DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


1923.); Minach i drug, pilana, Vrata 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god.
1923.); Šumski ured vlastelinstva, Vukovar 100 D (za god. 1923.); Dohodarstveni
ured kneza Odescalhi, Ilok 100 D (za god. 1923.); Šum. nad. vlast, valpovačkog
i podgorač., Valpovo 100 D (za god. 1923.) ; Uprava vlastelinstva grofa
Chotheka, Čerević, 100 D (za god. 1923.); Šum. ured vlastelinstva Thurn-
Taksisa, Lokve 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.); Šum. ured
vlastelinstva Janković, Cabuna 150 D (za god. 1922. 50 i 100 D za god. 1923.):
Sreski kotarski ured, Mostar 100 D (za god. 1923.); Šumski ured sres. načelstva,
Nevesinje 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.); Gospodarst. ured
petrovar. imov. općine, Mitrovica 50 D (za god. 1923.) ; Gospodarstveni ured
slunjske imov. općine, Karlovac 150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.);
Gospodarstveni ured I. banske imov. općine, Glina 150 D (za god. 1922. 50 . i
100 D za god. 1923.); Gosp. ured II. banske imov. općine, Petrinja 150 D (za
god. 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.) ; Gosp. ured brodske imov. općine, Vinkovci
150 D (za god. 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.); Okružna šumska uprava.
Vranja 100 D (za god. 1923.); Okružna šumska uprava, Bitolj 150 D (za god.
1922. 50 D i 100 D za god. 1923.); Šumska uprava, Nemila 100 D (za
god. 1923.); Šumska uprava, Turbe 50 D (za god. 1923.); Šumska uprava, Prača
(Sjetlina) 100 D (za god. 1923.); Šumska uprava Vrbanja, Banjaluka 150 E>
(za god. 1922. 50 D i 100 D za god. 1923.) ; Šumska uprava, Busovača 50 D (za
god. 1923.); Šum. reterat poglavarstva, Bos. Novi 100 D (za god. 1923.); Šum.
ured vlast. Daruvar-Sirač, Sirač 135 D (za god. 1922. 35 D i 100 D za go8.
1923.); Udruženje privrednika, Bakar 100 D (za god. 1923.); Zemalj. savez,
industr. drvni odsjek, Zagreb 100 D (za god. 1923.); Šutej Ivan, parna pilana,,
Zagreb 100 D (za god. 1923.) ; Akc. društvo za saobraćajne i željezničke petrebštine,
Zagreb 100 D (za god. 1923.); Jugoslov. šum. industrija d. d., Zagreb
1923.); Kotarski ured, Kotor Varoš 100 D (za god. 1923.); Ogulin Lika d. d. za
ind. drva, Zagreb 100 D (za god. 1923.); Jug osi. šum. industrija d. d., Zagreb
100 D (za god. 1923.); Parna pilana jug. šum. ind., Plaški 100 D (za god 1923.);.
Parna pilana d. d. Ogulin-Lika, Ogulin 109 D (za god. 1923.); Šuma d. d., Zagreb
,100 D (za god. 1923.); Tvornica tanina, Sisak 100 D (za god. 1923.); Zagorska
šum. ind. d. d.. Novi Marof 100 D (za god. 1923.); Jugoslov. banka d. d. M.
Valentić. Zagreb 100 D (za god. 1923.); Mundus tvornica pokućstva, Varaždin
100 D (za god. 1923.); D. d. impreg. drva i električ. pilana, Zagreb 100 D (za!
god. 1923.); Slavonija tvornica pokućtva, Brod n/S 100 D (za god. 1923.); Industrija
drva i tvornica pokućtva, Krapina 100 D (za god. 1923.); Parna pilana


d. d., Virovitica 100 D (za god. 1923.); Jadrina šum. ind. d. d., B. Petrovoselo
100 D (za god. 1923.); Šum. industrija Topoljak, Nova-Bukovica 100 D (za god.
1923.); Milorad i Boško Lonin, Mol-Bačka 100 D (za god. 1923.); Dobrila i Kiselić..
Ogulin 100 D (za god. 1923.); Baling Martin, Vinkovci 100 D (za god. 1923.);.
Mrkonjić Mladen, Uzice 100 D (za god. 1923.); Bosansko d. d. za iskorišćavanje
drva i parna pilana, Banjaluka 100 D (za god. 1924.); Kr. direkcija šuma,
Apatin 100 D (za god. 1924.).