DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 9     <-- 9 -->        PDF

........ ..... .. ......... ..... .......


........ .. ...... ....... ....... y ...... ....... .....
........... ........ ....... ..... .......... ........... ....,
.. ........ ........ ......... nojaca ....... .. ......... .......
..... ....., a ..... .......... .... ....... .. ...... ......
. .......... ........... ......... .. ........ ..... .
..... ........ .. ..... ..... . ........ ......... ..... ........,
y ....... ...., ...... ............... .... .. ..... ..ine
........ .... ... .. ...... ............ je .... ..... .........,
... je .. .. .......... ...., . ......., ... .. ..... ....
...... ...... ......... ..... . ........ .... je .......... ........
...... ....... ..... ...... . ......... . ...........
......... ..... .....- ...., ... ...... ........... . ... ...........
.. ........., .... ......... ........ ..... ........ ......
. ....... .... .. ....... .. ....... ....... ........
....... .........., ... .. ...... .... ........, ........ ....
...... ....... ........, ......, ...... ....... . ....... .


13. .... .... .... .......... ......... ...... ..... ....... .
...... .......... .......- ... je ......... .... .... y ........
.......... . y ......., ....... .. ..... ... ........ no ........1,
....... ce .. ..... ......... ......... ....... .. .........
... ....... ...... ......... ...... ....... .. .....
........., ......... ce ...., .... ce y ......... ........, ..
.. ... ......... ....... .... .. ...... y ........ .........
......... . ........ .... ......... ........ . 14. .... ....
.. ...... .......... ......... .... ...... . ......... ......
...... .... . ......- ..... je ............ ...... .......... .
........ . ....... ........ ..... ........ je ..... ...... ......,
....... je ....... ..... ......... . ........ . ...... .. .........
. ........ ........ ......... ......., ........... . .........,
........ .. y .... ..... . ........ ........
....... je .. ....... ....... .. ........ ........... ....
y ...... ...... . ......... ....... ........ ....- ........ ..........
.. ...... .......... ....... ..... je ........ .......
..... ........ ....... ...... a .... ....... .... .. .. ... ......
.... .... ........ . ...... ......., ... ce ......... .........
. y ..... ..... ......., y ..... .............. .............
........ ....... no ...... ce .... ......, .. .. .......
......... ....... .... ...... ..... .... ......... .... 82. .........
........2 ....... ....: »... ......... .... ... .........
na ....3, .. ... .. .... .. .. ........ ..... .. ..... ... ..
no .... ....., .. ..... ...... . ... je .......«. .... .... ........
........ ..... .... ........


... ce .. .. ....... .... . ...., ..... .... n .......
..... . .... . .. .. ....... ......... ...., .... .. .........


1 Jovan Cvijić: La Péninsule Balcanique. Paris 1913.
2 ...... .........: ....... ....... ...... .... ........ .......


3 ....: .....
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 10     <-- 10 -->        PDF

........ ..... na ......... ..... ..^....


...... ......, .... ........ ... ..... ......, ..... .. ........
......., . .... ce ....... ........ .......... ........ ..
..... y ......... ..........., ..... ......... . ..... 82.
.... .... ....... ....... ....... ...., ...... .... je .....
..... ........ ........., ..., ... ...... .... ........... ....
...... ..... .. ....... »..... ... ..........«, .... . ...., .........
a . ... .... .. ......... ......


......., ..... ........ ......, ....... je .... .... ...........
........ .... ce .... joui .... ......... .......... ............
............ Koje je y ......... ....... ...... ....
......... y ........., ......... je ...... ..... ....... . ........
...... ......... ......, ... je ....... ..........- .... ......
...... ..... je .. ...... ....... ........ . ....... ........,
y .... ....... ......... . ........ ..... .........
.. ...... ........... ...... .......... ..... ce y ..... .......
....... . ..... ... ..... .... .... ce ...... .. looo . 1200 .
......... ......, ........ .. ...........


...... ........ . ........ ...... .. ce .... y ... ......
. .. ... ...., .... ...... ........ .......... ...... ...........
.., .. .. ce ......... ....... ... .. ce .... y .......
......... ...... ..... . ......... ..... ..... ......... ....
y npiiMopcKiM .......... ...... ...... ....... ....... ...........
.. .. .. ..... ..... ...... .. ....... .......... ........
..... ... .... ....... . .. ce ..... ...... ....., ... ......
.... ...?. ce ..... ....... .. ..... ....., ... ..... ......
......... ..... ....... .... . ........ ....... ...... jom
...?. y ..... .........


.... ce ........ ........ .[..... ........ .....-...........
........ ....... .. ...... .... .. .... ....... ......
....., .... ..... .. ....... . ..... .. joj ...... .... ........
..... ...... .... ..... ....... ...... ..... ........ ......
....... ........ je ...... ..... . ........., ..... . .... .".-´
.. ... .....: .... ..... .... ..... ........ ...... .. .. ..........
.... .. 500 ......


.. ..... ...... ......... ........;. .-........ ........ ..
....... ......... . ...... .........., . ................... .........
. ......... ......., 1920. ... ... .... .. je ...... .....
.. 100-000 ....., .. ..... ....... ......... .. ...... . ..... ...........
.. ...... . .......... ... onaj ........ .... ...
.... ........ ........ je ..... ..... .......


.... ........ ..... je y .... 19. .... ... 200.000 .....;
.... ......... .. .......... .... .... .... .. 200 ...... .....
je y ....... 19. .... 90-000 ...... ....... ...... ..... .......
ce .. ......... ..... ...... . .... .. ..... ...... .. .. ce
.... .... ... ......... ......... ..... ........ .... ...........
.......... ...... ..... .......... ........... ....... ....... je
....... ....... .. .... ..... ..... . ...... .....-............
........ .......... ce ..... ...... ....- ......, ..... je ..i;
a;m ..... ... ce .... .... ...... .......- .... ......... .....
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 11     <-- 11 -->        PDF

........ ..... .. ......... ..... .......


... ...... ....... a ......... ....... .. .......... ..........
........... .. .......... .......... ....... ......


... ........... .......... .... ce .... ..... ......... ....
...... .......... je ........... ........... ....- ........ ......
...... .......... .......... . ..... .... je .... .........
. .... .... .. ce ..... ....... ....... .......... ... .........
.........


......... ..... .. ....... .. ..........
(..... ...... ... 2000 ..)


.. .. ce ......, ..... ..., ...... .. ........ .. ..........
.. ....... ...... ....... ..... ........ .. ..........
.... .. .......... ......... .... .. ...... ...... .......
.. ......... . ............. ... ce ........ ..... .. ..........,
........., ......., ......... . ........ .......


..... ... ....... ........... ....... ... ..... ...... ..
........ ......... ....... .. ..... ....... y .... ....., .....
.. ...... ........ ....... ........ .. ...... ....... ...... .
........ .... ......... ........ .. .. ....... ...... .....
..... ......... ...... ....... . .......... ......... ......
... ....... .... .... ...... ........ ........ .... ...... .....
je ...... .. ....... .........
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 12     <-- 12 -->        PDF

........ Hijac .. ......... ..... ......


... .. y ......., ... ........, .... .. ........ .......
........ ......, . ....... .... ....... . .... ce ... .........
... ..... ....... ....... ...... ..... ........ ..........
.....


........ ..... ........ ....... ........ ....., .... ............
...., . ...... ........ ....... ........ ....... ..
......... .. .......... ........, .. .......... .........
. y ....... ....... ...... .......- ....... ....... . ...... ......
ce ..... .. ...... ........... . ..... ....... ... ....
....... . ........ y .... ...... .. ....... .......... ........
... ..... ...... ..... . .... . .... .... .. no ... ... .......
y ........., ..... ...., ..... ... ..... ..... .. ....., .... ..
......, ... .. . ... . .... .... ....... ....... ........ Ha .........,
..... ...... ... no ..... ......- ..... ...... .... .....
.... .... ..... .... ....... . ..... ... ..... .......... ... ce
.... no ....... ..... ........ .... ... .......


....... ...... ..... ...... ce na ....... ......, ......
.... . ....... .... ..... .............. ..... . .........
....... .... ....., ...... .. ce ....... ....... . ......, .....
... ........... ....... . .... ..... .... .. ..... ......... .........,
.... ............ .. ......... ...., .... .. ........
...... .... .. ......


...... ........ ......... ...... ce .. ......... ..........
....... .........., ........ na ...........


..... ........ ..... ..... ....., .. ..... ......., oi;o
..... ..... ce .... ... .......... ..... ... . na ..... ........
......- .... ....... .......... ......... .. ....... .........
......... ... .. ... ....... .... ........ .. ..... ........


.. ......... ............ .... y ...... ......., .......
.............. ...... ..... ........... .......>.. .......
.... .......... ....... y .......... ........ ..... .;.... .....
.........


^g,g^