DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 72     <-- 72 -->        PDF

PRVO IUGOSLOVENSKO D. D. ZA ŠUMSKO GOSPODARSTVO
I INDUSTRIJU, DESTILACIJA DRVA D. D.


Centrala ;


ZAGR EB


Boškovićeva33.I.


Poduzeća:


Tvornica za suhu destilaciju bukovog drveta u Teslicu. Parna pilana
u Teslicu i vlastelinstvo u Siraču kraj Daruvara.


Produkcija:


Aceton, metilni alkohol, drveni kreč, drveni ugljen, ketoni, formaldehyd,
sredstva za denaturiranje, lahka i teška ketonska i acetonska ulja,
katran i smola, katranska kreozotna ulja, željezni lak. Sve vrsti
smrčevog, jelovog i borovog rezanog materijala, javorovi i jasenovi
trupci. Vapno za građevne i tvorničke svrhe.