DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 34     <-- 34 -->        PDF

88 Literarni pregled.


1 Literarni pregled.


1 %


Donijet ćemo pregled domaće i svjetske stručne literature novijeg doba.
da olakšamo studij stručnih djela naročito gg. stručnjacima u provinciji, kojima
je radi nedostataka stručnih časopisa na stranim jezicima teško pratiti razvoj
strane stručne književnosti.


NAŠA STRUČNA KNJIŽEVNOST NOVIJEG DOBA.


Oskar p4. Agić: Bilinstvo za šum. pomoćno osoblje 1920. (Ot. iz. L. V.)


— Kratak pregled uređenja šuma za šum pomoćno osoblje 1922.


— Uzgoj šuma za šum. pomoćno osoblje 1923.


— Pabirci iz Lovstva 1923.
Prof. Ferdinand Holl: Uputa u uzgoj i sadnju šumskog drveća 1914.
Ante Kern: Praksa uređenja šuma uopće, a kod zem. zajednica napose 1917.
(Otisak iz Š. L.)
Nikola Plesa Kosinjković: Namaknuće krme od šumskog i drugog drveća za vrijeme
suše i oskudice na krmi. 1917.


— Šuma i čovjek. 1917.
Bogoslav Kosović: Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj
Kapeli od dalm. mede do Mrkoplja i Ogulina. 1914. (Ot. iz Š. L.)
Proi. Dr. Ante Levaković: Dendrometrija. 1922.
Josip Manojlović: Povijest i riješavanje feudalnih odnosa u Hrvatskoj i Slavoniji
s primjerima o segregacijama u Gorskom kotaru. 1921.
Marko Marčić: Uzgoj masline na istočnim obalama Jadranskog mora. 1914. (Otis,
iz Š. L.)
Ing. Milan Marinović: Načela šum. organizacije u našoj državi. 1922. (Ot. iz Š. L.)


— Iskorištavanje drž. šuma u vlastitoj režiji. 1923. (Otis. iz. Š. L.)


— Šumarstvo naše države. 1923.
Prof. Dr. Diuro Nenadić: Računanje vrijednosti šuma i šumska statika. 1922.
Ing. Anton Šivic: Poljudno navodilo za merjenje lesa II. izd. 1923.


— Gozdarstvo u Sloveniji. 1923.


..... .........: ........., ........, ........., .... . ........
..... 1923.


Emil Tordony: Pomoćnik za Kr. drž. lugarsko osoblje. 1914.
Proi. Dr. Aleksandar Ugrenović: Misli vodilje naše šum. politike. (Otisak iz
Jugoslavenske šume. 1921.)
— ..... o ...... (.....).


— Šumarsko politička osnovica zakona o šumama. 1923. (Ot. iz. Š. L.)


Stručni časopisi i novine.


Lugarski ´Vijesnik. Izlazi svakog mjeseca u Vinkovcima. Odg. urednik Mane
Div jak.
Bosanski Šumar. Izlazi mjesečno u Sarajevu. Odg. urednik prof. Drag. Vesely.