DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 48     <-- 48 -->        PDF

152
Bilješke.


Kr. kor. oblast Đakovo.


22. XI. 1923.
Z. z. Brač-Podgorje 15 kim. o. ž. Fu C Gr 4250 st. aproks. 8471 m3
i. c. 498.149 Din. d. e. 550.000 Din. po m3 65 Din.
Ponuda
5. Dost. J. Frank, Osijek.
(Svršit će se.)


I Bilješke.
|


06SSGSS3S9 D^6fâS©6S9S©SS0S^S^S^SS95^S®SfflSS90!^X3S96^6fflC5®


Izpopolnitev zbirk slovenske pokrajinske Favne.


Prirodopisni oddelek deželnega muzeja v Ljubljani je razposlal državnim
in zasebnim šumskim upravam v Sloveniji okrožnico, ki se glasi:


»Vsled premajhnih kreditov je ravnateljstvu deželnega muzeja v Ljubljani
skoro onemogućen nakup predmetov za javne kakor tuđi maga´zmirane prirodopisne
zbirke. Daril pa ni skoro nič.


Za to prosimo gospod e lovce , da bi blagovolili dobrohotno pripomoći
s svojim sodelovaniem posebno pri izpolnitvi zbirk vseh tipov naše pokrajinske
iavne.


Z veseljem in hvaležno spejmemo vsak kolikor toliko dobro obranjen pred


met od najmanjših do največjih sesalcev, ptić in ostalih vretenčarjev.


Želeli bi posebno predmete
za sledeće že obstoječe ali sele zasnovane sku


pine:


I. Razstavljena sistematična zbirka, namenjena znanstvenikom, šolam in
širši publiki. Rabimo po možnosti lepe, dobro ohranjene eksemplarje.
II. Magazinirana sistematična zbirka. Zasnovana je ta zbirka v strogo
znanstvene svrhe. Le na zadosti veliki množini navidezno enakih tipov je mogoče
ugotoviti rnožne podvrste, variacije, zoogeografske posebnosti i t. d. Potrebno je
za to veliko število eventualno tuđi manj lepih, a dobro obranjenih sesalcev in
ptić vseh razredov.
III. Osteološka zbirka. Za izpolnitev te zbirke rabimo skelete vseh redov
vretenčarjev ,t. j . sesalcev, ptić, plazilcev, krkonov in rib. Dobrodošli so nam
objekti, poginuli vsled klimatičnih razmer, zastupljenja, i t. d., ki jih mnogokrat
zakopljejo ali na drug način odstranijo.
IV. Embriološka zbirka. Razvojne faze poljubnih živalskih tipov, od Jajčeca
do dorasle živali.
V. Biološke skupine. Ta zbirka, namenjena mladini in najširši javnosti, ima
namen predstaviti posamezne faze živalskega življenja n. pr. tvorbo gnezd v
duplih, grmoviu i t. d., rejo mladićev, bivanje živali v zanimivih bivališčih — boj
za živež, i t. d. V to svrho so nam dobro došli zadevni originalni objekti, takorekoč
iztrgani iz prirodnega miljeja, će pa to ni mogoče, pa vsaj dobre fotografije.
VI. Posebnosti. Albinistične in melanistične oblike; tipi predstavljajoči
zimsko fazo sezonsekga dimorfizma; slučaji superregeneracije, n. pr. kuriozitete
z đvojnimi repi i t. d. 1er drugi teratološki slučaji.