DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Iskorištavanje šuma.


Iskorista-


Primjer iz prakse o načinu obračunavanja produkcijonih


Prodajna ciPostotak
Troškov i T


jena robe ukamaćenja


utovarene u i poduzet


Uprava, Uskladišta


Vrst vagon nička dobit Vrijednost 2)


manipulavanje
i uto


deputata


Izrada Izvoz


robe P. p-cija varivanje


D D. O. ». D. o. D.


8% ka3
10 nr1 po


m


mati 1-75vagonu 80
12% pro-4 nr1 dnev. 4 nv´ dnev, dnevno D. nadn.


Trupci


vidba


350 15% po-15 4 125 6 8


:: s :! :!


po mduzet dob. po mpo mpo nr´ po m" po m


6 kom. iz 125 kom.
Željezni20
kom 1 m" 6 D. u vag. 80
8 k. dnev. 8 k. dnev 16 q po nv" D. nadn.


čki pra


govi 45 j) 8 2 10 1 0-64


po kom. po kom. po kom. po kom. po kom po kom.


1 pr. m = 20 pr. m u


Ogrijev


3´2 pr. m. 3 2 pr. m. 4 pr. m 0-72 m:! vag, 80 D.


3000 D v


1 dnevno dnevno dnevno 6 D po m3 nadnice


; (cjepani
»


ce) 150 10 5 50 430 4


po pr. m po pr. m. po pr. m, po pr. m po pr. m po pr, m


1 pr. m = 22 pr. m u


4 pr. m. 4 pr. m. 4 pr. m 3


: Ogrijev 0´63 mvag. 80 D.


II 2400 D. v. dnevno dnevno dnevno 6 D po m3 nadnice


10 4 50


(oblice) 109 n 3-78


po pr. m. po pr. m. po pr. m. .-..


po pr. m. po pr. m


po pr. m i
1 pr. m na 26 pr. m u


Ogrijev


5 pr. m. 5 pr. m. 5 pr. m. 0 54 nv´ vag.80 D.


III. 1800 D. v.
dnevno dnevno dnevno 6 D po nr nadnice *)
(sječe


70 » 7 3´33 40 324 4


nice)


po pr. m po ... m. po pr. m. po pr. m. po pr. m po pr. m.


Vreće (na sanjkanje,´´) 100 k 1 v.) ci16q-
40v. Kalo 6%
slaganje, jena 3/59 D po q =


Drvni 10000 pelenje, i km-0-37 D 600 120


12-50


ugljen 77 sortiranje 10 km-3´75D manipul.


po vagonu po vag.


2500 1050 ) 1250 480


po vagonu po vagonu po vag. po vagonu


´) Pravnost potpuna, čistota od grana
slaba, jedrina slaba, cjepkost srednja.
Bukova saslojina, 60 godina.


J) Izvoz isključivo životinjskom i ljudskom
snagom. Udalje: ost šume do najbliže
ceste 10 km. Udaljenost — izgrađenom
cestom — do najbliže tovarne
stanice lO´O km, Uspon mjestimičan i
neznatan,


´) Kod obračunavanja cijene na panju
nisu uzeti u obzir običajni doprinosi
(za uzgojnu zakladu itd Vidi Kosović:
Š. 1. god. 1916. st. 167-170) jer
se radi o vlastitoj režiji.


4) Manipulacija sa sječenicama je
mučnija i traži više vremena nego ona
sa cjepanicama zato je jedinična cijena
viša od prosjeka.
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Iskorištavanje šuma.


van|e šuma,


troškova odnosno o računanju vrijednosti na panju.


CiJ. ne panj/´) po sort. Cij- ne p. po m´)


P


{^— 10 p *
Opaska


D.
350 C=cijena na panju
— 1-35 158
P ^prodajna cijena ro21926—
158
4 ~.0. »-T be utov. u vagon
(Barthina form.) p —postotak ukamaće


101-26 101´26 nja.
po m3 T =troškovi,


43
3


po m3


.=.^ ~ 2164
Težina 1 m provele bukov. 800 kg
Kapacitet tovaranje 2 m3 1600 kg


33-33-21-64 =


3 Dnevna zarada jedne sprege 11*69 6 k. u 1 mi jednoga kočijaša 200 D.
po komadu


70*14


C--ŠŠ-7J-30 = po m3 Vrije(
5 kg mesli é D 30 150
1 m3 = 14 20 kg pšen.breš. a » 6 120


dnost


111-11—73-30 pr m 20 kg kukuruz, a „ 4— 8o


.


depu


5 kg graha a „ 8— 4o


37´81 tata


5293


12´5 kg soli é „ 4= lo


po pr. m 3


po m


10 m3 trupaca


= 1-6


m 123 k, pragova 1 kom. = 80 kg)
80 74—71-11 m. pr. 20 pr m cjep, (I pm = 500 kg)
22 pr. m obi. (1 pm .= 450 kg)


9*63 15´41


26 pr, m sječ, (1 pm = 380 kg)


po .. m 3


po m


31 direktor s plaćom g. 120.000
!=î|- 57-57 = 1 m 1-85 m 1 kompletan podvoz 40.000:


... Budući da je


Iffi


1 činovnik 36.000


51-85—57´57 za sječ.dobivena


negativna cijena 1 manipulant 36000J


— 572 na panju moraju čuvanje, porez, skladište,
po pr m se spaliti na osiguranje 8.000
ugalj.
10(00 1 v, uglja


C= j.,5 6000 1 pr m Cjep. . : 072 .. 1 m:; cjep. — 1 40 orm


:i


130 pr, m. 1 „ . oblica : 062 ml 1 m oblica 1´60„ „
7407 4-6000 1407-sječenica 1 „sječeni 0-54 nv* 1 ht» sječ. 1-85 „ »


10*83 2004 Za jedan vagon ugljena treba 5 va!
gona é 2 : pr m --- 130 pr m sječenica


po pr m po nv


´) Ovamo su uključeni i troškovi
proizvodnje potrebnoga drveta kao i
vrijednost deputata.


U Zagrebu koncem novembra 1923.


´) Vreće od jute.
´) Vidi : Polaček, Š. L. 2. god, 1914.
str 451—437. Ugrenović