboraviti
da u onim krajevima, gdje ima dosta šume, pitanja ekonomske
i socijalne potrebe gotovo i ne postoje. U koliko bi i postojala dostatne
su i administrativne mjere državne vlasti, da ih jednim potezom
pera odstrane- Ipak je u ovom zakon- projektu baš pitanje čl


1. točka 3- najglavnije i najvažnije, jer se ovim ima da riješi još i
jedno drugo pitanje, koje do danas zapravo još nitko riješio nije. a
to je pitanje: što je to veliki šumski posjed u opće?
Mi ne nalazimo zapravo nigdje odgovora na to pitanje-


Samo toliko znademo, da pojam velikog šumskog posjeda označuje
veliki broj jutara ili hektara. Gdje, i kod kojega broja taj pojam
počima, to se tako lahko ne da riješiti-


Znademo i to, da je za vođenje valjanog šumskog gospodarenja
to bolje, što je površina šume veća, da je gospodarstvo to slabije,
što je šuma manja-


Znademo napokon i to, da je pojam O´veličini nekog posjeda
posve relativne naravi, te da je on za svaki kraj i za svaki slučaj
drugačiji- I u onom z- o- š- koji vrijedi na pr. u Hrvatskoj i Slavoniji
— od god- 1852-— nailazimo u § 22. na takovu podjelu šuma.
kojom se za svaki kraj unutar granica Hrvatske i Slavonije navodi
primjerice ona veličina po broju jutara, za koju je potrebno, da njom
upravlja osoba s potpunom strukovnom visokoškolskm šumarskon:
naobrazbom.


Ta je veličina za svaki kraj drugačija, te je primjerice vrijedila:
a) u osječkoj i požeškoj županiji za više od 1.0-000 jut. šum
b) u zagrebačkoj ne više od 200 jutara.
c) u varaždinskoj županiji za više od 2000 jut. šume,
te dalje:
a) vlasnici šuma, koji u osječkoj i požeškoj županiji ne imaj
više od 5´00 jutara.
b) u zagrebačkoj ne više od 200 jutarae)
u varaždinskoj ne više od 100 jutara
»mogu sa ovimi svojimi komadi šume sami gospodariti, samo neka
drže šumsko-redarstvene propise«.
Ili drugim riječima: to bi zapravo značilo, da na površina»1 a..
koje su manje od ovih netom istaknutih, ne ima država, dakle
javnost, više naročitog interesa, te je za javnost i općenitost svejedno
da li s njima upravlja potnuno kvalifikovani šumar ili kogoc
drugi. No o tome kasnije-
Bez obzira na to, da li je graduacija tih šumskih posjeda baš p<
tim izmjerama opravdana ili ne, jedno je jasno, a to je, da je tim raz
dijeljenjem indirektno donekle već riješeno ili recimo barem dana d