DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 3. Šumarski List. Qodina 18.


Ing, Vil. Putick (Ljubljana):


Gradišnica ali Vražja jama pri Logatcu
v blovemji.


(Konec)


III.
Došli smo trudni in lačni okoli 8- ure zvečer nažaj do našega
skladišča in zgoraj omenjenega podpečja. Tam se je nahajal naš
najmlajši sotrudnik radi ureditve primernih ležišč poleg ognjišča-
Po dovršenem dëlu ga je napadla mrzlica. Vzlic temu, da je bil
z odejo dobro pokrit, se je tako tresei, da ni bi! v stanju nobene besede
pregovoriti. Svojo željo za odhod navzgor iz mrzlega zraka
Gradišnice nam je označil samo z rokami- Okrepčali smo ga polagoma
nekoliko z našimi jamskimi zdravili in z gorkim čajem, vendar
pa je zahteval povratek iz jame- Na to je bil primerno kot maroder
odpravijen do jamskega prometila- Srečno so ga spravili na ležišče
pod šotcrom v gozdu- Čez nekoliko časa se je počutil popolnoma
zdravega in se je potem izrazil, da je v Gradišnici hud prcpih in
prav mrzel zrak-


Po noči so bili naši delavci poleg jame zbrani blizu ognja za
stražo- Ob določenem času je bila naša večerja v jami že končana.
Pripravljali smo se zopet na delo- Vse potrebno orodje za nadaljevanje
jamskega raziskovanja smo spjravili navzdol do velike dvorane-
Tam je bilo urejeno posebno skladišče za orodje in ostale
jamske potrebščine-S tanko žico povezana dva šopka slame,
ki je bila s petrolejom namočena, smo prižgali in potem vrgli v globo´
člno prepada poleg velike dvorane. Na dnu tega prepiada goreča
slama nam je bila dokaz, da se nahaja zdrav zrak v tej spodnji
etaži Gradišnice.


Kadi raziskovanja in geodetičnega merjanja v globočlni tega. Ie
po vrvni lestvici dostopnega brezdna so bile potrebne različne ureditve
in priprave. Uporabili smo v tej galeriji nagomiljeni, debeli les
za zgradbo primitivne, vendar kolikor toliko sigurne zabrane nad
vhodom do one situacije pod strmo galerijo, kjer smo vrvno lestvico
končno prav skrbno privezali na močnem deblu, večinoma zasutem
pod težkim kamenjem v veliki dvorani.


* Početak v. u 10. br. Š. L. g. 1923. Svršetak članka je svojedobno na pošti
izgubljen, te ga je g. pisac nanovo napisao. Op. Ur.


ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 4     <-- 4 -->        PDF

108 Gradišnica ali Vražja jama pri Logatcu v Sloveniji.


V Oradišnici ležeća jelkova debla, sicer brez lubja, so bila le
na površini čudno temne barve, nekoliko po glivah razkrojena- Les
je bil popolnoma moker, takorekoč z apneno vodo impregniran sicer
pa popolnoma zdrav, vzlic temu da je mogoče tuđi več kot trideset
let počival pod kapom v špilji. Relativno mokrota in nespremenljiva
temperatura jamskega zraka sta jelova debla konzervirala.


Delali smo. trije smo bili, ves čas neprenehoma. skoraj ceiih
sedem ur, da izvršimo priprave za ekspedicijo v spodnjo etažo Gradišnice-
Dovršeno trudapolno delo pa je zahtevalo potem nekoliko
odmora in užitka hrane in pijace- Bližala se je četrta ura zjutraj dne


17. avgusta 1886- leta- Došli smo utrujeni do našega ognjišća v podpečji-
Napravili smo iz suhih trsk večji ogenj, da se primerno segrejemo
sami in potem tuđi zasluženi svoj zajutrk.
Ognjišće je prijetno žarilo okoli našega jamskega brloga- Dim
je vlekel k visini velikega hrama in dalje navzgor proti brezini
Gradišnice- Tam se je dim usta vil, približno 50 m pod robom brezdna
pa se je napravil miren oblak, ki je od vrha izgledal kakor vodna
gladina- Vsled tega čudnega pojava je stražnik na mostu poklical
delovodja Šturma, da naj bi se prepričah kaj to pomeni? S pomopjo
govorilne cevi se je delovodja oglasil. Brzo na to pa je dobi! odgovor,
da se najahamo pri zajutrku-


Med tem časom se je že v gozdu na Gradiškem vrhu délai
dan- Delovodja Šturm se je zopet oglasil in naznanil, da je došel moj
prijatelj Tone Burger iz Postojne, oblečen kod sotrudnik in pomoćnik
za raziskovanje Gradišnice- Prav rad sem dal na to znamenje
za dobrodošlo sodelovanje v špilji- Nekoliko časa po tem je bil Tone
Burger. tuđi že prejšnega leta naš pomoćnik pri raziskavanju Postonjske
jame. naš gost in prostovoljni sodelavec v Oradišnici, pozdravljen
in po jamski navadi pogošeen-


Vsega skupaj je trajal naš odmor pri ognjišču do šeste ure
zjutraj. Odločili smo se na to za nadaljevanje naše ekspedicije-Z
ozirom na predstojeće geodetično merjenje celega brezdna od spodnje
etaže navzgor, spravili smo vse potrebno orodje in jamske instrumente
navzdo! do velike dvorane. Tam smo nakupičili tuđi druge
potrebščine za razsvetljavo, za hrano in pijaco.


Primerno napravljeni za plezanje po vrvni lestvici samo bili
trije skupaj. Določil sem. da ostane naš sotrudnik Burger kot pomoćnik
pri merjenju spodnje etaže radi razsvetljave in fisuriranja
z merilno vrvico zgoraj ob vhodu v spodnjo etažo na točki št-1velike
dvorane- Ta določitev je bila tuđi potrebna za slučaj morebitnega
dostavljanja posebnega orodja v globočino-


Tako smo nastopili drug za drugim svojo pot po lestvici v
spodnjo etažo Gradišnice. Kot prvi je šel jamski delavec Dolenc.
opremljen z orodjem za merjenje in z jamsko svetilko. Kot drugi
sem jaz nastopil plezanje po lestvici navzdol po tem, ko je dal jamar
Dolenc znamenje, da stoji na ilovitih tleh spodnje etaže- Med plezanjem
opazoval sem, da se je dotikalo 15 klincev vrvne lestvice
mokre stene tega prepada. Nadalje pa je lestvica visela prosto od
temnega stenja precej oddaljena- Končno sem dospel po več kot
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Gradišnica ali Vražja jama pri Logatcu v Sloveniji. 109
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 6     <-- 6 -->        PDF

110 Gradišnica ali Vražja jama pri Logatcu v Sloveniji.


100 klincih t j . približno 34 m globočine na ilovita tla brezdna- Kot
tretji je došel za nami moj jamski figurant Gostiša, ki je prinesel v
nahrbtniku zabojček z jamsko busolo in na vrvici privezan stativ
tega instrumenta. Potem nam je v vreći pripravljene druge potrebščine
spravil po posebni vrvici navzdol naš sotrudnik Burger. Pričeli
smo nemudoma z raziskovanjem situacije. Poleg stenja tega
ogromnega brezdna postavljene svece nam nišo zadostovale za razsvetljavo
do visine stropa. V ta namen smo večkrat rabili bengaHčno
luč in druge moćne svetilke. Raziskovanje je zahtevalo mnogo
časa: ker je bilo dno tega prepada povsod z debelo in mehko vrsto
ilovitih sedimentov pokrito- Tuđi na stenju in stropu do gotove visine
nad dnom se je nahajala slična barva tanke vrste sedimentirane
ilovice kot naravno znamenje nastopa velikih jamskih voda- Pri
jasni bengalični razsvetljavi se je ta vodoravna temna crta visoko
na stenju razlikovala od sivobele barve čistega skalovja- Opazoval
sem tuđi že na lestvici takšno očividno razliko barve v gotovi visini
stenja.


Ilovita vrsta zemlje na brdovitem dnu te globoke etaže leži


približno 1 m na debelo nad nagomiljenim kamenjem- Odtok pod


zemeljskih voda drži proti severu tega prepada. Tarn se izliva v


globoko vodo v brezdnu, kjer je po mojem mnenju tuđi gotovo ob


stoječa, pač nedostupna komunikacija do podzemeljske reke Unec


proti izvirom Ljubljanice- To mnenje temelji na opazovanju ilovitih


sedimentov nastopa velikih voda v spodnjj etaži Gradišnice-


Za pojasnilo podzemeljskih razmer tega velikanskega prepada


naj služi tozadcvni profil Gradišnice. (Glej sliko.) Visina nasUrpa


velikih voda v spodnji etaži špilje seza do 428-50 m nad Jadranom-


Med tem nastopom stoji velika voda v Planinski dolini približno na


koti 450 m nad morjem- Izvir Ljubljanice pri Vrhniki kaže pa le 300


m visine nad Jadranom- Mala voda v brezdnu spoclnje etaže v Gra


dišnici je bila dne 17- avgusta 1886- na koti 364 m nad morjem-


Razlika visine nastopa velikih voda nasproti mali vodi v Gradišnici
znaša torej 64-50 m- Na ta način sedimentira podzemeljska
reka Unec v spodnji etaži Gradišnice ilovite snovi- Vsled tega izviru
dosti bolj bistra voda pri Vrhniki- Spodnja etaža Gradišnice ima
179 m dolžine in 80 m povprečne širine- Strop te špilje tvorijo debele
plasti apnenca v obliki dolgih in širokih stopnic, visećih proti severu.
Geodetično merjenje te špilje srno končno dovršili vzlic temu, da je
bilo to delo na mehkih ilovitih tleh prav težavno in je zahtevalo
obilico časa-


Potem, ko je bilo naše orodje zbrano in spravljeno, nastopili smo
plezanje po lestvici. Moji sodelavci so odnesli seboj večji del orodja-
Ostali del potrebščin pa so vlekli s pomočjo vrvi navzgor. Polagoma
smo dospeli zopet do velike dvorane. Srečno smo bili skupaj.
in sicer zopet bolj na varnem kraju brezdna- Naš jamsKi sotrudnik
Burger je napravil tam začasno ognjišče, da se ob povratku od dela
utrujeni nekoliko segrejemo in odpočijemo- Bili smo že potrebni
hrane in gorke pijace kakor tuđi odmora po napornem delu, ker je
kazala ura dve popoldan- Po kosilu in kratkem odpočinku v blizini
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Gradišnica ali Vražja jama pri Logatcu v Sloveniji.


ognjišča smo brzo nadaljevali geodetično merjenje velike dvorane
in strme galerije do zadnje točke »a« in št- 15. navzgor do roba Gradišnice.
Približno ob sedmi uri popoldan je bilo naše delo v rjrezđnu
dovršeno. Pripravili smo se za vožnjo nazaj. Ko sem določil vozni
red za svoje sodelavce, stopil sem do jamskega prometila in dal
sem znamenje za odhod iz špilje-


Polagoma se je prometilo bližalo do visine mostu- Skoraj
celih deset minut vožnje sem se vozil. Končno sem sial zopet na
mostu in izstopil iz jamskega prometila. Vladala je popolna tišina
poleg Gradišnice vzlic temu, da so bili na licu mesta zbrani m´oji
prijatelji iz Logatca in veliko število prebivalcev iz okoliških krajev.
Ko sem bil v imenu vseh nazvočih po gosnodu nadučitelju Ribnikarju
prisrčno pozdravljen, zaorilo je stotero naudušeno »Živio«
poleg Gradišnice. Zahvalil sem se enako srčno vsem prijateljem in
zbranemu ljudstvu. Met tem časom je bil tuđi gospod Burgerna jamkem
prometilu- Še le ob devetih zvečer smo bili vsi sKupaj pri
ognjišču v gozdu na Gradiškem vrhu- Brzo na to smo odšli proti
Logatcu v štvilni družbi z bakljado- V brezdnu je ostalo večinoma
naše jamsko orodje, izvemši nekoliko strojev in instrumentov. Določena
straža je poleg Gradišnice čuvala noč in dan radi odmora za
jamske delavce- Dne 19. avgusta 1886 je bilo vse orodje iz špilje
spravljeno do našega glavnega skladišča pri Arkotu v Logatcu.
Tako je bila naša trudapolna ekspedicija v Gradišnico srečno izvršena-


Poleg zabelježenih geodetičnih merjenj tega kraškega prepada
in podzemeljskih dvoran Gradišnice nam kaže narisani jamski profil
čudne razmere in dimenzije takšnih velikanskih špilj- katerih raziskava
nam nudi važne podatke za kraievno regulacijo podezemljskih
kraških voda-


S^6}©^G)
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 8     <-- 8 -->        PDF

........ ..... .. ......... ..... ......


.... ...... ...... (......):


........ nojac .. .........
..... .......


........, ........ ... .......... ....... ......... ....
.. ......... ..... ......, y .......... . ........... .......
.... ......... ....... ... .. ce ...... ....... ...... ......
....... . ......... ......., ........ .. ....... .......... .
no ...... ............ .... .......... ... ......., ..... .. ce
....., ..... ...... ..... . ... ....... ...... ......., ............
..... ........ . ... ......... ....... ...... ...... ...
... ......., a y ..... .... ........... ....... ......., .....
....... ........... .... ..... ..... .... ......... .... ce ..
...... ...... ................ . ......... ......... .........
..... ........ ..... y ..... ..... ..... . ......... ...... .......
.. ..... . . .... he ...... ..... .... ..... ...., .... ..
...... .....


.......... .. ........ ....... ...... .... .... .. .......
.. ........ ........ ...., ......, ..... je ..... ....., ... ...
..... ....... .. .... ......, .,... ....... .... ....... y ......
......, .... ....... ......... .......


AKO ce ...... .......... ... ... .. ....., ........ . ......,
......... ............ ........ .......!\[., .... ........ ...
....... . ........ ..... ......., .... ......... ...... .....
...... ...... ...... ...., ...., .... .. .... ......... ... ...
ce ........ ..........1... .......... .. ........ ..... ................
........


..... .. ....... ....... .. ........ ....... ........ .....
. ..... ...., ............ . ........., ............. .. ........
...., a ..... ......... ....... .... ......... .. ce y
... ....... ...... ..... ..... 1....... .......


....... je ....... ..... .... ..... .......... .. ......
..... ....... ....... . y ..... ......... ...., .. ..........
...... ......... (......) (Juniperas Sabina) . ...... .........
......, ...... .. .... ....... .. ...... ce .... ........ .....
....... .......... ....... . ......... ... je ...... ...... ......,
... .. ... .. ...... . ........ y .........., ........ ....1
...... .. ...... .. 2800 .. ..... ... .... ....... ....... .... .......
..... . ........ ........ . .... ......... .... ........
... ......... .......... ........ . ...... .....- .........
........., .. ........... ........ . ....... .......... ......
........... je y .... 19. .... ...... ...... .... . ....... .....
........... . ............ ....... .......... ......


1 Prairies Alpines; hautes chaumes des Vosges.