DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Šumska trgovina i industrija


Cijene pojedinih sortimenata, bile su na pr:


g. 1922. (jesen) g. 1923. (jesen).
Hrast, trupci I. r. 800—1200 Din 2100—2600 Din
» » za furnire 2500—2800 » 2600—3000 «
Fina » roba 2800—3000 » 3000—3800
Izabrana » 4000—4800 » 5000—6500 «
..^ bouli 1750—2250 » 3000—3500 «


Pojedini rezultati većih dražba bili su ovi:


13. XI. 1922. Gospodarstveni ured petrovarađinske imovne općine u Mitrovlci1.
-Morović, Rađenovci 5 km u. o. o.
H. 174 1634 m3 tv. 1190 pr. m. o. 303 hv. pr. i. c. 461.230 Dinara
B._. 4 10 » 24 » d. c. 567.890 Din 23.1% i. i.c^
Dostalac: Slavonija d. d., Brod n/S.


2. Bosutska, Vratična 3 km u. o. o.
H. 1348 5468 m3 tv. 7542 pr. m. o. 2175 hv. pr. i. c. 834.343 Dinara
d. c. 865.000 Din 3.6% i. i. c.
3. Bosutska, Varadin I. 1.5 km u. o. o.
H. 483 2233 m3 tv. 3085 pr. m. o. 824 hv. pr. i. c. 590.867 Dinara
B. 45 — 133 » d. c. 637.707 Din 8.2% i. i. c.
G. 236 — 77
Dostalac: Mitrovačka paropilana d. d., Mitrovica.
4. Bosutska, Varadin II. 1.5 km u. o. o.
´71.888 Dinara


H. 788 3022 m3 tv. 3231 pr. m. o. 970 hv. pr. i. c.
4.4% i. i. c.


B. 83 — 61 » d. c. 805.500 Din
G. 689 — 72 »
Dostalac: Mitrovačka tvornica hrastovog ekstrakta, Mitrovica,
5. Klenak, Grab. ostrvo 6.5 km u. o. o.
H. 359 1690 m3 tv. 1497 pr. m. o. 432 hv. pr. i. c. 250.060 Dinara
d. c. 312.500 Din 249% i. i. c.
Dostalac: S. Wolfiier d. d.. Vinkovci
6. Klenak, Grab. n/S 1.5 km u. o. o.
H. 713 1762 ma tv. 2356 pr. m. o. 688 hv. pr. i. c. 268.988 Dinara
B. 4 8 » 13 d. c. 279.000 Din 3.7% .i i. c.
J. 7 17 » 16
Dostalac: Henn i Hercog, Vinkovci.
7.
Klenak, Grab. n/S 1.5 km u. o. o.
783 hv. pr. i. c. 420.039 Dinara
H. 761 2669 m3 tv. 2657 pr. m. o.
d. c. 507.777 Din 20.9% i. i. c.
B. 4 8 » 14 »
.1 21 60 » 43
Dostalac: Mitrovačka paropilana d. d., Mitrovica.


S. Ogar, Visoka Šurm 6 km u. o. o. S.
H. 435 1592 m3 tv. 2236 pr. m. o. 645 hv. pr. i. c 226.506 Dinara
d. c. 287.500 Din 26.9% i. i. c.
Dostalac: S. Wolfner d. d., Vinkovci
20. XI. Gospodarski ured brodske imovne općine u Vinkovcima
1. Luščić 3 kim H 491 3806 m3 gr. i. c 1,554.623 Din d. c. 1,606.000 Din
po m3 432 Din I. i. c. 3.3%