DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Šumska trgovina i industrija


gamo dirigirati ili ostaviti vagone dok se obustava saobraćaja digne. Što god´
stranka čini, sve je skopčano sa velikim troškovima i gubitcima, a pored toga dolazi
naš izvoznik u položaj, da se ne može držati ugovorenih rokova, od čega mu
nastaje i materijalna i moralna šteta. Držimo, da je sve to poznato si. naslovu,
te stoga molimo, da si. naslov izvoli kod uprava inostranih željeznica poduzeta
energične korake, da u slučaju obustave prometa preuzme barem one pošiljke,
koje su predane na našim stanicama prije obustave prometa, te se već nalaze
na putu.


USPJESI DRAŽBA JESENSKE KAMPANJE U GOD. 1922., TE PROLJETNE .
JESENSKE U GOD. 1923.*


A) Prodaja na panju.


1. Hrastovo drvo.
U br. 9. 1922. god. ovoga lista donijeli smo rezultate važnijih dražba iz


jeseni 1921. i proljeća 1922. Sada nastavljamo taj posao s namjerom, da priku


pivšt što više podataka olakšamo rad onim stručnjacima, koji će se jednoć baviti


istraživanjem uzroka, što su uplivisali na kretanje cijena našeg drveta.


Nastojali smo prikupiti što više podataka, akoprem je taj posao nailazi»
na velike zapreke radi toga, što se objave dražba ne oglašuju po istom sistemu.
Neki na pr. navadaju samo broj stabala, a ispuštaju kub. sadržaj; drugi navadaju
samo iskličnu cijenu bez naznake broja i kub. sadržaja drveta;. treći opet
ispuštaju i samu iskličnu cijenu, prepuštajući samim natjecateljima, da svojim
ponudama odrede vrijednost drveta.


Unatoč svih sabranih podataka ipak će biti vrlo mučan posao za onoga,
tko bi htjeo ustanoviti uzroke kretanja cijene našoj hrastovim naročito u poratno
vrijeme. Ta cijena rezultira iz toliko raznovrsnih, naročito lokalnih komponenata,
da bi svaku dražbu trebalo napose raspravljati, uzimajući u obzir
najraznovrsnije okolnosti. Tu dolazi upliv naše valute na proizvodne troškove,stanje
jakih valuta, naročito franka pa prema tome i cijene robi na svjetskom
tržištu, ali ponajviše lokalne okolnosti pojedinih dražbovatelja kao: blizina šume
njihovim prometnim instalacijama, zalihe hrastovog materijala na pilanama f
skladištima te kvaliteta tog materijala dotično potreba za upotpunjenjem ili popravkom
tog materijala i t. d. Ove su okolnosti uzrokom, da pojedine tvrtke nude
cijene, koje nisu u skladu ni sa stanjem naše ili svjetskih valuta kao i sa kretanjem
cijena na svjetskim pijacama. To je već praetium affectionis, zavisan od!
pojedinih dražbovatelja i njihovih naročitih prilika.


Stanje naše valute bilo je u doba jesenjih dražba 1922. preko 8 c, da se
kasnije sroza na 4.5 c; a u jeseni god. 1923. stabilizirala se je valuta na 6.5 c, a
fr. franak je pao u Zurichu pod konac 1922. s 50.75 na 39.45, a god. 1923. nbt


30.60 u nov. i pod konac dec. na 30.45.
* H = hrast; Q = grab; J = jasen; B = brijest; u. o. o. = udaljenost
od obale; u. o. ž. = udaljenost od željezničke st.; gr. = gradivo drvo (tehničko,
tvorivo); o. = ogrevno drvo; C = cer; i. c. = isklična cijena; đ. c. = dostalna
cijena; % i. i. c = procenat iznad isklične cijene; hv. pr.. = otstup pravoužitnicima
met. hvati.


ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Šumska trgovina i industrija


Cijene pojedinih sortimenata, bile su na pr:


g. 1922. (jesen) g. 1923. (jesen).
Hrast, trupci I. r. 800—1200 Din 2100—2600 Din
» » za furnire 2500—2800 » 2600—3000 «
Fina » roba 2800—3000 » 3000—3800
Izabrana » 4000—4800 » 5000—6500 «
..^ bouli 1750—2250 » 3000—3500 «


Pojedini rezultati većih dražba bili su ovi:


13. XI. 1922. Gospodarstveni ured petrovarađinske imovne općine u Mitrovlci1.
-Morović, Rađenovci 5 km u. o. o.
H. 174 1634 m3 tv. 1190 pr. m. o. 303 hv. pr. i. c. 461.230 Dinara
B._. 4 10 » 24 » d. c. 567.890 Din 23.1% i. i.c^
Dostalac: Slavonija d. d., Brod n/S.


2. Bosutska, Vratična 3 km u. o. o.
H. 1348 5468 m3 tv. 7542 pr. m. o. 2175 hv. pr. i. c. 834.343 Dinara
d. c. 865.000 Din 3.6% i. i. c.
3. Bosutska, Varadin I. 1.5 km u. o. o.
H. 483 2233 m3 tv. 3085 pr. m. o. 824 hv. pr. i. c. 590.867 Dinara
B. 45 — 133 » d. c. 637.707 Din 8.2% i. i. c.
G. 236 — 77
Dostalac: Mitrovačka paropilana d. d., Mitrovica.
4. Bosutska, Varadin II. 1.5 km u. o. o.
´71.888 Dinara


H. 788 3022 m3 tv. 3231 pr. m. o. 970 hv. pr. i. c.
4.4% i. i. c.


B. 83 — 61 » d. c. 805.500 Din
G. 689 — 72 »
Dostalac: Mitrovačka tvornica hrastovog ekstrakta, Mitrovica,
5. Klenak, Grab. ostrvo 6.5 km u. o. o.
H. 359 1690 m3 tv. 1497 pr. m. o. 432 hv. pr. i. c. 250.060 Dinara
d. c. 312.500 Din 249% i. i. c.
Dostalac: S. Wolfiier d. d.. Vinkovci
6. Klenak, Grab. n/S 1.5 km u. o. o.
H. 713 1762 ma tv. 2356 pr. m. o. 688 hv. pr. i. c. 268.988 Dinara
B. 4 8 » 13 d. c. 279.000 Din 3.7% .i i. c.
J. 7 17 » 16
Dostalac: Henn i Hercog, Vinkovci.
7.
Klenak, Grab. n/S 1.5 km u. o. o.
783 hv. pr. i. c. 420.039 Dinara
H. 761 2669 m3 tv. 2657 pr. m. o.
d. c. 507.777 Din 20.9% i. i. c.
B. 4 8 » 14 »
.1 21 60 » 43
Dostalac: Mitrovačka paropilana d. d., Mitrovica.


S. Ogar, Visoka Šurm 6 km u. o. o. S.
H. 435 1592 m3 tv. 2236 pr. m. o. 645 hv. pr. i. c 226.506 Dinara
d. c. 287.500 Din 26.9% i. i. c.
Dostalac: S. Wolfner d. d., Vinkovci
20. XI. Gospodarski ured brodske imovne općine u Vinkovcima
1. Luščić 3 kim H 491 3806 m3 gr. i. c 1,554.623 Din d. c. 1,606.000 Din
po m3 432 Din I. i. c. 3.3%


ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 46     <-- 46 -->        PDF

92
Šumska trgovina i industrija


2.
Orljak 10 kim H 470 2939 m3 gr. ii. c. 1,129.480 Din d. c. 1,370.000 Din
po m3 466 Din I. i. c. 21.3%
3.
Rastovica 12 kim H 118 1124 m3 gr. i . c. 449.713 Din d. c. 460.000 Din
po m3 409 Din I. i. c. 16.4%
4. Zap. Kusara 6 kim H 114 798 m3 gr. i. c. 293.546 Din d. c. 341.800 Din
po m3 427 Din I. i. c. 16.4%
5. Kunjevci 6 kim H 370 2852 m3 gr. i. c. 1,021.627 Din d. c. 1,106.000 Din
po m3 388 Din I. i. c. 8 %
6. Vrapčana 6 kim H 367 2831 m3 gr. i i. c. 1,151.990 Din d. c 1,360.000 Din
po m3 480 Din I i. c. 18.1%
7. Ada 6 kini H 259 1785 m3 gr. i. c. 602.285 Din d. c. 643.125 Din
po m3 360 Din I. i. c. 6.6%
8. Rastovo 2 kim H 417 3306 m3 gr. i. c. 1,725.025 Din d. c. 1,863.027 Din
po m3 564 Din I. i. c. 7.9%
9. Radenovci 4 kim H 82 797 m3 gr. i. c. 394.771 Din d. c. 451.500 Din
po m3 566 Din I. i. c. 14.3%
10.
Čunjevci 9 kim H 671 4307 m3 gr. i. c 1.988.162 Din d. c. 2,703.190 Din
po m3 628 Din I. i. c. 35.0%
11.
Ripaea 6 klin H 395 1563 m3 gr. i. c. 669.671 Din d.c. 750.000 Din
po m3 473 Din I. i. c. 11.8%
12.
Slavir 6 kim H 103 566 m3 gr. i. c. 225.810 Din d.c 301.800 Din
´po m3 533 Din I. i. c. 33.6%
13. Dub. Ugljara 2 kim H 528 1999 m3 gr. i. c. 725.941 Din d. c. 847.543 Din
po m3 424 Din I. i. c. 16.7%
14. Kriv. Ostrovo 12 kim 156 1149 m3 gr. i. c. 284.183 Din d.c. 406.800 Din
po m3 354 Din I. i. c. 43.14%
15.
Gradina 7 kim H 241 738 m3 gr. i. c. 228.780Din d.c. 325.429 Din
po m3441 Din I. i i . c. 42.25%
16. Jošava 9 kim H 311 2140 m3 gr. i. c.
1.019.040 Din d.c. 1,107.000 Din
po m3 527 Din I. i. c. 8.63%
Ukupno H 5093 32.700 m3 gr. 13,464.647 Din 15,643.214 Din


1., 2„ 5.. 6. i 11. Dostalac: Tt. Našičko d. d. za industriju drva, Zagreb.


3. Dostalac: Tt. Kaiser, Osijek.
4. Dostalac: Tt. J. Eislera sinovi, Vinkovci.
7. Dostalac: Tt. Mechner, Vinkovci.
8. Dostalac: Tt. Srpska industrija drva d. d., Beograd.
9. i 12. Dostalac: Tt. Alberti, Zagreb.
10. Dostalac: Tt. Slavija, Vinkovci.
13. Dostalac: Tt. Mitrovačka paropilana d. d. Mitrovica.
22. XI. 1922.Qospod. ured gradiške i. o. u Novoj Gradiški.
1 Mladinovac 5 kim o. ž. H 211 541 m3 i. c. 72.489 Din d. c. 217.465 Din
po m3 402 Din i. i. c. 200%
2 Gložik 7 kim o ž. H 121 428 m3 i. c. 105.864 Din d. c. 187.500 Din
po m3 438 Din i. i. c. 77%
3 Javička greda na ob Save H 971 7.423 m3 i. c. 1,468.817 Din d.c. 1,875.000 Din
po m8 253 Din i. i. c. 28%
Dostalac: Našička tvornica tanina i paropila d. d. Zagreb.


4. Podložje 3 kim o. o. S. H 2000 10.815 m3 i. c. 2,005.400 Din d. c. 6,626.000 Din
po m3 613 Din i. i. c. 231%
Dostalac: Filipa Deutscha Sinovi, Zagreb.
Ponuda ad 3. i 4. svega 8. Najniža ad 3. 1,710.000 Din., ad 4. 3,285.000 Din.