DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Šumska trgovina i industrija


9. XII. 1922. Vlastelinstvo Dal*.
Liget 13.25 k. iut. H 1756 nr gr. 1614 pr. m. o. Bez isklične cijene dražbovano,
d. c. 675.000 Din.
Ponuda 8. Najniža 421.000 Di.n.
Dostalac: Rajković Mato, Otok.
11. XII. 1923. Zem. Zajednica Podgorač.
H. 798 st.
Bu. 1251 G. 583 J. 8 i. c. 279.633 Din d. c. 650.000 Din.
18. XII. 1922. Gospodarski ured i. o. Križevačke u Bjelovaru.
Žutica—Ravneš H 479 st. i. c. 1,146.662 Din d. c. 1,150.000 Din
Dostalac: Našička tvornica tanina i paropila d. d- Zagreb.
28. XII. 1922. Gospodarski ured II. banske i. o. u Petrinji.
Cadavski bok 1. H. 2566 1916 m" gr. i. c. 142.943 Din o. ž. 5 kim.
2. H. 5788 3973 nr gr. i. c. 265.029 Din o. ž. 6 kim.
3. H 8406. 5099 ms gr. i. c. 431.187 Din o. ž. 7 kim
B. 7 3 m3
4. H. 8989 5625 m3 gr. i. c. 397.631 Din o. ž. 4.5 kim.
B. 41 34
5 H. 2654 1638 m3 gr. i. c. 101.578 Din o. ž. 5 kim.
B. 1 1
Ukupno
H 28403 18251 m3 gr. i. c. 1,338.368 Din
B 49 38 m3


D. c. 3,666.000 Din. Ponuda 9. Najniža 1,539.000 Din.
Dostalac: Našičko d. d. za industriju drva, Zagreb.
30. XII. 1922. Gosp. ured otočke i. o. Otočac.
Krekovača
H 1397 st. 1010 m3 gr. i. c. 68.680 Din d. c. 72.000 Din.
Dostalac: Stevo Rađenović, Gospić.


13. I. 1923. Gosp. ured i. o. Glina.
1 kim o. o. H 3993 st. 4951 m3 gr. 1885 m3 o. i. c. 665.837 Din
d. c. 1,404.007 Din
Ponuda 6. Najniža 751.145 Din. Dostalac: Drach, ind. drva d. d., Caprag.
23. I.
1923. Kr. Direkcija Šuma Zagreb.
Šumarija
Rujevac 27 kim o. ž. H 1809 m3 gr. I. c. 197.050 Din d. c. 413.000 Din
po m3 210 Din gr. 8.9 Din o.
Dostalac: Našička tvornica tanina i paropila d. d., Zagreb.


29. I. 1923. Kr. Direkcija Šuma Vinkovci.
Šumarija Srez
H 572 3263 m3 gr
Jasenovac, Dvojani Ja 9 3815 pr. m. o. i. c 1,841.203 Din
4 kim o. o., 9 kim o. ž. B 407 427 m3 gr. d c. 3,612 250 Dini. i. c. 96%


Gr. 777


Dostalac: Hrv. Eskomptna banka, odio za šum. poslove, Zagreb.