DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Uspješno sredstvo protiv gusjenica gubara. 137


Prof. Dr, Aug. Langhofjer (Zagreb):


Uspješno sredstvo protiv gusjenica gubara.


Zadnje dvije godine pojavile su se u našim šumama, kako sam
sa više strana čuo, opet gusjenice gubara- Ova gusjenica česti je i
nemili gost naših šuma, o čem sam svojedobno sabrao podatke*, a
dalo bi se i za razdoblje iza toga pribrati nove- Čuo sam, da je
prošle godine bilo gusjenica počam od Siska kroz Slavoniju, kako
mi je to ljubezno priopćio kolega Dr Petračić, a čuo sam to i sa
druge strane. Nisam čuo, da bi se kod nas šume branile od te neprilike,
a naši susjedi, Madžari, opetovano su se branili uspješno sa
k 1 o r b a r i j e m, kako čitam u njihovom časopisu »Erdészeti Lapok
« 1923-, što mi ga je ljubezno ustupio iz naše knjižnice šumarskoga
društva g- urednik ing. Marinović, a ujedno i upozorio na to-


Min. savjetnik Josip Szabô priopćuje način obrane god. 1907.
u Herkulovim kupkama, gdje je prijetila pogibelj, da u ove glasovite
kupke na početku kupališne sezone ne će doći općinstvo radi silnih
gusjenica, koje su poplavile šume a u glavnoj sezoni ne će doći gosti
radi žalosne slike obrštene, gole šume, kao i posljedice toga, da ne
će biti poželjne hladovine šumske za ljetne žege. Da se ne odbiju
gosti, jer to može imati neugodnih posljedica za kupke u opće, Ug-
Ministarstvo poljodjelstva izaslalo je Josipa Jablonowskog i pisca
članka**, iz kojega vadim ove podatke, da nastoje svim sredstvima
pokušati, kako bi se uništile gusjenice. Jaja gubara u poznatim žutosmeđim
kupovima (poput gube, gubar) bila su ne samo na stablima
nego i na plotovima, kupovima kamenja, na zidovima zgrada, prijetila
je dakle ozbiljna pogibelj brštenja stabala. Prema uputi Jablonowskoga
načinili su zgodnu željeznu spravu, kojom se je moglo do
visine od 10—12 m ostrugati kupove jaja u podmetnute platnene
vrećice tako, da su se već u februaru i martu mogla stabla od njih
očistiti- Svaki su dan sabrali radnici po više vreća tih jaja i bacajući
ih u plamen vatre, uživali u pucketanju jaja.


No time je bilo tek donekle pomoženo, jer je vjetar naneo štetnike
od drugud- Da se tome stane na put, upotrebljeno je iskustvo
Jablonowskog proti pipi sa sladorne blitve- Klorbarijeva rastopina
koja je u tu svrhu uspješno upotrebljena, pojačana je bila na 4%, a
da se bolje prihvati na lišće, dodan joj je 1% melase- Uspjeh štrcanja
s ovakovom rastopinom bio je posve dobar- Opazili su, da su
se gusjenice već nekoliko časaka iza štrcanja počele trzati, pale sa
stabla i poginule. Stabla su skoro sasma očuvala svoje zelenilo-U
voćnjaku Vâcza nisu uspjeli, možda je u tu svrhu bila rastopina


* U šumama štetni kukci Hrvatske i Slavonije II. Š. L. 1900., str. 259—274.
** Szabô Jôzsef: Hernyôirtâs chlorbârhimmmal Erdészeti Lapok 1923.
str. 93—96.
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Uspješno sredstvo protiv gusjenica gubara.


prejaka, a u Nagybânyi upotrebljavaju u voćnjacima protiv gusjenica
gubara i drugih gusjenica rastopinu modre galice.


Toliko iz prvoga članka-


U drugom članku* priopćuje Rôth iskustvo ! Pétera u go
spoštiji kneza Montenuova u Raczôtôs-u. Tamo se je u prošloj godini
u staroj hrastovoj šumi silno pomnožao gubar- Početkom juna
sašle su gusjenice sa starih stabala i u velikom broju napale mlade
1—5 god. hrastove i cerove, koji su od duge suše već toliko trpjeli.
te su se bojali, da će se osušiti. 1 tu su kušali sa klorbarijem, popeli
štrcati na Duhovsku nedelju, nakon što se je rosa osušila da se rastopina
bolje prihvati lista i to sa 2-5% rastopinom; 3% rastopina
omri nježno lišće, rub posmeđi a eventualno se i list posuši- Bio
je topdi dan, rastopina štrcana osušila se na listu za 1.0—15 časaka,
gusjenice uznemirene primirile se i nakon 15 časaka nastavile žderanje.
Najednom, po prilici iza 36 minuta neke su gusjenice prestale
jesti, počele se trzati, druge su se bacile na zemlju, vrlo brzo bježale,
ah stale već iza 10—15 časaka, počele se trzati, a nakon
20—30 časaka poginule- Vidili su gusjenicu, kako ostavlja svoju
biljku, penje se na 10—20 biljaka, očito je osjetila neugodni tek po
klorbariumu i nije jela.


Može se reći, da gusjenice iza dobro obavljenoga štrcanja poginu
nakon jednoga sata- Rastopinu priredili su na taj način, da su
uzeli kristalizirani klorbarij, koji je bolji od prašnatoga, metnuli u
vrećicu, da se rastopi, kako se to radi sa modrom galicom- Tekućinu
treba često dobro promješati prućen kao metlom, jer klorbarij
sjedne na dno. a tada je rastopina gore preslaba, a na dnu prejaka, te
ofuri lišće- Rastopina nije ni za ljude ni za životinje opasna, a klorbarij
neka se čuva na suhom, jer je higroskopičan- Uz kišu se mora
štrcati opetovati a inače neka se štrca svake sedmice- Ako je šumska
ploha velika a gusjenice dolaze sa strane, dovoljno je, ako se
poštrca obranbeni pojas 50 m- širok, čime se prištedi mnogo posla
i rastopine- Za jedno štrcanje je po ha upotrebljeno 7 kg klorbarija-


Iskustvo na ova dva mjesta stečeno, neovisno i razdaleko, u
različito doba. zgodno se dopunjuje- Vidi se. da je klobarij uspješno
sredstvo proti gusjenici gubara, da se može u šumi upotrijebiti u
jačoj koncentraciii od4% da jače djeluje, dok se 2-5% rastopina može
upotrijebi u biljevištu sa nježnim lišćem, ali slabije djeluje.


Bilo bi potrebno, da se provedu i kod nas pokusi, da se bez
potrebe ne žrtvuje lišće brštenju gusjenica na štetu godišnjega pri
rasta šumskih naših stabala.


* Rôth Qyula: A chlorbarium felhasznâlâsa hernyôpusztitâsra. Erdészeti
Lapok. Budapest 1923. str. 68—71
<3LëX§39