DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 24     <-- 24 -->        PDF

70 Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


čkoj i Ličko-Krbavskoj, sedamdeset j net hektara obradivog zemljišta
ili dve stotine hektara u opće;


c) u Hrvatskoj u kotarima Zagreb, Stubica, Samobor, Dugo
Selo i Sv. Ivan Zelina županije zagrebačke i u kotaru grada Zagreba,
kao i u novim krajevima Crne Gore u okruzima Belopoljskom,
Plevajskom, Beranskom Kolašinskom i Pećskom, jednu stotinu
hektara obradivog zemljišta ili tri stotine hektara zemljišta u
opće;


d) u Hrvatskoj u ostalom dijelu županije Zagrebačke i u celoj
županiji Belovarsko-Križevačkoj, nadalje u Bosni, izuzimajući kotare
nabrojene pod slovom d) jednu stotinu i pedeset hektara obradivog
zemljišta ili četiri stotine hektara zemljišta u opće;


e) u Slavoniji u županiji Požeškoj, kao i u Bosni, u kotarima
Novi, Prijedor, Banja-Luka, Bosanska Gradiška, Derventa Qradačac.
Brčka i Bijeljina, dvije stotine hektara obradivog zemljišta
ili četiri stotine i pedeset hektara zemljišta u opće;


f) u Slavoniji u županijama Virovitičkoj i Sremskoj, zatim u
opsegu Banata, Bačke i Baranje, kao i u novim krajevima Srbije.
Tri stotine hektara obradivog zemljišta ih pet stotina hektara zemljišta
u opće«.


Ne upušamo se u pitanje, da li je pomenutom uredbom za provedbu
agrarne reforme sretno riješeno pitanje onoga broja jutara
obradivog poljoprivrednog zemljišta, koji uredba postavlja kao
maksimu m poljoprivrednog posjeda u opće. Isto tako ne želimo
izazvati ni proučavanje nitanja, da li je utvrdjivanje pojma toga
maksimuma rezultat dubokog proučavanja općih ekonomskih prilika
naše države i njenih pojedinih krajeva ili je sve to tek stvar slučaju
i momentanog raspoloženja-


No moramo priznati, da je tim članom uredbe, koja danas posjeduje
moć zakona, dana konkretna podloga, da je postavljena takova
graduacija veličina po površini, koje nam mogu poslužiti temeljem
za prosuđivanje međusobnih ekonomskih prilika i odnosa, te
relativnih ekonomskih razlika između pojedinih krajeva unutar naše
države.


Taj relativni međusobni odnos ekonomskih prilika, koji vlada
u pojedinim krajevima unutar naše države, a koji je i u posve konkretnoj
formi zadobio već sankciju uredbe sa zakonskom moći, može
i nama šumarima da posluži, jer time gotovo automatski rješavamo
i pitanje one veličine površine, preko koje se svaki šumski posjed


— kako već u kojem kraju — može smatrati »velikim«.
Nema sumnje, da se s tako utvrđenim površinama može izazvati
prigovor nekog, recimo, šabloniziranja, ali se ta pogriješka
faktično može posve eliminirati, ako se time postavljene granice ne
tretiraju kao puka i apsolutna »šablona«, nego kao ono nužno
mjerilo, koje nam u svakom slučaju osjegurava postojanost i mogućnost
valjanog gospodarenja.


Ako za gospodarski (poljoprivredni) objekat vrijedi, da je govedarstvo
na većim objektima ooćenito bolje, nego na malim, onda
to isto pravilo vrijedi i za šumski objekat i to u još jačoj mjeri