DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 49     <-- 49 -->        PDF

........ .......


Prosimo nujno, da pri vsakem, muzeju poslanem objektu po možnosti točno
navedete čas in najJe označena nadmorska visina. Ime darovalca prosimo, da se ne pozabi dostaviti.


N. pr.: 6. Ustreljen: ... . ; 2. Ime ; 3. Narodno ime:
; 4. Naidišče: ... . ; 5. Nadmorska visina: .. . ; 6. Daroval:
.... . ; 7. Biološke notice: (n. pr. »živi na gabru, redkeje na bukvi«
ali podobno).


Materijal se pošilja ravnateljstvu doželnega muzeja po pošti ali železnici,
v ovojih ali brez teh, brzovozno ali navadno, po preudarku.
Muzejsko ravnateljstvo povrne te stroške kakor tuđi strelni strošek za
večje eksemplarje.«


Šivic.


š§6SS3$SS©Gi©S!©3SS 3SL @®S$96^6S96SS6SS6S93SS 6$96S965S6S93i© .©L 6SS6S9®®§§


| ........ ........


...... ........


...... .. ....... .......


...... .. .. ..... .. 16. ....... ... ...... ... 1706 ......... ..


.. ....... ......:


...... ........, ...... ..... ... ...... ...... y ...... .........,
......... ........., ............. ........ .... ... ......
...... y ........ . ...... .........., ............. ......... .....
... ...... ...... y ..... ....;


... 1710: ........ ......., ............. .... ..... ....... ...
y ....... . ..... ......., ............. ........ .... ... y .......,
... ..... na ....... no ... 243. ...... . ............ . ....... ........
............ .......... ...., ..... .. ...... ........ no .... ......
... ....... ..........;


... 1711: ........ ...... ........., ............. ........ ..


....., . ..... ....., ............. ........, ..... ... .........


.... y ........: ....... ..........., ............. ........ ..... ...


... ....... ....... ............ y .... ....; ....... ....., .........


.... .......... ........ ... ...... ...... y ........; . ......


......., .......... .......... ... ....... ............ y ....., — ...


... ..... .. ....... no ... 243. ...... . ........... . ....... .....


... ............ .......... ...., ..... .. ...... ........ no ....


...... ... ....... ..........;


... 1705. ..... ......, ...... .......... ..... ........ .......


... Kp. ......... .... y ..........; a ... 1709 ........ ..


........, ..... .......... ......... ...., . ...... ........., ...


....... ........ ..... ... ...... ...... y ....., ... ....... . ...


... .. ...... .......... ......... ........... ..... .. ........ ..


....... .. ... ........
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 50     <-- 50 -->        PDF

........ ........


...... .>. .. ..... .. 21. ....... ... ...... ... 2431. ....... je
....... .. ....... ...... ........ .........., ................ .........
y ..... ......... ..... ... ... ....... ...... y ..........


......... . ............


...... ....... ........... ..... .. 16. ....... ... ......
... 1716. ........... ..: .. Kp. ........ ....... y ...... ......
......, .1....... ......... Kp. ........... ....... y .......; .. Kp.
........ ....... y ........ ..... ........ ......., .... ......... Kp.
......... ....... y ........., . .. Kp. ........ ....... y .........
..... ......, ........ ......... Kp. ......... ....... y .......


...... .. .. ...... .. 21. ....... ... ...... ... 2430 .. ........
...... y .......... ......... ........, ........ .... ....., .........
...... y ......... — ... no ....... ........


Gospodin Ministar Šuma i Rudnika rešenjem svojim od 20. januara ove godine
Br. 1942 postavio je:


za pripravnika treće kategorije četvrte grupe (u privremenom svojstvu)
pri Šumskoj Upravi u Bitolju Vjekoslava Mušica, apsolventa šumarske škole u
Sarajevu, s tim, da mu se do ostvarenja mogućnosti za isplatu plate po novom
Zakonu gzdaje plata s ostalim prinadležnostima podšumara treće klase;


rešenjem od 20. januara o. g. Br. 1945: premjestio je:
za okružnog šumara četvrte klase Šumskoj Upravi u Aleksincu Nenada Nikolica,
okružnog šumara iste klase, Šum. Uprave u Paraćinu;
za okružnog šumara pete klase Šum. Upravi u Paraćinu Slobodana Baranca,
okružnog šumar iste kl. Šum. Uprave u Prokuplju;
za podšumara prve klase Šum. Upravi u Aleksincu, Životna Jevtića, podšumara
iste klase Šum. Uprave u Kruševcu;


za pripravnika četvrte grupe treeć kategorije Šum. Upravi u Kruševcu,
Živojina Mihailovića, administrativnog dijurnistu pri istoj Upravi — sve po potrebi
službe;


i za okružnog šumara pete klase Šum. Upravi u Prokuplju Radivoja Hica,
okr. šumara iste klase Šum. Uprave u Kuršumliji, — po molbi.


Rešenjem Br. 4171 od 5. februara premjestio je;


za okružnog šumara četvrte klase Šumskoj Upravi u Paraćinu Nenada Nikolića,
okružnog šumara iste klase Šumske Uprave u Aleksincu, i


i za okružnog šumara pete klase Šumskoj Upravi u Aleksincu Slobodana
Baranca, okružnog šumara iste klase Šumske Uprave u Paraćinu — obojicu po
potrebi službe.


rešenjem od 30. januara o. g. Br. 1944.: za pisara treće klase pri Generalnoj
Direkcjii Šuma Stanu Nikolić, administrativnog činovnika u rangu podšumara
treće klase pri Šumskoj Upravi u Beogradu — po potrebi službe;


rešenjem Br. 4169. od 5. februara o. g. postavio je za pripravnika treće
kategorije četvrte grupe pri Šumskoj Upravi na Raškoj Živojina Antića, čuvara
državnih šuma sa svršena četiri razreda srednje škole;


rešenjem Br. 4180 od 5. efbruara o. g.: premjestio je:


kr. Direkciji Šuma na Sušaku Stejpana Kopfa, šumarskog nadinžinjora VHI.
činovnog razreda i šefa Šumske Uprave u Gospiću, i za šefa Šumske Uprave u
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 51     <-- 51 -->        PDF

........ ........ 155


Gospiću Milana Radiševića, šumarsko-inžinjerskog pristava X. činovnog razreda
kod Direkcije Šume u Zagrebu, — obojicu po potrebi službe.


rešenjem Br. 5329. od 13. februara o. g. postavio je za šumarskog nadzornika
prve kategorije sedme grupe kod Kr. županijske oblasti u Ogulinu Viktora
Benela, penzionisanog kr. šumarskog nadpoverenika.


Umirovljenja:


Ukazom Nj. Vel. Kralja od 16. januara ove god. Br. 1714. stavljeni su u
stanje pokoja s pravom na penziju koja im po godinama službe pripada i to:


Josip Benaković, šumarnik osmog činovnog razreda i Izidor Krček, šumarski
nadinžinjer osmog činovnog razreda, obojica kod Gospodarstvenog Ureda
Imovne Općine brodske u Vinkovcima; Emil Rivoseki, šumarski nadinžinjer osmog
činovnog razreda i Dragutin Cutvarić, nadoficiial devetog činovnog razreda,
obojica kod Gospodarstvenog ureda imovne općine Diudjevačke u Belovaru;


Ukazom Nj. Vel. Kralja od 16. januara ove god. Br. 1708.Glîgorije Šljerović,
podšumar prve klase Šumske Uprave u Užici;
Ukazom Nj. Vel. Kralja od 16. januara ove god. Br. 1712. Arnold Gerstmaiu
šumarski nadzornik osmog činovnog razreda, kod Kr. Kotar. Oblasti u Karlovcu;


Ukazom Nj. Vel. Kralja od 16. januara ove god. Br. 1713, Jovan M. Jekić,
inspektor prve klase pri Direkciji Šuma u Skoplju, razvrstan u prvoj kategoriji
četvrte grupe sa osnovnom platom 14.400 Din godišnje i 15% povišice;


Ukazom Nj. Vel. Kralja od 16. januara ove god. Br. 1707. po molbi Lazar
Vuković, šumar prve klase i šumarski referent kod Sreskog Poglavarstva u
Tešnju;


i ukazom Nj. Vel. Kralja od 16. januara ove god. Br. 1704.:


Rajnhold Smetan, šumarski nadsavjetnik kod Direkcije Šuma u Sarajevu:
Hubert Majiiček, šumarski savjetnik kod Sreskog Poglavarstva u Sarajevu;
Dragutin Kubović, nadšumarnik kod Sreskog Poglavarstva u Travniku; Josip
Kolaković, šumarnik kod Sreskog Poglavarstva u Srebrnici; Ivan Šmid, šumarski
nadinžinjer kod Sreskog Poglavarstva u Gradačcu; Franjo Forster, šumar prve
klase kod Šumske Uprave u Olovu; Franjo Haidler, šumar prve klase kod Šumske
Uprave u Kan Kompaniji; Feliks Gril Šulc, šumar prve klase kod Sreskog
Poglavarstva u Ključu; Ivan Čop, šumar druge klase kod Sreskog Poglavarstva
U Derventi; Eduard Jelinek, šumar druge klase kod Šumske Uprave u B. Dubicl;
Vilim Černi, šumar druge Klase kod Šumske Uprave u Teslicu, i Emanuel WoH,
šumar druge klase kod Sreskog Poglavarstva u Duvnu.


Rešenje Ministra Šuma i Rudnika Br. 2578 o dokinuću naredbe za polaganje
lugarskih ispita.


Naredbom kr. nrv.-slav.-dalmatinske zemaljske vlade, za unutarnje poslove
od 2. marta 1891. god. Br. 30551/1890. propisan je način kako se ima vrbovati Iugarsko
osoblje. Po toj naredbi predviđeni su kod županijskih oblasti lugarski
ispiti, na koje se puštaju oni kandidati, koji su s dobrim uspjehom svršili osnovnu
školu i proveli dvije godine u lugarskoj praksi.


Kao što se vidi iz okružnice zemaljske vlade, odjeljenja za unutrašnje poslove
od 18. februara 1901. Br. 81111/1900. na ovaj su način postignuti rdavi rezultati.
Zbog toga je svakako i otvorena Lugarska Škola u Vinkovcima i lugarski
tečajevi u Zagrebu za invalide.


4
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 52     <-- 52 -->        PDF

........ ........


Uredbom za razvrstavanje uvršćeni su lugari u kategoriju zvaničnika, za
koju se traže najmanje dva razreda gimnazije. Međutim lugarski se ispiti ne mogu
nikako ravnjati sa 2 razreda gimnazije.


Poziv i dužnost lugara su takvi, da se oni moraju uvrstiti u kategoriju
zvaničnika a radi toga treba da imaju tražene kvalifikacije za zvaničnike.


Zauzeto je stanovište da u šumarskoj struci bude samo visokoškolaca i
osoblje sa nižom spremom. Da bi ovo niže osoblje moglo korisno poslužiti i kao
pomoćno osoblje, potrebno je dovoljno ga u šumarskim školama izobraziti.


Sa svega prednjeg Odeljenje je učtivog mišljenja da se naredba Br. 30.551
od g. 1890 .o polaganju lugarskih ispita sa svima naknadnim naredbama i dopunma
ukine s tim, da se na ove ispite mogu pustiti samo još oni, koji se već nalaze
na lugarskoj praksi i koji do kraja 1924. god. stiču pravo na polaganje ovog
ispita.


Uz dostavu prednjeg rešenja imalo bi se narediti županijskim oblastima da
odmah dostave spiskove tih kandidata sa svima potrebnim podacima, koji se još
mogu pripustiti na ove ispite.


U buduće se lugarsko osoblje ima vrbovati samo putem lugarskih škola
za koje će se izraditi za cijelu zemlju jednoobrazna pravila.
Beograd, 10. januara 1924.
Adm. Odeljenje
Potpis.
Gospodinu Ministru Šuma i Rudnika
S molbom za odobrenje prednjeg predloga.
Generalni Direktor:
Dr. Vas;ć, s. r.
Na osnovu čl. 1. i 39. Uredbe o ustrojstvu Min. Šuma od 27. juna 1921. god.
odobravam prednji predlog.
Beograd, 20. januara 1924.
Ministar Šuma i Rudnika:
Dr. Srškić, s. r.


RÂZGIAS.


Prošnje za pripustitev k državni preizkušnji za gozdno varstvo in tehnično
pomožno službovanje iu k preizkušnji za lov in lovsko varstveno službovanje
naj se vlože


do 31. raarca 1924.
pri direkciji šum v Ljubljani.


Pravilno kolkovane prošnje (za vlogo 5 Din, priloge 2 Din odnosno dopolnilo
do 2 dinarjev, rešitev 20 Din) je opremiti v smislu določil naredbe biv5.
avstr. zemljedelskega ministrstva z dne 3. iebruarja 1903., drž. zak. štev. 30,
odnosno štev. 31 in sicer je treba priložiti:


a) za gozdno varstveno in tehnično pomnožno preizkušnjo:
krstni list;
izpričevalo o neporočnosti, potrjeno po policijskem odnosno okrajnem


političnem oblastvu;


izpričevalo o uspešno dovršeni gozdarski soli ali pa vsaj o dovršeni
osnovni soli in triletni gozdarski praksi (doba uspešno prebita v gozdarski
soli se všteje v triletno prakso;
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 53     <-- 53 -->        PDF

........ ........


b) za lovsko . lovsko varstveno preizkušnjo:


krstni list;
izpričevalo o neoporečnosti, potrjeno po policijskem odnosno okrainem
političuem oblastvu;
izpričevalo o neporečnosti potrjeno po policijskem odnosno okrajnem
Preizkušnja bo meseca septembra 1924. pri direkciji šum v Ljubljani. Natančnejši
rok se kandidatom, pripuščenim k preizkušnji, prijavi pravočasno.
V Ljubljani, dne 19. februarja 1924.


Direkcija šun;.


Kr. županijska oblast u Vukovaru.


Broj 2280-1924.
Predmet: Ispit za lug. i lov. osobne.
OGLAS.


Temeljem naredbe Ministra Šuma i Rudnika u Beogradu od 20. januara
1924. broj 2578 te naredbe od 28. novembra 1898. broj 43532, obdržavati će se
kod kr. ove županijske oblasti dne 6. i 7. maja 1924. god. ispiti kandidata za lugarsku,
odnosno šumarsko-tehničko pomoćnu službu, dalje 8. i 9. ma|a 1924. ispiti
za kandidate lovačke nadzorne službe.


Ispiti počinju svaki dan u 8 sati u jutro.


Prema spomenutoj ministarskoj naredbi mogu još ove godine tim ispitima
pripušteni biti samo oni lugari, koji se već nalaze u lugarskoj službi i koji do
kraja 1924. stiču pravo na polaganje tog ispita. U buduće će se pripuštati ispitu
samo oni koji su svršili lugarsku školu.


Molbe za pripust k ispitu, imadu kandidati putem kr. kot. oblasti (grad.
poglavarstva) u čijem području borave, ili putem svoje nadležne oblasti, ako služe
kod Kr. Direkcije Šuma ili Imovnih općina — najdulje do 1. aprila t. g. kr. ovoj
županijskoj oblasti priposlati.


Vlastoručno pisane molbe moraju prema naredbi Min. Šuma i Rudnika u
Beogradu od 7. septembra 1923. broj 26130 sa slijedećim prilozima obložene biti:


1. Vojničkom knjižicom ili objavom, kao dokazom da je molitelj udovoljio
vojnoj dužnosti, ili da je kao nesposoban otpušten.
2. Krsnim listom da se ustanovi da je navršio 20 godina.
3. Školskom svjedodžbom, da je sa dobrim uspjehom položio 4 razreda
osnovne škole.
4. Svjedodžbom nadležnog opštinskog poglavarstva o moralnom ponašanju.
5. Domovnicom, da je državljanin kraljevine SHS.
6. Liječničkom svjedodžbom, da je sposoban vršiti lugarsku službu u brdu
i ravnici.
7. Svjedodžbom o dvogodišnjoj praksi u lugarskoj službi.
Kandidati, koji su svršili nauke na građanskoj školi, na nižoj gimnaziji ili
realci, odnosno sve naukovne tečajeve na kojoj zemaljskoj ratarnici ili na zavodu
koji je spomenutim školama jednak — dovoljno je da se kandidati iskažu, da su
proveli i jednogodišnju praksu kao pomoćni lugari.


Praksa se računa od dana položenja zakletve.
Molbe moraju biti taksirane sa 25 Din i to 5 Din prilijepljenih, a 20 Din
priloženih u taksenim markama, koje će se upotrebiti za svjedodžbu.
Ispitna taksa je 100 Dinara.
Kr. podžupan: Gaj, v. r.
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 54     <-- 54 -->        PDF

158 ........ ........


Broj: 145.—1924. Kr. nadzorništvo za pošumljenje primorskog Krša u Senju»


OGLAS O RAZDIOBI SADNICA.


Na temelju naređenja Ministarstva Šuma i Rudnika — Glavne Šumarske
Direkcije u Beogradu od 16. januara 1924. broj 1534, razdijeli, će se ovog proljeća
iz šumskih vrtova u Crikvenici, Senju i Sv. Mihovilu ove sadnice:


´3


trn


i g. 2 g 3 g. 4 g. 5 g. 6 g. 7 g.


VRST


´


u


3


1 -X


i a>


U


2.
3.
4.
5.
..


7.
8.
´


SADNICA


KOMADA
Crni bor !


292.000,200 000 8.000


(Pinus austriaca)
Morski bor


15 900 18.000


(Pinus maritima)
Alepski bor


12.950 83 000
(Pinus halepensls)
Bagrem (akacija)


5.100


(Robinia pseudoac)
Crni jasen


19.000


(Fraxinus ornus)
Brijest


21.200


(Ulmus effusa)


Američki jasen


29.000


(Fraxinus americ )


Mandola
(Omygdalus 1.460 970
communis)


Orah


690


(luglans regia)


l


Sveukupno
komada


OPASKA


Ukupno: I 219.000i 8.00 0 7o7.27o
64.41Oj415.860


1


1


1 1


Ko želi bilo od koje vrsti navedenih sadnica, neka se što prije javi kr. nadzorntštvu
za pošumljenje primorskog krasa u Senju. — Općinska poglavarstva
mogu zatražiti za pojedina sela i zaselke u jednom.


Privatnici kao i korporacije na primorskom krasu dobivaju sadnice badava,
dok će ostali imati da plate osim troškova oko otpreme i trošak oko uzgoja
sadnica i to: po stotinu komada: 2.— (dva) dinara.


U Senju , dne 1. ferbuara 1924.
Šefnadzorništva:
Dr. Josip Baleti..