DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Literarni pregled.


sr


Narodna Šuma (prije Jugosl. šuma). Tjednik za šum. gospodarstvo, trgovinu i,


industriju. 1924. izlazi V. god. Ql. urednik Dr. Vaso Vučković.
Drvotržac. List za šum. produkciju, trgovinu i industriju. Izlazi 3 put mjesečno.
Odg. urednik Adolf Blau. List izlazi XXV. godinu.


Osim
ovih listova bave se često šum. privredom ovi privredni listovi i časopisi:


Jugoslovenski Lloyd. Izlazi XVI. god. Odg. urednik Josip Lakatoš.


.... ...... ...... ..... ....... ........ .... .......... ......
..... 16. ........
........., ..... ....... .. ......... . ......... ......... 1924. ....


...... y IV. .... ... ........ ... ..... ..........
Jugoslovenska Njiva. Ql. urednik Juraj Demetrović, Zagreb. 1x1. VIII. god
......... ........ .......; ...... y ........ II. .... y .... ......


..........
......... ........ ...... ...... y ........ XXXIV. .... .... M. .......


NOVIJA ČEHOSLOVAČKA STRUČNA KNJIŽEVNOST.


Knjige:


Theodor Mokry: Z mych zkušenosti o bekyni sosnove. 1923.


Josef
Cerny: O drevinâch ceskych lesu. 1924.


— Teženi lesa.
Proi. ing. J. Konšel: Nauka o lesnich stanovištich. 1923.
Prednâsky spol. posluch. les. inž. v Brač:
a) Doc. ing. Kubiče: Nauka o lesni sprave.
b) Doc. ing. Ohm: Agrarni operacc.


Prednâsky spol. posluch. les. inž. v Praze:
a) Doc. ing. AI. Nechleba: Ochrana lesu. 1923.
b) Doc. ing. AI. Nechleba: Lesnické učetnictvi


Ing. Dr. AI. Tichy: Praktička géométrie hospodârska. 1924.


Časopisi:


Ceskoslovensky Les, tjednik za šumarstvo, lov, šum. trgovinu i industriju. Glasilo
U. J. Č. L., čehoslov. Matice Lesknickč, sred. šum. savjeta, čsl. republike
i udruženja slušača šumarstva. 1923. godine stupio je list u III. godište.
Izdaje ga U. J. Č. L. u vrsnoj redakciji Dr. ing. K- Šimana. Sadržaj
prošlog godišta ima: 10 članaka iz uzgoja šuma; 10 č!. iz šum. trgovine,
industrije i iskorištavanja šuma (Dr. ing. Šimana, doc. ing. Kubiče, ing.
Havelika i dr.); 22 čl. o obrani i zaštiti šuma, ponajviše o borbi protiv


L. monacha, koja u velikoj mjeri šteti čsl. šume; 4 čl. o mjerenju drveta;
10 o šum. politici i zakonima; 5 o organizaciji službe, te oko pedesetak
članaka iz područja ostalih šum. disciplina.
Lesntckâ Prâce, revija
za šum. znanost i praksu. Izdaje Čsl. šum. Matica (Čs. M.
L.). Izlazi u formatu osmine svaki mjesec u Pisku. Ureduje prof. ing. R.