DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 55     <-- 55 -->        PDF

.. ......... ......... .........


Popravek.


V izvestju . likvidaciji skupštine J- Š. U. 1923- na strani 51Šum-
Lista 1924. leta se je pri prepisovanju zgodila neljuba napakaDotično
mesto se ima pravilno glasiti:


1. v »fond za rasadnike« (po proračunu) D 25-100—
2-v »fond za propagandu« (ves izkupiček za
knjigo, torej 6-952.50 Din. + 12-600 Din. v
knjigah + (medtem prispelo) 1-461-71 Din. D 21.014-21—


3-v »fond za skupštine« ostanek (drž. kredit


25.000 Din-, v
gotovini 5-285-98 Din.) , . D 30-285,98,—
Vsega - D 76.400-19—
Podružina .1. Š- U-v Ljubljani.
Tajnik Predsednika zast-
Ing- Ružić. Ing. Rustia


§ Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja 1


^3S9®ŠS6SSSS9®©Si© 3&6<9Q®3iS<3iQQ®6i9Q®Q®<^6i9Q®Q®G>Q(^6>9®3 3S9SSSS8


......... J. III. .. y ....... ......... .. ....... »...... ............
........... .... .........«, .. ....... y ... ...... ..... .
....... ........... ....... ........ ...... ......., .... .. .... ..........
........ ......... .... ........ ... ....... ........... .... .
.... ........, ......... .... III. . .. Taj .. ..... y .... ...... .......
... ......... ....... .. ......... ............ ..... .... ...........
.......... ...... . ........ .......... ..... ... .... .......
......... ..... ...... ........... ..... ........ . .........., .... je
..... ....... ...... ......... ........., a ...... ........ . ......
.......


».......... ........... ........... ..........


..... ........... ........... ........., .... ... ..........,
.... je, 31. ... ......´, ....... .. ........ ........., a 1. ... .. .. .. ...........
....... ......... . ............. ............ ....... ..........
.. ....... .. .. ....... ..... ........., ....... ...........,
........ ............ .... . ....... . .-. ........, ........ ..........
.....:


......... ........ .........,


...... ........... ........... ........ ........., — .... ............:
........ ......, ........... ......., ...... ........ .......,
........ .............. ........ . ........., .............
........ ......., ............. ............ ........, ...... ........
......., ........ ......... ......... . ..... ...........
........... ......... ............ .. ......... ........, — .....
..... .........., — .. ....... ........ 30. .... ......, ...........
..........:
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 56     <-- 56 -->        PDF

.;. ......... ......... .........


.. je ».....« ....... ........ ..........., ...... ......... ..


... y ....... ...... ............ ........, — a . ....... .. .......


........ ......, ........ ...... ...... je, .. .... ........ ..... ..


...... ........., .. ... ..... .......7 ........


.. .. ..... .......... y ...... . ........... .......... ...., ..
..... ......... ........, .... ....... .. ........ ......... ..... ........
.......... . ....... ........, a ........ y ........ .........,
.... ....... ............. ........., ..... ....... ... .....


.. ce ..... .... ...... ............ ........, y .... ce ... ..


..... ......... ......, ...... ..... .. .... ...... ........ .....


...., ... y ..... ..... ..... . ...... . ........ .... .......


.. .. ......... ........ ........, .. ce ....... ......... ..


..... . ..... .... . ...... y ..... ce ......, ... ... .. ... ...... ....


..... ...... .. .... ... ......... ......... ......., ..... ce .... .....


........ ........... .... .. .... ........, .... .. ...... .........


..... .... .. ...... ...., .. ............ .. ........ ........ ....


..... ......... .. ............ ......


.. je ..... ....... ..... ...... .............., ............. .
.......... ...... ........... ........., ......... .. ....... .......
......, ... ..., .... y ..... . ...... nehe .... ........ ...... .. ..........
....... ......., ....... ..... ..... . ........ ..... .......
.. ......... ............ ..... . ...... ........, . ..... .... .. ......
.. ... ..... ..... ....... .... ...... ...... .........


........ .. je ...... ..... ........... .. ....... ........., .
..... ....... no ....... ........, ..... ...... .. ..... ....... .. .
.... ........ ...... ..... ......... ........, .. je, y ........ OTLVI»....
........., ......... .. .. ...... ........ ........., .. ..
...... ......, ......... ........:


1. .. ce ..... ........ ........... ..... ....... ... .. .... ..........
.............., .... .. .. 1. ....... ...... ...... no ......
..........
2. .. ce ........ ....... .. ....... .. y .... .. ......., ... ..
ce .......... ........, ...., .. ....... .. ......, ............ ........
......... ..... y ....... ......, ... ... je ....... ... ..........
..... . ........; ....... ........., . ........ ........ ..........
.......... .. .... ........ ........ a ... .... ..........: .. ..
....... ......... .... .... ......... . y .... . y .... ... ..... ..
....... ........, ..... ........... ........... ........ ........-"
......: .. ....... ......... .... . ...... ........., .. ce .. .... paA
......... ......., .... ... . ...... ........ .. .. . .... .... ........
....... .........


......... ........ .... ...... .......... ......., ..... ... .........
......... ........, . .... ........ ..... ............
*


.. ......, ......... y .... .........., ..... .. 0. .. ...... je
..... ......., y ..... .. ... ......, y 6 ...... no ..... y .... ...........
........, .... ........ ... ... 9.«