DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Šumska trgovina i industrija


gamo dirigirati ili ostaviti vagone dok se obustava saobraćaja digne. Što god´
stranka čini, sve je skopčano sa velikim troškovima i gubitcima, a pored toga dolazi
naš izvoznik u položaj, da se ne može držati ugovorenih rokova, od čega mu
nastaje i materijalna i moralna šteta. Držimo, da je sve to poznato si. naslovu,
te stoga molimo, da si. naslov izvoli kod uprava inostranih željeznica poduzeta
energične korake, da u slučaju obustave prometa preuzme barem one pošiljke,
koje su predane na našim stanicama prije obustave prometa, te se već nalaze
na putu.


USPJESI DRAŽBA JESENSKE KAMPANJE U GOD. 1922., TE PROLJETNE .
JESENSKE U GOD. 1923.*


A) Prodaja na panju.


1. Hrastovo drvo.
U br. 9. 1922. god. ovoga lista donijeli smo rezultate važnijih dražba iz


jeseni 1921. i proljeća 1922. Sada nastavljamo taj posao s namjerom, da priku


pivšt što više podataka olakšamo rad onim stručnjacima, koji će se jednoć baviti


istraživanjem uzroka, što su uplivisali na kretanje cijena našeg drveta.


Nastojali smo prikupiti što više podataka, akoprem je taj posao nailazi»
na velike zapreke radi toga, što se objave dražba ne oglašuju po istom sistemu.
Neki na pr. navadaju samo broj stabala, a ispuštaju kub. sadržaj; drugi navadaju
samo iskličnu cijenu bez naznake broja i kub. sadržaja drveta;. treći opet
ispuštaju i samu iskličnu cijenu, prepuštajući samim natjecateljima, da svojim
ponudama odrede vrijednost drveta.


Unatoč svih sabranih podataka ipak će biti vrlo mučan posao za onoga,
tko bi htjeo ustanoviti uzroke kretanja cijene našoj hrastovim naročito u poratno
vrijeme. Ta cijena rezultira iz toliko raznovrsnih, naročito lokalnih komponenata,
da bi svaku dražbu trebalo napose raspravljati, uzimajući u obzir
najraznovrsnije okolnosti. Tu dolazi upliv naše valute na proizvodne troškove,stanje
jakih valuta, naročito franka pa prema tome i cijene robi na svjetskom
tržištu, ali ponajviše lokalne okolnosti pojedinih dražbovatelja kao: blizina šume
njihovim prometnim instalacijama, zalihe hrastovog materijala na pilanama f
skladištima te kvaliteta tog materijala dotično potreba za upotpunjenjem ili popravkom
tog materijala i t. d. Ove su okolnosti uzrokom, da pojedine tvrtke nude
cijene, koje nisu u skladu ni sa stanjem naše ili svjetskih valuta kao i sa kretanjem
cijena na svjetskim pijacama. To je već praetium affectionis, zavisan od!
pojedinih dražbovatelja i njihovih naročitih prilika.


Stanje naše valute bilo je u doba jesenjih dražba 1922. preko 8 c, da se
kasnije sroza na 4.5 c; a u jeseni god. 1923. stabilizirala se je valuta na 6.5 c, a
fr. franak je pao u Zurichu pod konac 1922. s 50.75 na 39.45, a god. 1923. nbt


30.60 u nov. i pod konac dec. na 30.45.
* H = hrast; Q = grab; J = jasen; B = brijest; u. o. o. = udaljenost
od obale; u. o. ž. = udaljenost od željezničke st.; gr. = gradivo drvo (tehničko,
tvorivo); o. = ogrevno drvo; C = cer; i. c. = isklična cijena; đ. c. = dostalna
cijena; % i. i. c = procenat iznad isklične cijene; hv. pr.. = otstup pravoužitnicima
met. hvati.