DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 22     <-- 22 -->        PDF

68 Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


rektiva riješenja i za ono pitanje, koje nas momentano zanimaOpćeno
je doduše istina, da se ustanove jednoga tako starog — iako
dobrog šumskog zakona, koji je skrojen prema pravilima iz god1852-—
ne mogu slijepo prenositi u zakon, koji danas stvaramo, —
toliko godina kasnije u posve novim prilikama; no s druge se strane
opet ne smije zaboraviti, da je uz savršenost današnjih prometnih
sredstava, kojima šumarstvo barata, da je uz savršenost općih prometnih
sredstava, kojima država raspolaže ; da je uz dotjeranost one
domaće industrije, koja drvo u velikim količinama izrađuje i s njim
svjetsko tržište poplavljuje; da je uz razgranjenost drvne i kemijske
industrije itd- itd. i sam pojam o veličini nekog šumskog objekta
postao zapravo mnogo širi nego je bio onda, — prije toliko godina.


— kada se je šuma tek tešto eksploatisala. Nego je bio onda, kada
je bio šumar u glavnome značilo isto, što i biti lovac, i kada je drvo
u šumi moralo da istrune, jer niti je bilo moguće niti vrijedno izvoziti
ga.
Takovom ili sličnom graduacijom, bezuvjetno je i logično izražena
i ona granica, kojom se šumskom objektu u danim prilikama
pridaje izvjesna, naročita, nacijonalno gospodarska važnost. Vidimo
dakle, da je time ujedno indirektno utvrđena, iako baš ne izrečena
i ona misao, koja bi mogla vrijediti za opredjeljenje pojma, gdje r>restaje
mali, odnosno srednji šumski posjed, a gdje počima veliki, ko.-i
nam — dakako u svojini jednoga privatnog fizičkog lica — daje povoda,
da ga u danom slučaju možemo eksproprisati u granicama one
izmjere, kojom premašuje izmjeru recimo srednjega posjeda.


Stvaranje jednog jedincatog, brojem izraženog pojma za kvalifikaciju
velikog šumskog posjeda ne samo da nije umjesno, već nije
ni opravdano niti je moguće.


Nesumljivo je, da je relativnost u prosuđivanju prilika potrebita-
U granicama naše današnje ujedinjene države ta je pot
kraj još većih raznolikosti svih naših krajeva još nužnija. Pa iako
pojam velikog šumskog posjeda nije direktno uglavljen, to je barem
toliko jasno, da mi pri uglavljenju toga pojma ne smijemo biti previše
tjesnogrudni, i bojažljivi u davanju našeg odgovora, i u fiksiranju
toga pojma pri riješavanju pitanja o eksproprijaciji.


Svakako je dobro i potrebno, da se pitanje velikog šumskog privatnog
posjeda razlučeno tretira od velikog privatnog poljoprivrednog
posjeda u opće, jer je i narav ekonomisanja jednoga i drugoga
posve različita. Dok je ekonomisanje s oranicama i livadama
»problem generacije, koja sada živi«, to je ekonomisanje sa šumama
«problem na kome su interesovani i nizovi generacija, koje će tek
doći« (vidi prof. Dr. Ugrenović: Projekat zakona o šumama). Dok
je ekonomisanje poljoprivrednog zemljišta stvar svakoga zemljoradnika
i njegove vlastite radne sposobnosti i marljivosti, to je
ekonomisanje sa šumskim zemljištem stvar produktivne, stvaralačke
snage duha i kapitala, te investicijone snage i komercijelne sposobnosti
pojedinaca, »u kolaboraciji« s državom, njenim potrebama i
željama.