DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 40     <-- 40 -->        PDF

86 Hilieške.


.. ...... ..... .... ... MBcetfd .. ... ........ —


............. . .......... 1 |..» ... 1.9%
.. .... ..... na ....... ........ ...... .... .........
...... ...... .. ... ........ — .............,
.......... . ........ 1 » » 1.r>%


..... ..... ........ .. ...... 92.45%, a .... ........ ......
7i55K>. ..... je ..... ......


lia« ..... ...... ........ .. ...... 32 ..... ...... je ... ......:
.. ........ ....... ........ .. ...... ... . 3 .... ... 9.35´-»
.. .... ...... ....... ........ .. ...... ... . 14 » » 43.75%
.. ...... ....... ........ .. ...... 14 s » 47%


..... ..... ...... .. ........ ... ..... ..... je ii .... ......


Ha .... ..... .... .. ........ ... ...... ...., .... .. .......
.... ......... ........ ....., na ..... .... ....... ... ......
y ....... . .. ..


Šumska industrija i trgovina.


....... ....... ..... .. .... .....


Ha .......... ...... ...... y ....... (..... .........) .....
....... ..... ..... .... . .. Tilia Grandifolia, .... ...... .... »........«.


.... .... ne ........ ....... ........., .. ..... . y ..... .........
... ........ ....., a y ...... ..... no ....... ........, ........
....... . ........ . ...... ... ce ...... .... je no ..... .......
— . .. y ........ .............


... je .... .... ....... ......., ..... ..... . ...... ...... ....
...... .... ......... ......
.. ..... ....... .... ...... .... ..... .... . ....... ..........
.......... y ...... .. ....... ...... ..........


..... ......... ...... ....... . ........ y ........ .......
..... no ....... ...... . .... ce ...... y .. ..... ..... ............,
........ ........, ... ....... .......


..... ....... .... ...... ...... ...... ...., .... .. . ......
y ....., na .......... .... ....... y ......... ... ........ .........
......


.... .. ....... ....... .., ....... . ..........
..... .... ... ........ y ......., a ..... y ..... .... ...........)
.. ... ..., ... ...... ... je .... .... . .... je ............. no
.......
............ .. ........... ........., ..... .. ..... ...... . ..<>....
....... ...... .
.......... ..... je .. ..... ...... ..... ....... ....... ..
...... 1922. .......