DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


I Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja 1


S8SS96!©(5^6ffi(3SS6©S^6ffl<^ 31© 35Lf§


.......


.. ......... 3. ........ ...... ...... .. LU. .. ....... ..
22.-24. ....... 1924. y ........


.......... je ........ .... ..... Kap on, a .... .. ........:
.......: .... ......... . .... .......; ......... niir. ......;
.........: .... .........., .... ....., .... ......, .... ........, ....
....., .... ....., .... ........, ..... ......., .... ........, ....
..........., .... .........., ........... ..... . .... .........


..... ....... nal. ...... ... .... ce ..... ..... ... .........., y..... ......, .. je .... .... ...... ....... . ......... ......... ........,
......... ce .. .........., .... .... y ........ ......... y....... .... ........ .. 0. ...... .. ........, .. je ... .........
...... ..... . ..... ...... ..... .... .. .......... ..... ..........
..... ........, ... ke .. ce ......... ........, .. ....... ..... ........,
.... ne .. .......... ...... ......., a .. je: .... ......... ... .
.............. ..... ....... (.............), ... .. ... ... ...... ...
....... ....... ....... ......


..... ........... ..... ......... .... ce . a . . . . . . . . . . . . ii ..


........ ce, .. je .............. .. .......... ........ ....... ...


.... .......... y ..... ........ ........ ......... . ........


........ ...... ....... .. ....... ... ...... ........., .........


............ ........ . ...... ......... . ..., ..... ...... ... .....


..... ..... ............, ...... . ........ .. .....« ........ .. ..


......... .......... ...... ........ .. ......... ..... ..... ....., .. je


...... .... ......, .. ..... .. ... .... ......... .. ........ ...


........... .... ...... .... .. .......... ....... y .......... ..


......, ... .. y ....... ..... y ....... ..... ...... ........... ....


.... y ....>.... ....... je ....... ........ ....... ....... y ..


....., no ..... ..... .... ..... .... .. 1/5 ........ .... .. ...... ......


.... ..... ......, .. .. ......... .. ..... ..... ...... .....


...... ........., .. ........ ....... ........ ....., ... ce ......


..... ce ......... .............., .. ...... ....... ...... . .......


..... no ......... .......


...... ......, na .... .... ......., .. je .....3... .. ..... .....


....... y ......., .. je ........ .... ......... . ....... .....


.. je .... .. ............ ....... ....... . ...... y .......


........ ce ..... .. ......


........... ........ ........, .. ........ ....... . ..


..... ......., .. ... ...... ....... .. .... .. .......


.... ......... ......... .. ........ ....... 9583 ..., a .. ....


..... 21.310 ..., .. ......... ...... 20.352 ..., .. .........., a .....


.... ..... 23.678 ., ... . ..... ..... ....... ...... ... 90.000 .. Te ..
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 52     <-- 52 -->        PDF

9S Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


........ ......., .. ........ .. .... ........... ...... ......... ..


......., .... .... ...... y ..... .... ....... ».. .....« (... 29.000 .).


.. ........ .. ..... ............. . ........ ........... .... (28.000


...). AKO .. .... y ..... ... . .... ......... .... ...., (1 -1.000 ...)


.. ce .... ... ..;...... ... ........., . ...... ce .... ......... ..


..... ......... ......... ....... .. ....... ......, .. .... y .....


........., ...... ....... .... III. . .. .. .... 1921. .... ........ .......


........ ce ..... na ..... . ...... .. ... ......., .. ...... ...


......... ............; ......... ce ....... .... III. . P., .. ......


.. ...... ..... ....... ....... ...... .. ......... ........ .. ......


....... .....
....... ce .. ... .. ..... ....: ...... ......... »III. ..«.
.... M a . . . . . . . ...... ....... ....... y ... ......... Ha ........
...... ...... y ........ ........ .. .... ....... ...... ...... .....
.......... .. ......... ».... .....«. ...... je ........ ... ......,
.. ... ........, .... ...... y ...., ...... ..... ..... .... .... .........
....... ...... ......, .... .......... »..........«, a ...... je .........
.... ....... ........ ...... ..... ........ ... 26. ......., ..
fl. . 16. ... .......... .. .. .". no ..... je ........... ..... . a . . . . ..
a . . . opran, .... ....... y ......., .... ...... ....... ..... ........
..... .... ....... ........ . .... ......... .. ......... ......


.. ....... ....... ...... ..... y ...... ........... ..........
..... je ....... ... ........... ........... ......, ... . y ... .......
........ ..... ....... .. .... ... .....; ... .......... je ......


..... ......... ........ ........... ....., .. ..... .... ........


........., a ....... ce ......., .. .... ... ........... .. ..........


.. ...... ....... .........


PavsBiija ce ......, y ..... ......... ........, ... ......., ........,
......, ......., ......, ....., ..... . .......... ..... .....
.........., .. ..... ......... no ....... ......, a ...... ........ ............
.......... ........, .. je .... ..... ........, na je ......
npaiBHTii ...... . ..........., .... he ....... .... .......... ........
y ........ ............. ...... ......: .. .. ..... .........
.. . . .? ...... ........ ....... . Ha .. ..... ...., .. ce ......
.... ....... .... .... y ...... ...... .... ce .... ....... .... .... .
. . . . ., a ...... ... .......... .... ....... .... . . . . . . . . . . a . .
......


....... ce .. ....... 5. .. ....... ....: ........ . ......
G . a . . . . . a . a . y . . .. . . . . . . . i; a . . . y . . . . . . a . . a ..
.....


.... ......... ........ . ........, ... .. je ........ ........
y .. ..... ....... . ....... ...... ..............., .. .... ........
.... ............ . ..... ........ . ....... ...... ... ........
........ y ...... ............. y .........


..... ........ y ... ....... .........., .... ce ........ .....-,
.. .. .. ....... ... ....... ............. .. ....... ...... ..... ce
....... ........... HI. . .. .. ....... ...... (........... y .........
.... ... 51/923.). .. ............ .. .........., .. je ........... y
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


.... ........ ......... ........ ......, no ..... je ....... ...........
......... ..... .... ... y 3. .....; .... .... je ....... ....... ....
........ ........... ....... ........ y ....... ............, .. ...
...... ... y ... ...... ...... ......, .... ..... .....)..... . ... ......
.... .. ....... . .... ..........., ...... ....... .... .....
........, na .. .... .... .......... .... no ...... ...... .......... .
... ....... ... 6. ...... ........ ......., .... .. ........ ........
.... ...... .........., ... ce ...... .... ....... ...... ... .. ..... .....
...., .. .. 5. .. p. y 4. ....., 6. .. p. y 5. ..... . .. .. ......... je. ..
ce ..... ........ ... 6. no ..... he ce 5. .. p. ...... y 3. .....; 6. ..


p. y 4.; 7. .. p. y 5. ..... . .. .. a y 1. ... ...... .. ce ..... ....... no
......, .... ........ .. ...... .......
......... ........ je, .. ........ .. ...... ......... .... ...........
........ . a . . . y . . .. . . . . . n . . a . . . y . . . . . . a


— .. ........ ........ ...... ..........
....... ce .. ........ . ............
1. .. ........ ... .......... ........ ........ .... ......
........... Mopat . ............ ...... .. 100 ........
2. ......... je, .. ce ....... ....... ...... . ...... .. ..... y
».... .....«, ... .. ce .... y 500 ..........» ..... .. ..... ........
he ........... ....... .. ...... ......... .........
3. ...... ............. .......796 ... .......... .. .. ô ...........
...... je ........., .. ce ... .... ...... .. 100 ...,
4. ....... ce ...... . ....... ... .......... . ... ......... ...
. n . . . . ...... ........ ......... ......., ... .. .... .........
........ ........ ... .... ....., ... ....... ...... ...... .. .. .....
no .... ....... .......... ...... ....., .. ce ..... ... ...... .. .....
........ Ha ... ..... .. .. ce ..... ........ .. ...... ........
......
...... ce ........, .. ce ..... ........ ...... .. ..... .. ......
........., a ......... ...... ... .... ...... .. ..........
..... ........ ... .... .......... . ..............., ... .....
50% .. .... ........ ..... ..... .. .... . ..........


5. ..... ce ....... ........... .. ....... . ...... ....... .........
........ .. ........ ...... ..... ... ....... ».... .....«.
........ ......, .. ce y ..... . ....... ....... .... ..... .........
. ........., na ..... ....... ..... .. ......... .. ce ...... ........
....... ........ y ......., ...... .. ce ...... . ....... ».... .....«
i .. .......... ......, a ... ........ ....... . ....... ...... . .......
.. ..... ....... ...... (.. ..... .....).
......... ce ...... .. ... ... ......, .... .... ...... .......
.. ...... ....... ........ ..... .. ....... ....... ....... ........
ia .. ..... ......


5. ......... ce . III........ .y . . . ., .... je .. ....... ....
(.... y .........., na .. ..... ........ . ........ ......... ce .............,
.. y ... ....... ....... ..... .......
ti. ..... ce na ..... ....... . . . a . y . .......... .........
.......... ......... . ........ ........ ...... ......... y ...´
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


...., .. ce c ........ ......... no ........ ... ...... .. .........
(.... .... 51. ».... .....« .. .... 1924.).


7. .... .. ....... ... .......... ..... ...... . a . . . . . . . .i;
. u a, y ...... .. .... .......... .... .. ... ..... ... .........,
... ....., mir. ....., .... .........., .... ...&........, .. .. .......
........ ...... ....... . ... .......
8. .... ce ........ ..... .......... ..... . a . . . a . . . ..
. . . . . . a . u . .. .. .. ...... ....., .... .... ....... ......, ... ce
no ...... ...... .. .. .. .... ............. .... ....... . . . . . . . .
..... ....... .... ce ......... ..... ....... . ....., .... ........ .
....... ........... To he ....... .... ...., ... .........]. .....
........ ce ........ .... .......
TOKOM ...... ...... ...... ....... .........., .. .. .. .... .......
........ ........ ...... .......... ...... ce .. .... ........,
... je .......... ......... ............ .. .. ........, a ........
...... ......... .. ce ........ .........


9. ....... .. .......:
........ .......:


1. .... ....... ....., Kp. ..., ......., 0 . y . . ., .........
2. ....... ....., ......... ...., . . . . . . . . a ., .. .. ......
3. .... ...... ...., .... .......... ......., ......... , ....
4. .... . . ......, ...... ............ ..... .. .. ...... , ......
5. ............. ...., ........ ........ .......-..... . ..6
. .> n . y. ......
6. ..... ......., ......... .... ...... ....., . a . . . . a ...
..... ....., ..........
7. .... ......, ....... ...... ...... .......... ........ .....
8. ..... ....., ..... ....... . ........., . a . . . ., ..........
D. Hiir. ...... ........ ... .... ...... ............-Windischgraetz
. . a . n . a, ... ......, ..........
10. .... ..... ........, ... ...... ........ .. ....... .........,
.. y . . a u a.
11.
... ..... ......, ..... ..... .... ........., ...... .
........ (.. 25 ...):
1. ........... ........, ..... ......, ...... .
2. ...... ...., » » »
3. ...... ........., » » »
1. ....... ....., » » »
5. ..... ........., » » »
.. ..... ...., » » »
7. .......... ......, » » »
8. Iypxap .....,
9. ........ ........,
»
»
»
»
»
»
10. ...... ....., » » »
11. ..... ......, » » »
12. ..... ...... » » »
13 ....... ......, » » »
14. ........ ......, » » >
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udružena]


15. .......... ....., ..... ....... .......
16. ...... ......., » » »
17. ...... ....., » » »
1S. ......... .].......,
19. ....... ......,
»
»
»
»
»
»
20. ...... .....,
21. ...... ...., » » »
22. ......... ......, » » »


23. ...... ....., ....., (....... ......) .. . . . . . . . ... ......,
..........
............ (.. 100 ...):


1. ..... »..... .....«, X a . . . . ... .........
2. ..... ......., .......... y . . . . . . . . ., ..... .......
3. .... ........., ......... . . . . . . ., ..... ........
1. .... ....., .... ......... y . . . . . . . . . .... .......
5. ........ ...., ......... ..... ...... y . . . . . . . . ., .....
.......
6. ........ Baro, .... ........., ...., ...... ...... .....
.......
7. ......... ....., ........ . ........ ..... ........ ......
........ ....., . a . . . - II . a . . . . ..
S. 1..... ......., ..... .... . . a . a, ........, ......
.........:


1. ... »....« .. .. ......, ... .........
10. ....... ce ....... ...... ..... .........., .. .. ....... ......
na ....... ...... .. ...... ........
U. ....... .. ....... .......... .. .... .........., .. ce ........
...... .. ......... ...... .. .., .. ....... .. ........ y .....,
.... je y ..... ........ .......... .... .........., .... ......>... ....
.... ......... ... . .. ..... .. .... ce .. ........ ....... ..... ........
na .... ....., a .... .......... .......... . .. ....... ........
.. ... ....... ...... ........... ....... .. ..... . ....... ..........
....... je ......... .. ce ....... ........ ..... y .... .......
y ........., na je ..... ........ ..... ......... ....^..... ........
... 24. y 12 .... ..... ......