DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Šumska trgovina i industrija 89


Računanje vozarine sa prekidom.


Jedino, od najkrupnijih pitanja jest računanje vozarine sa prekidom, koja
vanredno poskupljuje troškove prevoza pogotovo, što veliki dio naših pruga sačinjavaju
vicinalne željeznice. To je jedan od razloga koji vanredno poskupljuje
osobito prevoz u Vojvodinu odnosno iz Vojvodine. Stalno i neprestano skretali
smo pažnju Ministarstva saobraćaja na ovo važno pitanje, koje je međutim sve
do danas ostalo neriješeno. No ako se to pitanje već ne može za sada riješiti obzirom
na vicinalne željeznice, to držimo, da se to pitanje može bez daljnjega i
bez ikakovih poteškoća riješiti gledom na pruge južnih željeznica, budući da su
te pruge sada preuzete od naše države.


Srpsko-hrvatsko izdanje tarife dio I. odsjek B.


Mnogo poteškoća u robnom saobraćaju imade otuda, što nema još ni danas
nakon više od 5 godina srpsko-hrvatskoga izdanja tarife dio I. odsjek B, te se i
željeznica i stranke moraju služiti prevadanjem njemačkih naziva. Naravno da
otuda nastaju mnogi sporovi, jer se ti prevodi ne slažu uvijek, pa se često za
jednu robu plaća visoka tarifa klase III. b, samo radi toga, jer prijevod njemačkog
naziva ne odgovara.


Tarife za uvoz.


Naše tvornice trebaju često eksotična drva iz inostranstva kao primjerice:
mahagoni, guayacca, vakaranđa, yellow, pin, amerikanski orah i amerikanske
magnolije. U interesu je naše privrede, da se ti furniri izrade u zemlji, i ne da se
uvoze. Međutim inostranstvo ta drva uvozi pod povoljnim uslovima, jer ta roba
dolazi najvećim dijelom preko Hamburga, te tvornice furnira u Njemačkoj i
Austriji imadu znatno manje prevozne troškove nego naše fabrike. Stoga je potrebno,
da se našim fabrikama furnira omogući jeftiniji uvoz. Stoga predlažemo,


da se te vrsti drveta iz klase II. uvrste u klasu B.


Lučke tarife.


Kako je od najvećeg interesa za svu našu privredu, da se naše domaće
luke što bolje razviju potrebno je, da se uvedu posebne tarife za prevoz robe iz
unutrašnjosti do naših luka. To je tim potrebnije, što vidimo, da Italija sve moguće
poduzima, da nam onemogući razvitak naših domaćih luka. To dokazuje
njezino držanje u pitanju Rijeke, a karakteristično je, da je Italija uvela snižene
tarife na pruzi Postojna—Trst i Postojna—Rijeka u očitoj namjeri, da naš izvoz
što više veže uz ove luke. Posebnim lučkim tarifama pomogao bi se i razvitak
domaćega parobrodarstva, jer bi se onda prevoz robe iz našega pristaništa do
mjesta odredišta vršio na našim brodovima.


Obustave saobraćaja sa inostranstvom.


Veliku štetu nanašaju izvozu drveta česte obustave saobraćaja sa inostranstvom,
osobito preko stanica Felđkirch—Buchs. Osobita šteta nastaje otuda,
što se strankama od časa obustave stavljaju na raspolaganje i one pošiljke, koje
su predate već prije obustave saobraćaja te se nalaze na putu. Strankama ne
preostaje diugo nego pošiljke istovariti na kakovoj god stanici ili pošiljku dru