DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 26     <-- 26 -->        PDF

12 Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


ticijonog kapitala jača, što je strukovno -^oduktivno razumijevanje
i snaga inicijativne volje veća, te što je industrijsko-komercijalna
sposobnost posjednikova izrazitija i dotjeranija. Nastojali smo samo.
da kao strukovnjaci odmjerimo i pokažemo one granice u samome
poimanju prostorne veličine, ispod kojih se ne bi smjelo ići.


Poći dalje, značilo bi isto što i skučivanje i eliminiranje onih pokretnih
eneržija, koje zovemo slobodnim inicijativnim radom individualiteta,
što raspolaže ne samo sa voljom i težnjom za stvaranjem,
nego i s potrebitim kapitalom-


Uzev uza sve to još i onaj upliv državne vlasti, koji ona u
općem i javnom interesu može i mora da vrši u smislu našega z. o.
š- i u smislu ovoga projekta, onda tek vidimo udružene sve one pozitivne
faktore, koji nam u svakom slučaju daju i pozitivno najveće
rezultate, a to je baš ono što hoćemo-


Iz svega toga proizlazi zapravo prije i logičnije jedan drugi
pojam, a to je pojam onoga minimuma izmjere u površini, koja j<
apsolutno potrebna, da bi se privatna inicijativa mogla nesmetano
razvijati na korist valjanoga modernog šumskog gosnodarstva, koje
bi odgovaralo svim tekovinama šumarske znanosti i potrebama naroda
i države.


Granice kako su dakle povučene tim članom, ne predočuju
nam maksimum šumskog privatnog posjeda, nego je time fiksirano
tek naše strukovno mišljenje, da je pojam velikog šumskog posjeda
određen tek onim viškom, kojim se premašuje izmjera površine, apsolutno
nužna za vođenje valjanog šumskog gospodarstva.


Tek taj višak dakle određuje nekom šumskom posjedu karakter,
da je on veliki šumski posjed- Bez njega on to nije i ne može
biti. i to tim manje, što je posjed raciionalnije. intenzivnije i moder
nije gospodaren- Ali svestrano gospodaren. — dakle ne samo u eksploatacijonom,
već podjednako i u čisto šumsko-uzgojuom i uređajnom
pogledu


Budući da smo povlačenjem tih i takovih granica odredili
samo onu izmjeru, koju držimo nužnom, da provodeći zakon o eksproprijaciji
osiguramo ipak jošte poželjan prosperitet našem šumarstvu
u opće nacijonalno-ekonomskom značenju, a kako cijeii
naš predlog počiva na načelu faktične potrebe, koju će trebati u
svakom konkretnom slučaju i dokazati. — to je time ujedno i naglašeno
da tamo. gdje ta potreba ne postoji, i tako dugo dok se ona
ne pokaže — u opće ne će biti primjenjivane zakonske ustanove o
ekspronrajaciji.


Objekat može u svojoj cjelini ostati u rukama svoga vlasnika,
dok god on bude s njime ispravno gospodario i dok se ne ukaže
potreba.


Fakultativnost načela o potrebi eksproprijacije je dakle jasno
izražena(
Svršit će se).