DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 46     <-- 46 -->        PDF

92
Šumska trgovina i industrija


2.
Orljak 10 kim H 470 2939 m3 gr. ii. c. 1,129.480 Din d. c. 1,370.000 Din
po m3 466 Din I. i. c. 21.3%
3.
Rastovica 12 kim H 118 1124 m3 gr. i . c. 449.713 Din d. c. 460.000 Din
po m3 409 Din I. i. c. 16.4%
4. Zap. Kusara 6 kim H 114 798 m3 gr. i. c. 293.546 Din d. c. 341.800 Din
po m3 427 Din I. i. c. 16.4%
5. Kunjevci 6 kim H 370 2852 m3 gr. i. c. 1,021.627 Din d. c. 1,106.000 Din
po m3 388 Din I. i. c. 8 %
6. Vrapčana 6 kim H 367 2831 m3 gr. i i. c. 1,151.990 Din d. c 1,360.000 Din
po m3 480 Din I i. c. 18.1%
7. Ada 6 kini H 259 1785 m3 gr. i. c. 602.285 Din d. c. 643.125 Din
po m3 360 Din I. i. c. 6.6%
8. Rastovo 2 kim H 417 3306 m3 gr. i. c. 1,725.025 Din d. c. 1,863.027 Din
po m3 564 Din I. i. c. 7.9%
9. Radenovci 4 kim H 82 797 m3 gr. i. c. 394.771 Din d. c. 451.500 Din
po m3 566 Din I. i. c. 14.3%
10.
Čunjevci 9 kim H 671 4307 m3 gr. i. c 1.988.162 Din d. c. 2,703.190 Din
po m3 628 Din I. i. c. 35.0%
11.
Ripaea 6 klin H 395 1563 m3 gr. i. c. 669.671 Din d.c. 750.000 Din
po m3 473 Din I. i. c. 11.8%
12.
Slavir 6 kim H 103 566 m3 gr. i. c. 225.810 Din d.c 301.800 Din
´po m3 533 Din I. i. c. 33.6%
13. Dub. Ugljara 2 kim H 528 1999 m3 gr. i. c. 725.941 Din d. c. 847.543 Din
po m3 424 Din I. i. c. 16.7%
14. Kriv. Ostrovo 12 kim 156 1149 m3 gr. i. c. 284.183 Din d.c. 406.800 Din
po m3 354 Din I. i. c. 43.14%
15.
Gradina 7 kim H 241 738 m3 gr. i. c. 228.780Din d.c. 325.429 Din
po m3441 Din I. i i . c. 42.25%
16. Jošava 9 kim H 311 2140 m3 gr. i. c.
1.019.040 Din d.c. 1,107.000 Din
po m3 527 Din I. i. c. 8.63%
Ukupno H 5093 32.700 m3 gr. 13,464.647 Din 15,643.214 Din


1., 2„ 5.. 6. i 11. Dostalac: Tt. Našičko d. d. za industriju drva, Zagreb.


3. Dostalac: Tt. Kaiser, Osijek.
4. Dostalac: Tt. J. Eislera sinovi, Vinkovci.
7. Dostalac: Tt. Mechner, Vinkovci.
8. Dostalac: Tt. Srpska industrija drva d. d., Beograd.
9. i 12. Dostalac: Tt. Alberti, Zagreb.
10. Dostalac: Tt. Slavija, Vinkovci.
13. Dostalac: Tt. Mitrovačka paropilana d. d. Mitrovica.
22. XI. 1922.Qospod. ured gradiške i. o. u Novoj Gradiški.
1 Mladinovac 5 kim o. ž. H 211 541 m3 i. c. 72.489 Din d. c. 217.465 Din
po m3 402 Din i. i. c. 200%
2 Gložik 7 kim o ž. H 121 428 m3 i. c. 105.864 Din d. c. 187.500 Din
po m3 438 Din i. i. c. 77%
3 Javička greda na ob Save H 971 7.423 m3 i. c. 1,468.817 Din d.c. 1,875.000 Din
po m8 253 Din i. i. c. 28%
Dostalac: Našička tvornica tanina i paropila d. d. Zagreb.


4. Podložje 3 kim o. o. S. H 2000 10.815 m3 i. c. 2,005.400 Din d. c. 6,626.000 Din
po m3 613 Din i. i. c. 231%
Dostalac: Filipa Deutscha Sinovi, Zagreb.
Ponuda ad 3. i 4. svega 8. Najniža ad 3. 1,710.000 Din., ad 4. 3,285.000 Din.