DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


zar, Kamenica 50 D (za god. 1923.); Grimwald Josip, Našice 50 D (za god.
1924.); Krček Isidor, Vinkovci 37.50 D (za god. 1921. 7.50 D i 30 D za god.
1923.); Vlahović Ilija, Vinkovci 5 D (za god. 1923.); Djurić Štipan, Subotica
50 D (za god. 1924.); Bucalić Janko, Banova Jaruga 55 D (za god. 1923. 50 D i
5 D za upis); Matizović Dragutin, Vukovar 50 D (za god. 1923.); Czernitzky,
Delnice 80 D (za god. 1923. 50 D i 30 D za god. 1924.); Spievak Teodor, Olovo
100 D (za god. 1922 25 D, 50 D za god. 1923. i 25 D za god. 1924.); Španović
Todor, Apatin 70 D (za god. 1923. 50 D i 20 D za god. 1924.); Odžić Vladimir,
Novi Grad 100 D (za god. 1919. 2.50, za god. 1921. 30 D, za god. 1923. 50 . I


17.50 D za god. 1924.); Waszner Josip, Sarajevo 50 D (za god. 1924.); Zečević
Vladimir, Brus 50 D (za god. 1924.); Maletić Ljubivoje, Beograd 100 D (za god.
1923. 50 D i 50 D za god. 1924.); Bukovala Jovan, Beograd 80 D (za god. 1922.
30 D i 50 D za god. 1923.); Šljerović Gligorije, Ivanjica 41 D (za god 1923.);
Peterin Josip, Biograd 40 D (za god. 1923. 15 D i 25 D za god. 1924.); Runje
Hinko, Koprivnica 55 D (za god. 1923. 50 D i 5 D za upis); Asaj Franjo, Bezdan
50 D (za god. 1924.); Dr. Petar Djordjević, Beograd 20 D (za god. 1923.); Diergović
Milan, Brus 80 D (za god. 1923. 30 D i 50 D za god. 1924.); Radanovič
Dragiša. Ivanjica 50 D (za god. 1923.) ; Ilić Radivoje, Kuršumlija 50 D (za god.
1923.); Dr. Petračić Andrija, Zagreb 80 D (za god. 1922. 30 D i 50 D za god.
1923.): Vesely Ivan, Zagreb 55 D (za god. 1923. 50 D i 5 D za upis).
Članovi pomagači: Budimlić Mehmed, Olovo 50 D (za god. 1923.);


Pretplatnici : Šabanović H., braća, Sarajevo 150 D (za god. 1922.
50 D i 100 D za god. 1923.); D. d. za eksploataciju drva, Zagreb 100 D (za god.
1923.); Kozelka Emest, Zaprešić 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god.
1923.); Heinrich Oton, Sisak 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.);
Grbac Ivan. Višegrad 100 D (za god. 1923.); Société Hellénique, Pale kod Sarajeva
150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.) ; Poglavarstvo Kr. slob.
grada Požega 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.); Šum. ured
vlast. Drašković, Slatina 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.);
Šum. ured vlast. Jastrebarsko, Jastrebarsko 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D
za god. 1923.); Sresko načelstvo, Brčko 100 D (za god 1923.); Sresko načelstvo,
Prozor 150 D (za god, 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.); Gosp. ured gjurdjev.
imov. općine, Bjelovar 100 D (za god. 1923.); Orkužna šumska uprava, Beograd
100 D (za god. 1923.); Inspektorat šuma, Cetinje 100 D (za god. 1923.); Okružna
šumska uprava, Uzice (za god. 1923.); Okružna šumska uprava, Bajjna-Bašta
100 D (za god. 1923.); Okružna šumska uprava, Ivanjice 100 D (za god. 1923.);
Okružna šumska uprava, Kruševac 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god.
1923.); Šumska uprava, Han-Pijesak 100 D (za god. 1923.); Veble i drug, gradi,
trg., Beograd 100 D (za god. 1923.); Barun Ožegović Ivan, Cerje-Tužno 100 D
(za god. 1923.); Zurinić Simo, Sanski-Most 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D
za god. 1923.); Lončarić Josip, Skrad 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god.
19023.); Croatia d. d. šum. ured, Sirač 100 D (za god. 1923.); Šumska industrija
i mlin Sana, Ključ 120 D (za god. 1922. 20 D i 100 D za god. 1923.); Prvo Jugoslovesko
d. d„ Teslić 115 D (za god 1922. 15 D i 100 D za god 1923.); Poglavarstvo
općine, Drenovac 100 D (za god. 1923.); Una d. d., ind. drva, Zagreb
150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.); Bosansko d. d. za proizv. drva,
Banjaluka 150 D (za god. 1922. 50 i 100 D za god. 1923.); Šum. ind. poduzeće,
Dobrljin-Drvar 150 D (za god. 1922. 50 D ;i 100 D za god. 1923.); Bosna industrija
i trgovina d. d., Begov-Han 150 D (za god. 1922 50 D i 100 D za soli.