DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 36     <-- 36 -->        PDF

$2
Literarni pregled.


Friese. Docira je Čsl. Les glasilo udruženja te donosi članke više aktuelne
prirode. Les. Prâce ima ponajviše naučne članke. Naslov i sadržaj kao i tumač
slikam donosi i na francuskom jeziku. Od članaka spominjemo: Studije


o poliedričkoj bolesti L. monache, nadalje o načinima obrane protiv iste i
o njezinom uplivu na tehnička svojstva drveta od Jar. Ružičke, Dr. .1.
Komafeka, Ing. J. Nimburskog, lng. Dr. Havelika i dr.; zatim botaničke
studije o smreci Dr. K. Domina; o štetama od vjetra od ing. Fursta; o
avijanu u službi šumarstva od ing. Landry-a; o biologiji šumskog tla od
ing. Konfel´a; b šum. statistici Čsl. R. od Dr. Auerhana; o srži i bjeliku od
Dr. Vodraške itd. List donosi vrsne slike u bojama, a osim toga i vrlo
uspjele snimke karakterističnih šumskih sastojina iz pojedinih krajeva C.
S. R.
U 12. br. donosi simpatičan prikaz Šumarskog lista za 1923.
Lovecky Obzor je 1923. godine stupio u XXI. godište. Vrlo dobro je uređivan
list za lovačku znanost i praksu. Glavni urednik Josei Rozmara u Pragu.


Haj je mjesečnik za šumare, lovce i prijatelje prirode. Ureduje J. V. Rozmara u
Pragu.


Carpathia, tjednik za šum. gospodarstvo, trgovinu i industriju. Izlazi u Košicama
na njem. jeziku u redakciji Dr. .1. Aratô-a i Dr. E. Kassai-a. .ledan je od
najraširenijih stručnih listova te je 1923. god. stupio u II. godište. Donosi
zanimive prikaze i o našim šum. privrednim prilikama.


NOVIJA POLJSKA STRUČNA KNJIŽEVNOST.


Knjige.
SI. Sokolovski : Hodowla lasu, wyd. U.
lnž. A. Kozikowski : Smoliki i korniki.
Inž. W1. Jedliiiski : O granicach naturalnego zaslugu buka, jodiy, swierka etc.


— Modrzew pjlski.
— Wzory do szacovvania oraz nowe melody pomiaru drzewostanôw.
Inž.
A. Szwarc : Techniczne wlasnosci drewna. Ciçcie lasu, Sortowanie drewna,
Transport drewna, Chemiczna przerôbka drewna i Mechaniczna przerôbka
drewna,


— Chemiczna przerôbka drewna. Warszava 1923.
Inž St. Wyrwiiiski : Zywicowanie naszej sosny pospolitej.
Jan Stolman : l.owiectwo.
Zdîslaw Jastrzçbski: Podncznik dla lešniczih.
— Ocenienie lasu i Statystyka le^na, wyd. III.
Inž K. Stieber: Technologja drewna.
Zarys estelyvki lasu Poznan 1922.
Teofil Krygowski : Krôlki zaris urzadzenia gospodarstwa lasowego.
Inž. Marjan Malaczynski : Slovnik lesniezy Czcšć. I. i H.
Inž. 1. L. Sznycer : Przewodr.ik przemysiu drzewnego.
Adam St. Kosa : Sucha destilaeja drzewa Warszawa 1923.


E. Schindler : Podrçcznik do obliezania kubatury drzewnei. Przemysl 1923.
Wl. Cichowsci : Papiernictwo. Warszawa 1923.