DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Iskorištavanje šuma.


van|e šuma,


troškova odnosno o računanju vrijednosti na panju.


CiJ. ne panj/´) po sort. Cij- ne p. po m´)


P


{^— 10 p *
Opaska


D.
350 C=cijena na panju
— 1-35 158
P ^prodajna cijena ro21926—
158
4 ~.0. »-T be utov. u vagon
(Barthina form.) p —postotak ukamaće


101-26 101´26 nja.
po m3 T =troškovi,


43
3


po m3


.=.^ ~ 2164
Težina 1 m provele bukov. 800 kg
Kapacitet tovaranje 2 m3 1600 kg


33-33-21-64 =


3 Dnevna zarada jedne sprege 11*69 6 k. u 1 mi jednoga kočijaša 200 D.
po komadu


70*14


C--ŠŠ-7J-30 = po m3 Vrije(
5 kg mesli é D 30 150
1 m3 = 14 20 kg pšen.breš. a » 6 120


dnost


111-11—73-30 pr m 20 kg kukuruz, a „ 4— 8o


.


depu


5 kg graha a „ 8— 4o


37´81 tata


5293


12´5 kg soli é „ 4= lo


po pr. m 3


po m


10 m3 trupaca


= 1-6


m 123 k, pragova 1 kom. = 80 kg)
80 74—71-11 m. pr. 20 pr m cjep, (I pm = 500 kg)
22 pr. m obi. (1 pm .= 450 kg)


9*63 15´41


26 pr, m sječ, (1 pm = 380 kg)


po .. m 3


po m


31 direktor s plaćom g. 120.000
!=î|- 57-57 = 1 m 1-85 m 1 kompletan podvoz 40.000:


... Budući da je


Iffi


1 činovnik 36.000


51-85—57´57 za sječ.dobivena


negativna cijena 1 manipulant 36000J


— 572 na panju moraju čuvanje, porez, skladište,
po pr m se spaliti na osiguranje 8.000
ugalj.
10(00 1 v, uglja


C= j.,5 6000 1 pr m Cjep. . : 072 .. 1 m:; cjep. — 1 40 orm


:i


130 pr, m. 1 „ . oblica : 062 ml 1 m oblica 1´60„ „
7407 4-6000 1407-sječenica 1 „sječeni 0-54 nv* 1 ht» sječ. 1-85 „ »


10*83 2004 Za jedan vagon ugljena treba 5 va!
gona é 2 : pr m --- 130 pr m sječenica


po pr m po nv


´) Ovamo su uključeni i troškovi
proizvodnje potrebnoga drveta kao i
vrijednost deputata.


U Zagrebu koncem novembra 1923.


´) Vreće od jute.
´) Vidi : Polaček, Š. L. 2. god, 1914.
str 451—437. Ugrenović